Menu

PRINCE2 metodika projektového řízení

PRINCE2 - co to je?

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments - Projekty v řízených prostředích) je metodika projektového řízení vytvořena britským vládním úřadem Cabinet Office, která se výtečně osvědčila v komerční, vládní i mimovládní sféře a postupně se stala vedoucím mezinárodním standardem projektového řízení.

10.7.2017 byla oficiálně uvedena nová verze PRINCE2 6. edice obsahující spolu s předešlou verzí (5. edice) mnoho zlepšení oproti verzi 2005, kterou je možné bez nadsázky označit za nejpraktičtější veřejně dostupný standard řízení projektů. Podle ní probíhají certifikační kurzy i zkoušky PRINCE2 Foundation i PRINCE2 Practitioner.

 

Pro koho je PRINCE2?

PRINCE2 je určena pro všechny účastníky řízení projektu od vedení společnosti nebo programu přes členy projektového výboru a projektové manažery až po vedoucí týmů a projektovou podporu.

Metodika PRINCE2 je univerzálně použitelná - poskytuje vysoce účinné jasně definované principy, procesy a techniky umožňující jednotlivcům i organizacím úspěšně realizovat jakékoliv projekty.

 

Kde je metodika PRINCE2 popsána?

Základním standardem je kniha Managing Successful Projects With PRINCE2, nazývaná také PRINCE2 manuál.

 

V čem spočívá metodika PRINCE2?

PRINCE2 poskytuje odpovědi na otázky často kladené lidmi zapojenými do řízení projektů:

 • Co se ode mne očekává?
 • Co dělá projektový manažer?
 • Jaké rozhodnutí bych měl dělat?
 • Co mám dělat, když věci nejdou podle plánu?
 • Jaké informace potřebuji a jaké musím poskytovat?
 • Na koho se obrátit ohledně podpory?
 • Jak přizpůsobím metodiku mému projektu?

Metodika PRINCE2 byla vytvořena pro všechny účastníky řízení projektu. Je univerzálně aplikovatelná - poskytuje principy, procesy a techniky, podle kterých je možné řídit libovolný projekt.

PRINCE2 charakterizuje logický, vysoce konzistentní a současně pragmatický přístup řízení projektů.

K jejím hlavním prvkům patří:

 • procesní model
 • vybudování organizace potřebné k řízení projektu
 • vymezení a rozdělení úkolů projektového řízení tak, aby projekt proběhl co nejúčinněji a nejhospodárněji
 • uplatňování principu řízení podle výjimek, který hraje klíčovou roli při řešení problémů v projektu.

 

Jaké přínosy může Vaše firma očekávat od nasazení aktuální verze metodiky PRINCE2?

 • je použitelná pro všechny typy projektů a integrována s dalšími metodami, např. ITIL
 • je všeobecně uznávána a poskytuje společný slovník pro všechny účastníky projektu, čímž podporuje efektivní komunikaci
 • poskytuje více praktických rad pro implementaci na míru (zejména pro menší projekty)
 • klade důraz na výstupy a přínosy projektu
 • není byrokratická: nevyžaduje dokumenty a setkání, ale informace a rozhodnutí
 • více praktických rad, méně příkazů, více pružnosti
 • obsahuje odkazy na jiné metodiky a soubory poznatků.

 

Jaké kurzy PRINCE2 existují?

Informace o nabídce našich kurzů projektového řízení PRINCE2 naleznete v sekcích Kurzy a Kalendář kurzů.

 

Potřebujete v těchto věcech poradit?

Rádi Vám pomůžeme - kontaktujte nás prosím. Úvodní konzultace jsou samozřejmě bezplatné.