Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

PRINCE2® Foundation

Co vám kurz přinese a pro koho je určený?

PRINCE2 Foundation je kurz pokrývající základy této celosvětově nejpopulárnější metodiky projektového řízení. Objasňuje její filozofii a připravuje na mezinárodní certifikační zkoušku PRINCE2 Foundation AXELOS®.

Certifikační zkoušku je možné absolvovat přímo na závěr školení a získat tak doživotně platný mezinárodní certifikát potvrzující Vaši znalost PRINCE2.

Kurz je vhodný pro projektové manažery, členy projektových výborů, vedoucí týmů, projektové koordinátory, analytiky, pracovníky odborného zajištění projektu, zajištění kvality a všechny, kteří:

 • řídí projekty nebo se na nich podílejí
 • chtějí poznat a pochopit metodiku PRINCE2
 • chtějí získat mezinárodní certifikát PRINCE2 Foundation AXELOS® potvrzující jejich znalosti PRINCE2.

Kurz PRINCE2 Foundation Vám dá odpovědi na následující otázky:

 • Jak efektivně řídit projekt?
 • Jak vybudovat a udržovat jeho organizaci tak, aby byli jasně rozděleny a efektivně vyváženy role a odpovědnosti?
 • Jak vytvořit zdůvodnění projektu (business case)?
 • Jak přizpůsobit metodiku PRINCE2 Vašemu projektu?

A mnoho dalších jako např.:

 • Co potřebujete na rozběh projektu a jak vybudovat jeho organizaci podle PRINCE2?
 • Jak se rozděluje práce mezi projektový výbor, projektového manažera a ostatní projektové role?
 • Jak se projekt rozděluje na etapy (stages) a jak se řídí následující etapy?
 • Jako projektový manažer zadává práci vedoucím týmů a jako ti zadávají úkoly členům týmů?
 • Jak si projektový manažer zabezpečuje informovanost o postupu prací?
 • Jako týmoví manažeři předávají vytvořené produkty projektovému manažerovi?
 • Jako projektový manažer řídí problémy (issues) a rizika?
 • Jako projektový manažer komunikuje s projektovým výborem?
 • Jak využívat při řízení projektu metodu řízení podle výjimek?
 • Co musí projektový manažer udělat při přípravě ukončení projektu?
 • Jak může projektový výbor ukončit projekt běžným způsobem a předčasně?

 

V Česku a na Slovensku jsme již připravili na certifikaci PRINCE2 víc než 3.000 osob. Co říkají na naše kurzy PRINCE2 Foundation?

    ​​​​​​​​​​​​​​    

Další video- i textové reference najdete na podstránce Reference.

 

Proč byste si nás měli vybrat?

Naše společnost POTIFOB, s.r.o. je vedoucí česká akreditovaná tréninková organizace - ATO PRINCE2, jediný český strategický partner AXELOS Limited, vlastníka PRINCE2 i dalších global best practice standardů a PEOPLECERT - od 1.1.2018 jediného zkušebního institutu PRINCE2.

Naše kurzy PRINCE2 Foundation jsou akreditovány PEOPLECERT a Ministerstvem vnitra České republiky.

Školení PRINCE2 Foundation vedou naši zkušení česky mluvící akreditovaní trenéři PRINCE2, většinou přímo vedoucí trenér POTIFOB Ing. Štefan Ondek, PMP - nejzkušenější akreditovaný trenér PRINCE2 v ČR, jeden z autorů oficiálních certifikačních zkoušek PRINCE2 6th edition Foundation AXELOS a oficiální reviewer PRINCE2 6th edition.

 

Popis kurzu

PRINCE2 Foundation je třídenní certifikační kurz projektového řízení tvořený vyváženou směsí výkladu a praktických cvičení.

Školení poskytuje také teoretický základ pro vyšší úroveň kurzu i certifikace - PRINCE2 Practitioner.

Pro zájemce, kteří mají zkušenosti s projektovým řízením, ale neplánují v dohledné době pokračovat na úroveň Practitioner a 3-denní prezenční kurz je víc, než si mohou časově dovolit, nabízíme také zkrácenou dvoudenní verzi kurzu PRINCE2 Foundation.

Jako první v ČR vedeme všechny naše veřejné kurzy PRINCE2 již od 10.7.2017 podle nejnovější - 6. edice PRINCE2. Jejich součástí je i vysvětlení rozdílů mezi 6. a 5. edicí PRINCE2 tak, aby byli absolventi schopni složit zkoušku podle nové i staré edice PRINCE2.
U vnitrofiremních kurzů je možné vybrat si mezi novou a starou edicí PRINCE2.

