Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

PRINCE2 Agile® Foundation

Co vám kurz přinese a pro koho je určený

PRINCE2 Agile je rozšíření globálně nejpopulárnější metodiky projektového řízení PRINCE2, které ji propojuje s agilním přístupem.

Kombinuje flexibilitu agilních přístupů s jasně definovaným rámcem PRINCE2. Je řešením pro organizace a jednotlivce, kteří chtějí efektivně řídit projekty a zároveň je láká agilní prostředí, které umožňuje rychle reagovat na neustále se měnící požadavky ze strany zákazníka při vývoji produktů.
PRINCE2 Agile je možné použít na všechny typy projektů. Funguje se známými agilními rámci a přístupy jako je Scrum, Kanban, Lean, XP (eXtreme Programming) a dalšími.

Kurz PRINCE2 Agile Foundation:

 • vysvětluje stručně metodiku PRINCE2, základy vybraných agilních rámců a přístupů a to, jak je vhodně kombinovat
 • připravuje na absolvování mezinárodní certifikační zkoušky PRINCE2 Agile Foundation AXELOS® a získání stejnojmenného prestižního certifikátu.

 

Co říkají studenti na naše kurzy PRINCE2 Agile Foundation?

    

Další video i textové reference naleznete na podstránce Reference.

 

Naše společnost POTIFOB, s.r.o. je vedoucí česká ATO PRINCE2 a jediný český strategický partner AXELOS Limited, vlastníka PRINCE2 a dalších global best practice standardů.

Náš kurz PRINCE2 Agile Foundation je akreditován zkušebním institutem - Examination Institute PEOPLECERT.

 
Akreditované certifikační kurzy PRINCE2 v ČR realizujeme od července 2009. V ČR a na Slovensku jsme již připravili na certifikaci PRINCE2 více jak 3000 osob.
 
 

Popis kurzu

PRINCE2 Agile Foundation je dvojdenní certifikační kurz, po kterém mají účastníci možnost absolvovat oficiální mezinárodní certifikační zkoušku PRINCE2 Agile Foundation a po jejím zvládnutí obdržet stejnojmenný prestižní certifikát. Pro kvalitní přípravu na zkoušku se od účastníků očekává, že kromě samotného školení se budou věnovat 10-20 hodin samostudiu podle instrukcí lektora. Tuto přípravu je potřebné rozložit minimálně na 1 týden před kurzem.

 

Každý účastník našeho veřejného certifikačního kurzu PRINCE2 Agile Foundation obdrží:

 • podrobné předkurzové instrukce, které vám umožní kvalitně se na kurz připravit a vytěžit z něj maximum
 • zevrubný popis certifikace a soubor osvědčených rad a doporučení, jak ji zvládnout
 • samotný kurz s naším zkušeným akreditovaným trenérem PRINCE2 Agile
 • plnobarevný dobře čitelný účastnický manuál v angličtině s procesním modelem PRINCE2
 • Scrum Guides – „Bible Scrumu“ včetně bonusové videoprezentace o Scrum podle nejnovějšího Scrum Guide 2020 ve slovenštině
 • oficiální elektronickou publikaci PRINCE2 Agile manuál
 • přístup na 1 rok do našeho unikátního e-learningového prostředí PRINCE2 Agile Foundation s videonahrávkami kompletního výkladu lektora a prezentací v angličtině
 • oba oficiální cvičné certifikační testy PRINCE2 Agile včetně hodnotících klíčů a podrobného zdůvodnění správných i nesprávných odpovědí
 • sylabus a design zkoušky
 • šablony všech 26 hlavních řídících produktů (dokumentů) PRINCE2, které jsou připravené pro použití ve Vašich projektech v angličtině nebo češtině
 • přístup k oficiálnímu anglicko-českému výkladovému slovníku PRINCE2
 • e-mailovou odbornou podporu při přípravě na kurz od momentu objednání až do jeho absolvování
 • přístup na oficiální portál PeopleCert (od 1.1.2018 jediného zkušebního institutu AXELOS), který je nezbytný pro registraci na online zkoušku a získání pravého elektronického certifikátu
 • pravý elektronický certifikát od AXELOSu – vlastníka PRINCE2 Agile v angličtině (za podmínky složení certifikační zkoušky)
 • obědy, občerstvení a psací potřeby během prezenčního kurzu.

