Menu

PRINCE2 2017 je přejmenovaný na 6th edition, PRINCE2: 2009 na 5h edition

PRINCE2 ATO logo
AXELOS - vlastník PRINCE2 s platností od 1.1.2020 přistoupil k přejmenování nejnovější verze PRINCE2 z "PRINCE2 2017" na "PRINCE2 6th edition" a předchozí verze z "PRINCE2: 2009" na "PRINCE2 5th edition". Důvodem je sladění s jinými best practice standardy.
 
Tato změna nemá žádný vliv na obsah metodiky, kurzů ani na certifikační zkoušky, jde jen o změnu názvu. Všechny vydané certifikáty zůstávají v platnosti.
 
V současnosti platí přechodné období, ve kterém se můžete setkávat se starými i novými názvy.