Klíčovým prvkem kurzu PRINCE2 Foundation je procesní model PRINCE2, vysvětlení jeho stavby, propojením projektových aktivit, rolí a řídících produktů.

Kurzy PRINCE2 Foundation pořádáme v češtině, slovenštině, s vysvětlením české, slovenské i anglické odborné terminologie PRINCE2. Na požádání tato školení realizujeme i čistě v angličtině, případně dalších jazycích.

Na konci kurzu mají účastníci možnost absolvovat mezinárodní certifikační zkoušku PRINCE2 Foundation a získat stejnojmenný doživotně platný mezinárodní certifikát potvrzující jejich znalost PRINCE2. Poplatky za tuto zkoušku (1 pokus), vystavení mezinárodního certifikátu certifikační autoritou (při úspěšném složení zkoušky) a jeho doručení jsou zahrnuty v ceně kurzu. (zájemci o absolvování zkoušky PRINCE2 Practitioner musí nejprve složit PRINCE2 Foundation nebo předložit platný certifikát PMI PMP/ CAPM nebo IPMA A-D).

   

 

Vzdělávací materiály PRINCE2 Foundation, které od nás obdržíte:

 • podrobné předkurzové instrukce, které Vám umožní kvalitně se na kurz připravit a vytěžit z něj maximum
 • zevrubný popis certifikace a soubor osvědčených rad a doporučení, jak ji zvládnout
 • přístup na minimálně 1 rok do našeho na českém trhu unikátního e-learningového prostředí PRINCE2 Foundation s interaktivními cvičnými testy v češtině nebo angličtině (dle Vašeho výběru), videonahrávkami kompletního výkladu lektora ve slovenštině a prezentací (na výběr česká, anglická a slovenská verze)
 • plnobarevný, dobře čitelný, kvalitně přeložený, podrobný účastnický manuál PRINCE2 POTIFOB v češtině nebo angličtině (dle Vašeho výběru) s učebními texty, cvičeními, cvičnými certifikačními testy, prezentací, s praktickou, přehlednou a lehce pochopitelnou případovou studií a podrobnou přehledovou procesní mapou PRINCE2
 • oba oficiální cvičné testy PRINCE2 Foundation s hodnotícím klíčem a podrobným zdůvodněním správných a nesprávných odpovědí
 • sylabus a design zkoušky
 • dle vlastního výběru uvedeného v objednávce školení PRINCE2 Foundation oficiální anglickou publikaci AXELOS "PRINCE2 Handbook" nebo českou verzi knížky "praotce" PRINCE2 p. Colina Bentleyho "PRINCE2 Précis" - shrnutí klíčových prvků PRINCE2 nebo českou verzi publikace "PRINCE2 pro řízení malých projektů" od stejného autora
 • přístup k oficiálnímu anglicko-českému výkladovému slovníku PRINCE2
 • šablony všech 26 hlavních řídících produktů (dokumentů) PRINCE2 připravené pro použití ve Vašich projektech v angličtině nebo češtině
 • e-mailovou odbornou podporu při přípravě na kurz od momentu jeho objednání až do jeho absolvování
 • půlhodinovou konzultaci s vedoucím trenérem PRINCE2 - Ing. Štefanem Ondek, PMP v případě virtuálního kurzu
 • konverzní balíček na 6. edici - soubor slidů 6. edice, které jsou oproti předešlé nové nebo výrazně změněné, převodový slovníček změněných pojmů a aktualizované šablony hlavních řídících produktů
 • balíček pro zpětnou kompatibilitu s 6. edicí - soubor slidů 5. edice, které jsou ve nové edici jiné nebo nejsou vůbec a převodový slovníček změněných pojmů
 • přístup na oficiální portál PeopleCert (od 1.1.2018 jediného zkušebního institutu AXELOS), který je nezbytný pro registraci na zkoušku a získání pravého elektronického certifikátu (papírovou verzi lze přiobjednat za příplatek). Na zkoušku je potřebné se registrovat v systému PeopleCertu přes nás - v případě papírové zkoušky nebo samostatně - v případě online zkoušky, ke které Vám zašleme voucher, pokud si ji objednáte. Výhodou online zkoušky je možnost ji absolvovat v termínu a místě dle Vašeho výběru.
 • jediný pravý a platný mezinárodně uznávaný certifikát AXELOS, v případě objednání a úspěšného složení zkoušky
 • psací potřeby, obědy a občerstvení během prezenčního kurzu
 • odznak PRINCE2 (po složení prezenční zkoušky).
 • bezplatný přístup k našemu minikurzu PRINCE2 Agile Awareness, ve kterém se věnujeme sladění PRINCE2 s nejpoužívanějšími agilními rámci jakým je např. Scrum.