PRINCE2 Agile Foundation e-learning AJ

Předkurzová příprava

Důsledná příprava před kurzem:

 • výrazně ulehčuje pochopení učiva na samotném školení
 • odbourává značnou část případní nervozity z certifikační zkoušky
 • zkracuje čas potřebný na samotné prezenční školení PRINCE2 Agile, díky čemu budete v práci "chybět" kratší dobu 
 • zásadním způsobem zvyšuje pravděpodobnost úspěchu na certifikaci
 • Vám umožní s jistotou absolvovat certifikační zkoušku PRINCE2 Agile těsně po školení bez nutnosti dodatečné přípravy po něm a opětovné nepřítomnosti v práci, čím šetří Váš čas i peníze. Samozřejmě, v případě, že byste po absolvování kurzu necítili potřebou jistotu, umožníme Vám bezplatně si certifikační zkoušku odložit (tuto možnost nenabízejí všichni poskytovatelé).
 • umožňuje Vám využít naši záruku kvality.

Všechny materiály a pokyny potřebné na tuto přípravu jsou zahrnuté v ceně kurzu PRINCE2 Agile Foundation a zašleme Vám je neprodleně po obdržení zálohové platby.

 

Certifikační zkouška PRINCE2 Agile Foundation

Certifikační zkoušku je možné absolvovat v angličtině

Poplatky za certifikační zkoušku PRINCE2 Agile Foundation (1 pokus) a vystavení stejnojmenného prestižního elektronického mezinárodního certifikátu zkušebním institutem - examination institute oprávněným AXELOS Limited, vlastníkem PRINCE2 Agile (při úspěšném složení zkoušky) jsou zahrnuté v ceně kurzu. V případě zájmu o papírový certifikát ho je možné vystavit za doplatek.

Výsledek certifikační zkoušky Vám sdělíme hned po jejím uskutečnění a odeslání skenů odpovědných archů zkušebnímu institutu. Oficiální, podrobnější výsledky certifikační zkoušky s rozpisem % získaných bodů z možných za jednotlivé části zkoušky ("Coaching report") Vám zašle zkušební institut do 3 pracovních dnů po zkoušce. Do 3 pracovních dnů od absolvování zkoušky obdržíte také oficiální elektronický certifikát o jejím složení vydaný oprávněným zkušebním institutem PRINCE2 Agile (v případě kladného výsledku).

Pro kandidáty, kteří mají zdravotní postižení, platí při certifikaci určité úlevy. Jestli si chcete takovou úlevu uplatnit, je potřeba informovat nás o tom při objednání kurzu a na samotné školení si přinést příslušné lékařské potvrzení. Pro více informací nás kontaktujte.

PRINCE2 Agile Foundation certifikát Štefan Ondek

 

Místo a termín konání kurzů a zkoušek PRINCE2 Agile

Termíny našich veřejných kurzů najdete v kalendáři kurzů.

Informace o místě konání našich veřejných kurzů a certifikačních zkoušek po ukončení výše uvedené mimořádné situace najdete na podstránce Školicí prostory.

Pokud máte zájem o nabídku vnitrofiremních školení, kontaktujte nás prosím.

 

Cena

Cena našich veřejných certifikačních kurzů projektového řízení PRINCE2 Agile Foundation je 9.700 Kč na osobu. 

U veřejných kurzů si můžete vybrat mezi virtuální a prezenční formou účasti. Příplatek za prezenční formu je 1.250 Kč na osobu. Zahrnuje občerstvení, obědy, parkování a wi-fi připojení během kurzu.

Certifikační zkouška AXELOS® PRINCE2 Agile Foundation stojí dalších 12.700 Kč na osobu včetně certifikátu AXELOS (v případě složení zkoušky).

Díky službě Take2 si za příplatek 2.000 Kč můžete objednat 2. pokus na zkoušce (online) s voucherem/ poukazem platným půl roku. Pokud máte o tuto službu zájem, je nutné si ji objednat spolu s kurzem.
Take2 si budete moci dokoupit i dodatečně, před absolvováním 1. pokusu zkoušky, přímo ze svého profilu zřízeného zkušebním institutem PeopleCert za 100 EUR (cena platná k 21.3.2023). Úhrada bude v tomto případě možná pouze platební kartou.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21% a platné pro naše kurzy realizované v České republice. Platí naše obchodní podmínky.

