Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

PRINCE2® Foundation

Co vám kurz přinese a pro koho je určený?

PRINCE2 Foundation je kurz pokrývající základy celosvětově nejpopulárnější metodiky projektového řízení. Objasňuje její filozofii a připravuje na online mezinárodní certifikační zkoušku PRINCE2 Foundation AXELOS/ PeopleCert, díky které můžete získat platný mezinárodní certifikát potvrzující Vaši znalost PRINCE2.

Kurz je vhodný pro projektové manažery, členy projektových výborů, vedoucí týmů, projektové koordinátory, analytiky, pracovníky odborného zajištění projektu, zajištění kvality a všechny, kteří:

 • řídí projekty nebo se na nich podílejí
 • chtějí poznat a pochopit metodiku PRINCE2
 • chtějí získat mezinárodní certifikát PRINCE2 Foundation AXELOS/ PeopleCert potvrzující jejich znalosti PRINCE2.

Kurz PRINCE2 Foundation Vám dá odpovědi na následující otázky:

 • Jak efektivně řídit projekt?
 • Jak vybudovat a udržovat jeho organizaci tak, aby byli jasně rozděleny a efektivně vyváženy role a odpovědnosti?
 • Jak vytvořit zdůvodnění projektu (business case)?
 • Jak přizpůsobit metodiku PRINCE2 Vašemu projektu?

A mnoho dalších jako např.:

 • Co potřebujete na rozběh projektu a jak vybudovat jeho organizaci podle PRINCE2?
 • Jak se rozděluje práce mezi projektový výbor, projektového manažera a ostatní projektové role?
 • Jak se projekt rozděluje na etapy (stages) a jak se řídí následující etapy?
 • Jako projektový manažer zadává práci vedoucím týmů a jako ti zadávají úkoly členům týmů?
 • Jak si projektový manažer zabezpečuje informovanost o postupu prací?
 • Jak týmoví manažeři předávají vytvořené produkty projektovému manažerovi?
 • Jak projektový manažer řídí problémy (issues) a rizika?
 • Jak projektový manažer komunikuje s projektovým výborem?
 • Jak využívat při řízení projektu metodu řízení podle výjimek?
 • Co musí projektový manažer udělat při přípravě ukončení projektu?
 • Jak může projektový výbor ukončit projekt běžným způsobem a předčasně?

 

V České republice a na Slovensku jsme na certifikaci PRINCE2 připravili již více než 3.000 osob. Co říkají na naše kurzy PRINCE2 Foundation?

        

Další video- i textové reference najdete na podstránce Reference.

 

Proč byste si nás měli vybrat?

Naše společnost POTIFOB, s.r.o. je vedoucí česká akreditovaná tréninková organizace - ATO PRINCE2, certifikovaný partner AXELOS Limited, vlastníka PRINCE2 i dalších global best practice standardů a strategický partner PeopleCert - od 1.1.2018 jediného zkušebního institutu pro PRINCE2.

Školení PRINCE2 Foundation vedou naši zkušení česky mluvící akreditovaní trenéři PRINCE2, většinou přímo vedoucí trenér POTIFOB Ing. Štefan Ondek, PMP - nejzkušenější akreditovaný trenér PRINCE2 v ČR a SR, jeden z autorů oficiálních certifikačních zkoušek PRINCE2 6th edition Foundation AXELOS a oficiální reviewer PRINCE2 6th edition.

 

Popis kurzu

PRINCE2 Foundation je 2,5 denní certifikační kurz projektového řízení tvořený vyváženou směsí teorie a praktických cvičení.

Školení poskytuje také teoretický základ pro vyšší úroveň kurzu i certifikace - PRINCE2 Practitioner.

Pro zájemce, kteří mají zkušenosti s projektovým řízením, ale neplánují v dohledné době pokračovat na úroveň Practitioner a 2,5-denní prezenční kurz je víc, než si mohou časově dovolit, nabízíme také zkrácenou dvoudenní víkendovou verzi kurzu PRINCE2 Foundation.

Jako první v ČR vedeme všechny naše veřejné kurzy PRINCE2 již od 10.7.2017 podle nejnovější - 6. edice PRINCE2. Jejich součástí je i vysvětlení rozdílů mezi 6. a 5. edicí PRINCE2 tak, aby byli absolventi schopni složit zkoušku podle nové i předešlé edice PRINCE2.
 

Klíčovým prvkem kurzu PRINCE2 Foundation je procesní model PRINCE2, vysvětlení jeho stavby, propojení projektových aktivit, rolí a řídících produktů.

Kurzy PRINCE2 Foundation pořádáme v češtině, slovenštině, s vysvětlením české, slovenské i anglické odborné terminologie PRINCE2. Na požádání tato školení realizujeme i čistě v angličtině, případně dalších jazycích.

Po konci kurzu mají účastníci možnost absolvovat online mezinárodní certifikační zkoušku PRINCE2 Foundation a získat stejnojmenný platný mezinárodní certifikát potvrzující jejich znalost PRINCE2.