Vzdělávací materiály PRINCE2 Foundation jsou na výběr v anglickém, českém a slovenském jazyce.

 

Studentům ovládajícím angličtinu, zejména těm, kteří mají v úmyslu absolvovat navazující školení a zkoušku vyšší úrovně PRINCE2 Practitioner v angličtině, doporučujeme zvolit si anglickou verzi školících materiálů.

Originální anglická terminologie PRINCE2 je přesnější než její oficiální český překlad vydaný vlastníkem metodiky, který jsou na základě podmínek akreditace povinni používat v českých školících materiálech všichni akreditovaní poskytovatelé a který je také použit v českých certifikačních testech PRINCE2.

Účastníkům kurzu PRINCE2 Foundation, kteří chtějí:

 • rychleji a snadněji pochopit učivo na samotném školení
 • zvýšit pravděpodobnost úspěchu na certifikaci
 • odbourat velkou část případní nervozity z certifikační zkoušky
 • využít naši záruku kvality

důrazně doporučujeme, aby kromě samotného školení věnovali ještě před ním 10-20 hodin přípravě dle našich instrukcí. Tuto přípravu doporučujeme rozložit optimálně na 2, minimálně na 1 týden před kurzem.

Všechny materiály a pokyny potřebné na tuto přípravu jsou zahrnuté v ceně kurzu a zašleme Vám je neprodleně po obdržení zálohové platby.

 

Česká verze e-learningu

 

Anglická verze e-learningu

 

Certifikační zkouška PRINCE2 Foundation

Certifikační zkouška hodnotí zda je kandidát schopen působit jako informovaný člen řídícího týmu projektu s použitím PRINCE2 v prostředí podporujícím tuto metodiku. Kandidát musí prokázat, že rozumí terminologii PRINCE2, ovládá principy PRINCE2 i jejich promítnutí do témat a procesů, zná účely jednotlivých řídících produktů PRINCE2.

Zkouška PRINCE2 Foundation se skládá podle přání účastníků v češtině, angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, španělštině nebo v jednom z dalších dostupných jazyků.

Certifikační testy PRINCE2 Foundation jsou dostupné iv bilingvální česko-anglické verzi, kde jsou otázky uvedené v obou těchto jazycích (tj v českém překladu a vedle něj v anglickém originále). Pro naše studenty, kteří chtějí absolvovat zkoušku PRINCE2 Foundation v češtině, již od r. 2010 standardně zajišťujeme právě tuto bilingvální verzi.

Těm studentům, kteří budou pokračovat i na úroveň PRINCE2 Practitioner a chtějí absolvovat zkoušku Practitioner v anglickém jazyce, doporučujeme přihlásit se na anglickou verzi zkoušky PRINCE2 Foundation.

Anglická mutace zkoušky se skládá podle nové - 6. edice PRINCE2. Česká a česko-anglická mutace jsou i nadále k dispozici dle 5. edice PRINCE2. Zkoušky nové edice mají oproti předešlé menší počet otázek (60 oproti 75) při stejném trvání zkoušky. Na certifikátech o složení zkoušek podle 6. edice PRINCE2 je tato skutečnost uvedena.

Certifikační test má formu výběru z více možností, tzv. multichoice. U veřejných kurzů realizujeme zkoušky v papírové verzi, jelikož je pro kandidáty pohodlnější než alternativní on-line forma. U vnitrofiremních kurzů si můžete vybrat papírovou nebo on-line verzi zkoušky.

Když si vyberete certifikaci PRINCE2 Foundation v rodném jazyce, na vypracování testu budete mít 60 minut (platí i pro oboujazyčnou verzi). Na vypracování certifikačního testu PRINCE2 Foundation v jiném než rodném jazyce budete mít 75 minut.

