Menu

7 důvodů, proč investovat do certifikačního školení PRINCE2

1. PRINCE2 dává praktický návod pro řízení projektů

Metodika PRINCE2:

  • je postavena na nejlepší praxi (best practice) a zkušenostech z řízení tisíců projektů z množství odvětví, v soukromé i vládní sféře
  • staví na jednoduchých a účinných principech
  • jasně definuje role a odpovědnosti všech účastníků řízení projektů
  • dává k dispozici robustní i konzistentní procesní model a také doporučené obsahy všech hlavních řídících produktů - dokumentů.

Účastníci našich certifikačních školení PRINCE2 dokonce v ceně kurzu získávají elektronické šablony všech těchto řídících dokumentů připravené pro jejich použití pro řízení svých projektů.

Sečteno a podtrženo, metodika PRINCE2 je praktickou „kuchařkou“, která pomáhá vybudovat a uplatňovat efektivní návyky pro úspěšné řízení projektů.

 

2. PRINCE2 je univerzální a celosvětově nejrozšířenější metodika projektového řízení

Metodika projektového managementu PRINCE2 je aplikovatelná pro řízení jakéhokoliv projektu. Používá se ve více než 110 zemích, přičemž v mnohých (např. Velká Británie, Nizozemí, Dánsko) je de facto (závazným) standardem.

Podle PRINCE2 je celosvětové certifikováno přes 750 000 osob, co z ní dělá celosvětově nejvíce certifikovaný standard projektového managementu.

 

3. Metodika PRINCE2 je škálovatelná a přizpůsobitelná potřebám jednotlivých projektů

Metodika PRINCE2 je robustní a současně pružně přizpůsobitelná projektům různých velikostí realizovaným v rozličných prostředích. Přizpůsobování PRINCE2 prostředí projektu je jedním ze 7 klíčových principů této metodiky.

 

4. PRINCE2 podporuje řízení po etapách

PRINCE2 učí, jak rozdělit projekt do realisticky plánovatelných a ovladatelných etap umožňujících efektivní řízení času, nákladů, kvality, rozsahu i rizik projektu. Vysvětluje také, jak jednotlivé etapy plánovat, řídit a vyhodnocovat, jak zadávat a vyhodnocovat balíky práce, jak informovat a zapájet projektový výbor v průběhu etapy, jak řešit výjimky atd.

 

5. Aplikování PRINCE2 se čím dál tím více vyžaduje i v České republice

Požadavek, aby byl projekt řízen podle PRINCE2 a aby osoby řídící projekt disponovali certifikátem PRINCE2 příslušné úrovně tj. podle role základní úroveň - PRINCE2 Foundation nebo vyšší úroveň – PRINCE2 Practitioner, je čím dál tím častěji součástí soutěžních podmínek, zejména u projektů financovaných ze zdrojů Evropské unie a u veřejných zakázek.

 

6. Certifikace PRINCE2 je standardizována, celosvětově stejná a nezávislá

Certifikaci PRINCE2 celosvětově realizuje na základě pověření vlastníka metodiky, společnosti AXELOS jeden certifikační orgán (Examination Institute - EI) - PeopleCert.

Certifiíkační zkoušky mají formu objektivních standardizovaných písemných testů. Bez ohledu na stát složení zkoušky PRINCE2 všude platí stejné standardy.

EI také nemá (na rozdíl např. od jednotlivých národních asociací IPMA jako třeba SPŘ) žádné personální vazby s jednotlivými poskytovateli přípravných školení na certifikaci.

Otázky pro certifikační testy vytváří panel odborníků AXELOS, přičemž žádný z nich neví, pro které kandidáty jsou nebo mohou být certifikační testy určeny a nemůže nijak ovlivnit, který uchazeč dostane jaký certifikační test. Tím je zaručena maximálně možná míra objektivity samotné certifikace PRINCE2.

 

7. Zaručená kvalita certifikačních kurzů PRINCE2 od akreditovaných tréninkových organizací (ATO)

Přípravní kurzy na certifikaci PRINCE2 můžou legálně realizovat pouze EI akreditované tréninkové organizace (ATO) používající akreditované materiály a kurz musí vždy vést akreditovaný trenér PRINCE2.

Akreditační proces EI je velice důkladný a přísný. Zahrnuje:

  • posouzení systému řízení kvality organizace
  • podrobné přezkoumání školících materiálů PRINCE2 daného poskytovatele a posouzení jejich souladu se sylabem i hodnotícími standardy
  • důkladné posouzení znalostí PRINCE2 i lektorských zručností každého trenéra PRINCE2, který má být akreditován.

Naše společnost POTIFOB, s.r.o. je vedoucí českou ATO. Jsme také s odstupem největším poskytovatelem certifikačních kurzů PRINCE2 v Česku a na Slovensku s více než 2 800 spokojenými absolventy z těchto zemí. Naše vybrané reference naleznete zde.