Poplatky za zkoušku (1 pokus), vystavení elektronického mezinárodního certifikátu PeopleCertem (při úspěšném složení zkoušky) jsou zahrnuty v ceně kurzu. (zájemci o absolvování zkoušky PRINCE2 Practitioner musí nejprve složit PRINCE2 Foundation nebo předložit platný certifikát PMI PMP/ CAPM nebo IPMA A-D).

   

 

Vzdělávací materiály PRINCE2 Foundation, které od nás obdržíte:

 • podrobné předkurzové instrukce, které Vám umožní kvalitně se na kurz připravit a vytěžit z něj maximum
 • zevrubný popis certifikace a soubor osvědčených rad a doporučení, jak ji zvládnout
 • přístup na 1 rok do našeho na českém trhu unikátního e-learningového prostředí PRINCE2 Foundation s interaktivními cvičnými testy v češtině nebo angličtině (dle Vašeho výběru), videonahrávkami kompletního výkladu lektora ve slovenštině a prezentací (na výběr česká, anglická a slovenská verze prezentace)
 • plnobarevný, dobře čitelný, kvalitně přeložený, podrobný účastnický manuál PRINCE2 POTIFOB v češtině nebo angličtině (dle Vašeho výběru) s učebními texty, cvičeními, cvičnými certifikačními testy, prezentací, s praktickou, přehlednou a lehce pochopitelnou případovou studií a podrobnou přehledovou procesní mapou PRINCE2
 • oficiální elektronickou publikaci - Managing Successful Projects with PRINCE2 v angličtině
 • oficiální elektronické studijní podklady od PeopleCertu v angličtině
 • knihu PRINCE2 Précis (v pdf) - výtah nejdůležitějšího obsahu metodiky PRINCE2 od "praotce" PRINCE2 Colina Bentleyho v námi vyhotovené a jím autorizované české verzi
 • oba oficiální cvičné testy PRINCE2 Foundation s hodnotícím klíčem a podrobným zdůvodněním správných a nesprávných odpovědí v češtině nebo angličtině - dle vašeho výběru
 • sylabus a design zkoušky
 • přístup k oficiálnímu anglicko-českému výkladovému slovníku PRINCE2
 • šablony všech 26 hlavních řídících produktů (dokumentů) PRINCE2 připravené pro použití ve Vašich projektech v angličtině nebo češtině
 • e-mailovou odbornou podporu při přípravě na kurz od momentu jeho objednání až do jeho absolvování
 • konverzní balíček na 6. edici - soubor slidů 6. edice, které jsou oproti předešlé nové nebo výrazně změněné, převodový slovníček změněných pojmů a aktualizované šablony hlavních řídících produktů
 • balíček pro zpětnou kompatibilitu s 6. edicí - soubor slidů 5. edice, které jsou ve nové edici jiné nebo nejsou vůbec a převodový slovníček změněných pojmů
 • přístup na oficiální portál PeopleCertu, který je nezbytný pro registraci na zkoušku a získání pravého elektronického certifikátu (papírovou verzi si lze přiobjednat za příplatek)
 • jediný pravý a platný mezinárodně uznávaný certifikát AXELOS/ PeopleCert, v případě úspěšného složení zkoušky
 • psací potřeby, obědy a občerstvení během prezenčního kurzu
 • bezplatný přístup k našemu minikurzu PRINCE2 Agile Awareness, ve kterém se věnujeme sladění PRINCE2 s nejpoužívanějšími agilními rámci jakým je např. Scrum

Vzdělávací materiály PRINCE2 Foundation jsou na výběr v anglickém, českém a slovenském jazyce.

 

Studentům ovládajícím angličtinu, zejména těm, kteří mají v úmyslu absolvovat navazující školení a zkoušku vyšší úrovně PRINCE2 Practitioner v angličtině, doporučujeme zvolit si anglickou verzi školících materiálů.

Originální anglická terminologie PRINCE2 je přesnější než její oficiální český překlad vydaný vlastníkem metodiky, který jsou na základě podmínek akreditace povinni používat v českých školících materiálech všichni akreditovaní poskytovatelé a který je také použit v českých certifikačních testech PRINCE2.

Účastníkům kurzu PRINCE2 Foundation, kteří chtějí:

 • rychleji a snadněji pochopit učivo na samotném školení
 • zvýšit pravděpodobnost úspěchu na certifikaci
 • odbourat velkou část případní nervozity z certifikační zkoušky
 • využít naši záruku kvality

důrazně doporučujeme, aby kromě samotného školení věnovali ještě před ním 10-20 hodin přípravě dle našich instrukcí. Přípravu si doporučujeme rozložit optimálně na 2, minimálně na 1 týden před kurzem.

Všechny materiály a pokyny potřebné na přípravu jsou zahrnuté v ceně kurzu a zašleme Vám je neprodleně po obdržení zálohové platby.