Účastníci kurzu, kteří mají zdravotní postižení, můžou při certifikačních zkouškách využít určité úlevy. Pokud si chcete takovou úlevu uplatnit, je potřeba informovat nás o tom při objednání certifikačního kurzu PRINCE2 a na samotné školení si přinést příslušné lékařské potvrzení. Pro více informací o úlevách při certifikačních zkouškách PRINCE2 pro zdravotně postižené nás kontaktujte.

Předběžný výsledek certifikační zkoušky se dozvíte hned po ní. Oficiální, podrobnější výsledky certifikační zkoušky s rozpisem % získaných bodů z možných za jednotlivé témata a procesy PRINCE2 ("Coaching report") Vám zašle zkušební institut do 2 pracovních dnů po zkoušce. Do 3 pracovních dnů od absolvování zkoušky obdržíte (v případě kladného výsledku) oficiální elektronický certifikát o jejím složení vydaný oprávněným zkušebním institutem PRINCE2. Elektronický certifikát je v ceně zkoušky, papírový můžete získat za doplatek.

 

Vzor jediného pravého a doživotně platného mezinárodně uznávaného certifikátu AXELOS, v případě úspěšného složení zkoušky PRINCE2 Foundation:

vzor certifikátu P2F

 

Místo a termíny konání

Informace o místě konání našich veřejných kurzů najdete na podstránce Školicí prostory.

Termíny kurzů najdete v kalendáři kurzů, přes který si je můžet přímo objednat.

Otevřené, polootevřené a vnitrofiremní kurzy

Naše kurzy realizujeme jako otevřené, polootevřené a vnitrofiremní školení. Pokud máte zájem o nabídku vnitrofiremních školení PRINCE2 na míru, kontaktujte nás prosím.

 

Cena

Cena našich třídenních veřejných certifikačních kurzů projektového řízení PRINCE2 Foundation je 10.000 Kč na osobu. V ceně jsou všechny potřebné školící materiály.

Certifikační zkouška AXELOS® PRINCE2 Foundation stojí dalších 5.700 Kč na osobu a pokus včetně certifikátu AXELOS®. 

Díky službě Take2 si za příplatek 1.500 Kč můžete objednat 2. pokus na zkoušce ve formě online pokusu s voucherem/poukazem platným půl roku. Pokud máte o tuto službu zájem, je nutné si ji objednat spolu s kurzem.

(Take2 si budete moci dokoupit i dodatečně, před absolvováním 1. pokusu zkoušky, přímo ze svého profilu zřízeného zkušebním institutem Peoplecert za 96 EUR (cena platná k 15.12.2020), úhrada bude v tomto případě možná pouze platební kartou.)

 

U prezenčních veřejných kurzů je v ceně také občerstvení, obědy, parkování a wi-fi připojení po dobu kurzu. U veřejných virtuálních kurzů je v ceně příplatek za dohled nad online zkouškou pracovníkem z mezinárodního certifikačního orgánu PeopleCert a půlhodinová konzultace na dálku s našim vedoucím trenérem Ing. Štefanem Ondekem, PMP, kterou můžete využít do 3 měsíců od objednání školení.

 

V nabídce máme i e-learningový kurz PRINCE2 Foundation ve slovenštině s českými i anglickými prezentacemi a českými i anglickými cvičnými testy za cenu 4.300 Kč na osobu.

 

Možné slevy

Při objednávce kurzů pro více osob, pro vnitrofiremní školení, samoplátce, držitele platných certifikátů PMI PMP/ CAPM či IPMA atd. nabízíme slevy a zvýhodnění popsané na podstránce Slevy z cen našich kurzů PRINCE2.

 

Speciální nabídka:

Pokud si u nás současně objednáte kurzy PRINCE2 Foundation a Practitioner, celková cena za oba tyto kurzy projektového řízení je zvýhodněna na 18.200 Kč + 13.800 Kč za certifikační zkoušky i certifikáty PRINCE2 Foundation a Practitioner AXELOS.

Termíny našich veřejných kurzů PRINCE2 Foundation + Practitioner v ČR a na Slovensku najdete zde.

Všechny ceny jsou uvedeny na osobu, bez DPH 21% a platné pro naše kurzy realizované v České republice a na Slovensku. Platí naše obchodní podmínky.

Pro vnitrofiremní školení PRINCE2 Foundation + Practitioner je možné využít financování z programu POVEZ II.