 

Možné slevy

Při objednávce kurzů pro více osob, pro vnitrofiremní školení, samoplátce nabízíme slevy a zvýhodnění popsané na podstránce Slevy z cen našich kurzů.

Záruka kvality, termínu, nejlepší ceny a udržení know-how

Záruka kvality:

Přestože poskytujeme jedinečnou záruku nejlepší ceny (viz níže), jsme si vědomi toho, že naše školení nejsou levné a mnozí případní zájemci si v duchu kladou otázky:

1.) "Co když navzdory poctivé přípravě certifikační zkoušku neudělám?"

2.) "Co když časem něco z naučeného zapomenu?"

Proto jako první v Česku i na Slovensku poskytujeme následující záruku kvality: Pokud si zakoupíte certifikační kurz POTIFOB, dodržíte všechny pokyny lektora včetně instrukcí pro předkurzovou přípravu, zúčastníte se celého kurzu, a přesto certifikační zkoušku nesložíte nebo si prostě budete chtít s časovým odstupem osvěžit znalosti, můžete daný kurz absolvovat ještě jednou bezplatně. A to do 2 let od jeho 1. absolvování.

Zaplatíte pouze za opakovanou zkoušku (jestli ji budete skládat), novou sadu školicích materiálů (jestli je požadujete), obědy a občerstvení.

Mimochodem, dosavadní celková úspěšnost (tzv. pass rate) absolventů našich certifikačních kurzů na zkouškách PRINCE2 je 94% a u úrovně PRINCE2 Foundation přes 97%, přičemž jsme vedoucím poskytovatelem certifikačních kurzů PRINCE2 v Česku a na Slovensku s více než 3.000 absolventy. 

 

Záruka termínu konání kurzu:

Vážíme si čas i peníze našich zákazníků. Proto Vám zaručujeme, že když se na daný termín školení PRINCE2 Agile závazně přihlásíte a včas uhradíte účastnické poplatky, kurz nezrušíme pro nedostatek účastníků nebo z jiných subjektivních příčin na naší straně.

 

Záruka nejlepší ceny:

Pokud kdekoliv jinde obdržíte výhodnější cenovou nabídku certifikačního kurzu PRINCE2 Agile realizovaného v České republice akreditovaného oprávněným mezinárodním akreditačním orgánem (PEOPLECERT) a vedeného srovnatelně zkušeným lektorem a se srovnatelnými zárukami jako naše, překonáme ji - stačí nám ji předložit.

 

Záruka udržení know-how:

Pokud Vám Váš zaměstnanec, který u nás absolvoval školení PRINCE2 Agile, dá výpověď z pracovního poměru, máte možnost využít naši garanci udržení know-how, což znamená, že Vaší společností nominovaný náhradník může absolvovat totéž školení zdarma.

Bližší informace o této záruce a podmínkách pro její uplatnění najdete v případě zájmu na podstránce Záruky.

 

Záruka fair play

Spokojenost a pohoda našich studentů je pro nás velice důležitá. Také chápeme, že v pracovním i osobním životě se můžou vyskytnout situace, kdy najednou potřebujete posunout termín Vašeho kurzu nebo se z jakéhokoli důvodu necítíte být na certifikační zkoušku dostatečně připraveni.

Proto jako zatím jediní na českém a slovenském trhu nabízíme férové podmínky posunutí kurzu i zkoušky.

Bližší informace o této záruce a podmínkách pro její uplatnění najdete v případě zájmu na podstránce Záruky.

 

Jak objednat?

Máte-li zájem o veřejný kurz:

V našem kalendáři kurzů zvolte termín a místo kurzu, které Vám vyhovuje. Pak klikněte na slovo "objednat" vedle něj. Data o Vámi zvoleném kurzu se automaticky přenesou do objednávkového formuláře. Pak stačí doplnit zbylé údaje a odkliknout odeslání objednávky.

Máte-li zájem o vnitrofiremní kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školení, počtu osob, požadovaného místa konání a rámcového termínu. Nejpozději v následující pracovní den Vám zašleme nabídku.

 

Potřebujete poradit, který kurz je pro Vás nejvhodnější?

Pak nás prosím kontaktujte:

Monika Ondeková, ředitelka pro prodej, ondekova@potifob.com, tel. +420 605 838 126.