Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

PRINCE2® - metodika, certifikační zkoušky a kurzy

PRINCE2 je celosvětově nejpopulárnější metodika projektového řízení. Využívá se ve více než 150 zemích. V mnohých je de facto standardem projektového řízení. Mezi její uživatele patří mezinárodní organizace jako NATO nebo Rozvojový program OSN (UNDP), vlády mnoha členských států Evropské unie i komerční organizace jako DHL.

Metodika PRINCE2 byla vytvořena zkušenými projektovými manažéry a dalšími odborníky na projektové řízení na základě nejlepších zkušeností (best practice) z tisíců projektů. Je volně dostupná pro použití a aplikovatelná na řízení jakéhokoli projektu.

Je popsána v knize Managing Successful Projects With PRINCE2 - PRINCE2 manuálu. Její nejnovější - 6. edice je z roku 2017. V červnu 2015 bylo vydáno rozšíření PRINCE2 - PRINCE2 Agile®, které bylo v roce 2018 aktualizováno.

Vlastníkem PRINCE2 i dalších best practice standardů (např. ITIL®) je AXELOS® - společný podnik britské vlády (Cabinet Office) a soukromého investora (Capita).

Od 1.1.2018 na kvalitu výuky PRINCE2 dohlíží a certifikační zkoušky vykonává jediný zkušební institut - Examination Institute (EI), společnost PEOPLECERT. Examination Institute akredituje lektory, školicí materiály i tréninkové organizace. Dále má od AXELOS výlučné oprávnění provádět certifikaci odborníků na projektové řízení dle metodiky PRINCE2.

 

certifikace PRINCE2

je dvouúrovňová:

1.) Základní úroveň certifikace - PRINCE2 Foundation prokazuje, že držitel certifikátu rozumí metodice PRINCE2 a je schopen působit jako informovaný člen řídícího týmu v PRINCE2 projektech. Certifikát PRINCE2 Foundation platí doživotně.

Složení zkoušky PRINCE2 Foundation Vám také umožňuje následně abslovovat prestižní certifikaci PRINCE2 projektového manažera - PRINCE2 Practitioner.

2.) Vyšší úroveň certifikace - PRINCE2 Practitioner prokazuje, že držitel certifikátu umí řídit projekty podle PRINCE2, odhalit i napravit chyby pri aplikaci této metodiky projektového řízení. Podmínkou připuštění ke zkoušce PRINCE2 Practitioner je předešlé složení zkoušky PRINCE2 Foundation nebo předložení platného certifikátu PMI PMP/ CAPM nebo IPMA A-D.

Certifikát PRINCE2 Practitioner platí 3 roky (certifikáty podle PRINCE2 6. edice) resp. 5 let (certifikáty podle PRINCE2 5. edice). Pro prodloužení platnosti certifikátu PRINCE2 Practitioner je potřebné znovu složit certifikační zkoušku. Druhou možností je zakoupit si u AXELOS  "PRINCE2 membership", tedy členství v jejich zákaznickém programu, a každý rok nasbírat dostatečný počet kreditů za průběžné vzdělávání (CPD points).

Certifikační zkoušky PRINCE2 mají formu písemného multiple choice testu, který je lze absolvovat:

  • přímo v rámci našeho prezenčního certifikačního kurzu, které realizujeme jako akreditovaná tréninková organizace - ATO PRINCE2 (viz níže) nebo
  • po samostudiu s využitím našich online kurzů PRINCE2 Foundation a Practitioner na počítači s online dohledem na dálku.

V minulosti existovala v reálu nevyužívaná certifikace - PRINCE2 Professional, prováděna formou assessment centra. Ta měla prokazovat, že její držitel je "schopen řídit nekomplexní PRINCE2 projekt napříč všemi aspekty životního cyklu projektu". Toto ale v podstatě prokazuje i certifikace PRINCE2 Practitioner. Smysl celé úrovně PRINCE2 Professional byl proto sporný a zájem o ni prakticky nulový - celosvětově se podle ní certifikovalo jen několik osob, v drtivé většině trenérů PRINCE2 v rámci bezplatního pilotu. Ke konci roku 2017 byla její podpora ukončena.

Certifikační kurzy PRINCE2

Oprávnění realizovat certifikační kurzy PRINCE2 mají pouze akreditované tréninkové organizace (ATO) PRINCE2.

Naše společnost POTIFOB, s.r.o. je vedoucí akreditovanou tréninkovou organizací PRINCE2 v ČR, SR a Maďarsku. Jsme největším poskytovatelem akreditovaných certifikačních kurzů PRINCE2 v těchto zemích, přičemž absolventi našich kurzů dosahují na zkouškách špičkovou úspěšnost (u úrovně Foundation 98%, celkově 94%).

Našimi kurzy PRINCE2 Foundation a PRINCE2 Practitoner již prošlo více než 3 000 spokojených českých a slovenských posluchačů ze soukromého i věřejného sektoru. Jejich vybrané reference naleznete zde.

Zákazníci oceňují náš jedinečný soubor nadstandardních záruk a také to, že všichni naši trenéři PRINCE2 mají dlouholeté zkušenosti nejen s vedením školení PRINCE2, ale i s řízením náročných projektů a programů v praxi.

Termíny veřejných kurzů PRINCE2 najdete v interaktivním kalendáři. Jestli máte zájem o vnitrofiremní kurz, kontaktujte nás prosím.

Více informací o nás naleznete v případě zájmu zde.