 

Záruka kvality, termínu, nejlepší ceny a udržení know-how

Záruka kvality:

Přestože poskytujeme jedinečnou záruku nejlepší ceny (viz níže), jsme si vědomi toho, že naše školení PRINCE2 ani ostatních metodik projektového řízení nejsou levné a mnozí případní zájemci si v duchu kladou otázky:

1.) "Co když navzdory poctivé přípravě certifikační zkoušku neudělám?"

2.) "Co když časem něco z naučeného zapomenu?"

Proto jako první v Česku i na Slovensku poskytujeme následující záruku kvality: Pokud si zakoupíte certifikační kurz PRINCE2 POTIFOB, dodržíte všechny pokyny lektora včetně instrukcí pro předkurzovou přípravu, zúčastníte se celého kurzu, a přesto certifikační zkoušku PRINCE2 Foundation nebo PRINCE2 Practitioner nesložíte nebo si prostě budete chtít s časovým odstupem osvěžit znalosti, můžete daný kurz absolvovat ještě jednou bezplatně. A to do 2 let od jeho 1. absolvování.

Zaplatíte pouze za opakovanou zkoušku (jestli ji budete skládat), novou sadu školicích materiálů (jestli je požadujete), obědy a občerstvení.

Mimochodem, dosavadní celková úspěšnost (tzv. pass rate) absolventů našich certifikačních kurzů na zkouškách PRINCE2 Foundation a Practitioner je 94% a u úrovně PRINCE2 Foundation přes 97%, přičemž jsme vedoucím poskytovatelem certifikačních kurzů PRINCE2 v Česku a na Slovensku s více než 3000 absolventy.

 

Záruka termínu konání kurzu:

Vážíme si času i peněz našich zákazníků. Proto Vám zaručujeme, že když se na daný termín školení PRINCE2 Foundation závazně přihlásíte a včas uhradíte účastnické poplatky, kurz nezrušíme pro nedostatek účastníků nebo z jiných subjektivních příčin na naší straně.

Od vzniku společnosti jsme nezrušili žádný kurz s přihlášenými účastníky.

 

Záruka nejlepší ceny:

Pokud kdekoliv jinde obdržíte výhodnější cenovou nabídku certifikačního kurzu PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner nebo PRINCE2 Foundation + Practitioner realizovaného v České republice akreditovaného oprávněným mezinárodním akreditačním orgánem (tj. PEOPLECERT) a vedeného srovnatelně zkušeným lektorem a se srovnatelnými zárukami jako naše, překonáme ji - stačí nám ji předložit.

 

Záruka udržení know-how:

Pokud Vám Váš zaměstnanec, který u nás absolvoval školení projektového řízení PRINCE2, dá výpověď z pracovního poměru, máte možnost využít naši garanci udržení know-how, což znamená, že Vaší společností nominovaný náhradník může absolvovat totéž školení zdarma.

Bližší informace o této záruce a podmínkách pro její uplatnění najdete v případě zájmu na podstránce Záruky.

 

Záruka fair play

Spokojenost a pohoda našich studentů je pro nás velice důležitá. Také chápeme, že v pracovním i osobním životě se můžou vyskytnout situace, kdy najednou potřebujete posunout termín Vašeho kurzu nebo se z jakéhokoli důvodu necítíte být na certifikační zkoušku dostatečně připraveni.

Proto jako zatím jediní na českém a slovenském trhu nabízíme férové podmínky posunutí kurzu i zkoušky PRINCE2.

Bližší informace o této záruce a podmínkách pro její uplatnění najdete v případě zájmu na podstránce Záruky.

 

Kalendář kurzů a školení

Pro informace o termínech a cenách našich kurzů PRINCE2 klikněte na Kalendář kurzů. Pokud Vám uvedené termíny nevyhovují a / nebo máte zájem o vnitrofiremní školení, kontaktujte nás prosím.

 

Jak objednat?

 

Máte-li zájem o veřejný kurz:

V našem kalendáři kurzů zvolte termín a místo kurzu, které Vám vyhovuje. Pak klikněte na slovo "objednat" vedle něj. Data o Vámi zvoleném kurzu se automaticky přenesou do objednávkového formuláře. Pak stačí doplnit zbylé údaje a odkliknout odeslání objednávky.

Máte-li zájem o vnitrofiremní kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školení, počtu osob, požadovaného místa konání a rámcového termínu.

Nejpozději v následující pracovní den Vám zašleme nabídku.

 

Potřebujete poradit, který kurz je pro Vás nejvhodnější?

Kontaktujte nás prosím.