Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

Příprava na certifikaci PMI® PMP®/ CAPM®

PMI - Project Management Institute, Inc. je organizace původem z USA vydávající standardy projektového řízení a vykonávající certifikace podle nich. S odstupem nejpopulárnějšími certifikacemi PMI jsou Project Management Professional - PMP a Certified Associate in Project Management - CAPM. Na certifikaci se je možné připravit kombinací kurzu a samostudia.

 

Naše školení Příprava na certifikaci PMI PMP/ CAPM 1. část je určeno účastníkům, kteří mají zájem:

 • získat základní odborné znalosti z oblasti projektového řízení podle standardu PMI
 • formalizovat a systematizovat své stávající znalosti v této oblasti
 • připravit se na absolvování certifikace odborníka na projektový management podle standardů PMI, úroveň PMP - Project Management Professional nebo CAPM - Certified Associate in Project Management.

účastníci jednoho z našich školení PMI

Kurz vede vedoucí trenér POTIFOB s bohatou praxí s řízením projektů - Ing. Štefan Ondek, PMP již od ledna 2007, akreditovaný trenér PRINCE2 a Agile Scrum, odborný korektor PMI PMBOK Guide 6th Edition a jiných standardů PMI.

 

Cíl a přínosy školení

Cílem školení je poskytnout účastníkům základní znalosti a dovednosti nezbytné pro úspěšné řízení projektů v souladu se standardem Project Management Institute (PMI) PMBOK Guide, který je jedním z vedoucích globálních standardů projektového managementu.

Účastníci se seznámí se základní terminologií projektového řízení dle PMI, získají přehled o organizačním uspořádání projektů, hlavních procesech projektového managementu dle PMI PMBOK Guide a aktivitách, které je v těchto procesech třeba provádět.

Školení současně slouží jako první část přípravy na certifikaci odborníka na projektové řízení podle metodiky PMI - úrovně PMP a CAPM. V tomto případě je druhou částí přípravy samostatný kurz "Příprava na certifikaci PMI PMP / CAPM 2. část" (nezahrnutý v ceně školení "Příprava na certifikaci PMP/ CAPM - 1. část") složený z těchto částí:

 • představení certifikace PMI PMP a/ nebo CAPM, vysvětlení nároků a přihlašovacího procesu
 • obdržení učebnic pro přípravu na certifikační zkoušku a instrukcí pro samostudium
 • nácvik aplikace vybraných nástrojů a technik projektového řízení vyžadovaných na certifikaci na případové studii - vlastním projektu účastníků, na kterém si chtějí vyzkoušet použití nástrojů a technik PMI
 • samostudium podle pokynů lektora.

 

Vstupní znalosti

Samotné školení Příprava na certifikaci PMI PMP / CAPM nevyžaduje žádné vstupní znalosti. Velkou výhodou jsou nicméně zkušenosti s vedením projektů. Pro připuštění ke zkoušce CAPM resp. PMP je nutná dobrá znalost anglického jazyka a splnění podmínek stanovených PMI.

 

Výstupní znalosti

Po ukončení školení budou absolventi:

 • ovládat standardní terminologii projektového řízení podle metodiky PMI
 • mít přehled o možných způsobech organizačního uspořádání projektů podle PMI
 • vědět, jaké schopnosti musí mít projektový manažer podle standardu PMI
 • znát skupiny procesů projektového managementu dle PMI PMBOK Guide
 • mít přehled o jednotlivých procesech projektového řízení podle PMI PMBOK Guide, jejich vazbách, vstupech, výstupech, jakož i nástrojích a technikách používaných v těchto procesech
 • schopni podílet se na řízení projektu v souladu se standardem PMI PMBOK Guide.

 

Učební materiály

V ceně školení je náš originální plnobarevný studijní materiál v anglickém jazyce včetně praktické případové studie.

 

Trvání školení

2 dny á cca. 7,5 hodin netto.

Do počtu hodin absolvovaného školení se pro účely zkoušky počítá pouze čistý čas školení bez obědů a přestávek delších než 15 minut, přičemž trvání vyučovací hodiny je 60 minut (1 vyučovací hodina = 1 PDU).

 

Certifikační zkoušky PMP a CAPM

Zkoušky nejsou součástí školení. Přihlásit se na ně je nutné přímo u Project Management Institute - PMI. Pro více informací o přihlašování na certifikaci PMI klikněte na Postup přihlášení se na certifikační zkoušky PMI CAPM nebo PMP.

Zkoušky PMP mohou provádět pouze vybrané testovací centra Prometric. Zkoušku CAPM je možné absolvovat v libovolném testovacím centru Prometric nebo prostřednictvím online proctoringu (při splnění bezpečnostních a technických podmínek PMI).

Pro připuštění ke zkoušce CAPM je třeba absolvovat 23 hodin školení v oblasti projektového řízení, což splňuje naše třídenní školení Příprava na certifikaci PMI 1. + 2. část.

Pro připuštění ke zkoušce PMP je třeba splnit podmínky odborné praxe stanovené PMI a navíc absolvovat 35 hodin školení v oblasti projektového řízení. 23 h pokryje tento náš kurz. Zbývajících 12 hodin můžete pokrýt jakýmikoliv školeními projektového řízení, které jste prokazatelně absolvovali za posledních 8 let (ke dni odeslání přihlášky na zkoušku).

Pro všechny účastníky je k dispozici e-mailová podpora od momentu objednání školení až do tří měsíců od jeho ukončení (platí fair use policy).

 

Místo konání

Přípravné školení na certifikaci PMI realizujeme jako vnitrofiremní kurzy, v prostorách na základě vzájemné dohody.

 

Cena

Pro zaslání cenové nabídky vnitrofiremního školení nás kontaktujte.

Pro více informací o cenách zkoušek klikněte na Postup přihlášení se na certifikační zkoušky PMI CAPM nebo PMP.

 

Záruka kvality, termínu, nejlepší ceny a udržení know-how​​​​​​​
 

Záruka termínu konání kurzu:

Vážíme si času i peněz našich zákazníků. Proto Vám zaručujeme, že když se na daný termín školení závazně přihlásíte a včas uhradíte účastnické poplatky, kurz nezrušíme pro nedostatek účastníků nebo z jiných subjektivních příčin na naší straně.

Od vzniku společnosti jsme nezrušili žádný kurz s přihlášenými účastníky.

 

Záruka nejlepší ceny:

Pokud kdekoliv jinde obdržíte výhodnější cenovou nabídku obdobného kurzu realizovaného v České republice vedeného lektorem certifikovaným na úroveň PMI PMP a se srovnatelnými zárukami jako naše, překonáme ji - stačí nám ji předložit.

 

Jak objednat?

 

Máte-li zájem o vnitrofiremní kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školení, počtu osob, požadovaného místa konání a rámcového termínu.

Nejpozději v následující pracovní den Vám zašleme nabídku.

 

Potřebujete poradit, který kurz je pro Vás nejvhodnější?

Pak nás prosím kontaktujte:

Monika Ondeková, ředitelka pro prodej, ondekova@potifob.com, tel. +420 605 838 126.