 

Česká verze e-learningu

PRINCE2 Foundation e-learning CZ

Anglická verze e-learningu

PRINCE2 Foundation e-learning AJ

 

Certifikační zkouška PRINCE2 Foundation

Online certifikační zkouška hodnotí zda je kandidát schopen působit jako informovaný člen řídícího týmu projektu s použitím PRINCE2 v prostředí podporujícím tuto metodiku. Kandidát musí prokázat, že rozumí terminologii PRINCE2, ovládá principy PRINCE2 i jejich promítnutí do témat a procesů, zná účely jednotlivých řídících produktů PRINCE2.

Zkouška PRINCE2 Foundation se skládá podle přání účastníků v češtině, angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, španělštině nebo v jednom z dalších dostupných jazyků.

Těm studentům, kteří budou pokračovat i na úroveň PRINCE2 Practitioner a chtějí absolvovat zkoušku Practitioner v anglickém jazyce, doporučujeme přihlásit se na anglickou verzi zkoušky PRINCE2 Foundation.

Anglická verze zkoušky se skládá podle nové - 6. edice PRINCE2. Česká mutace je i nadále k dispozici dle 5. edice PRINCE2. Zkoušky nové edice mají oproti předešlé menší počet otázek (60 oproti 75) při stejném trvání zkoušky. Na certifikátech o složení zkoušek podle 6. edice PRINCE2 je tato skutečnost uvedena.

Certifikační test má formu výběru z více možností, tzv. multichoice. 

Když si vyberete certifikaci PRINCE2 Foundation v rodném jazyce, na vypracování testu budete mít 60 minut. Na vypracování certifikačního testu PRINCE2 Foundation v jiném než rodném jazyce budete mít 75 minut.

Účastníci kurzu, kteří mají zdravotní postižení, můžou při certifikačních zkouškách využít určité úlevy. Pokud si chcete takovou úlevu uplatnit, je potřeba informovat nás o tom při objednání certifikačního kurzu PRINCE2 a na samotnou online zkoušku si přinést příslušné lékařské potvrzení. Pro více informací o úlevách při certifikačních zkouškách PRINCE2 pro zdravotně postižené nás kontaktujte.

Předběžný výsledek certifikační zkoušky se dozvíte hned po ní. Oficiální, podrobnější výsledky certifikační zkoušky s rozpisem % získaných bodů z možných za jednotlivé témata a procesy PRINCE2 Vám zašle zkušební institut do 3 pracovních dnů po zkoušce. Do 3 pracovních dnů od absolvování zkoušky obdržíte (v případě kladného výsledku) oficiální elektronický certifikát o jejím složení vydaný PeopleCertem. 

 

Vzor jediného pravého a platného mezinárodně uznávaného certifikátu AXELOS/ PeopleCert, v případě úspěšného složení zkoušky PRINCE2 Foundation:

vzor certifikátu P2F

 

Místo a termíny konání

Informace o místě konání našich veřejných kurzů najdete na podstránce Školicí prostory.

Termíny kurzů najdete v kalendáři kurzů, přes který si je můžete přímo objednat.

Otevřené, polootevřené a vnitrofiremní kurzy

Naše kurzy realizujeme jako otevřené, polootevřené a vnitrofiremní školení. Pokud máte zájem o nabídku vnitrofiremních školení PRINCE2 na míru, kontaktujte nás prosím.

 

Cena

Cena našich 2,5-denních veřejných certifikačních kurzů projektového řízení PRINCE2 Foundation je 7.300 Kč na osobu.

U veřejných kurzů si můžete vybrat mezi virtuální a prezenční formou účasti. Příplatek za prezenční formu je 1.250 Kč na osobu. Zahrnuje občerstvení, obědy, parkování a wi-fi připojení během kurzu.

 

Certifikační zkouška PRINCE2 Foundation stojí dalších 12.700 Kč na osobu a pokus včetně elektronického certifikátu. 

Díky službě Take2 si za příplatek 2.000 Kč můžete objednat 2. pokus na online zkoušce s voucherem/ poukazem platným půl roku. Pokud máte o tuto službu zájem, je nutné si ji objednat spolu s kurzem.

Take2 si budete moci dokoupit i dodatečně, před absolvováním 1. pokusu zkoušky, přímo ze svého profilu zřízeného zkušebním institutem PeopleCert za 100 EUR (cena platná k 21.3.2023). Úhrada bude v tomto případě možná platební kartou.

 

V nabídce máme také cenově výhodný e-learningový kurz PRINCE2 Foundation ve slovenštině s českou nebo anglickou prezentací a českými nebo anglickými cvičnými testy.

 

Možné slevy

Při objednávce kurzů pro více osob, samoplátce nebo při objednávce vnitrofiremních školení nabízíme slevy a zvýhodnění popsané na podstránce Slevy z cen našich kurzů PRINCE2.

 

Speciální nabídka:

Pokud si u nás současně objednáte kurzy PRINCE2 Foundation a Practitioner, celková zvýhodnená cena za oba kurzy je 11.100 Kč + 26.600 Kč za online mezinárodní certifikační zkoušky, včetně elektronických certifikátů PRINCE2 Foundation a Practitioner (v případě úspěchu na zkouškách).

Termíny našich veřejných kurzů PRINCE2 Foundation + Practitioner v ČR a na Slovensku najdete v našem kalendáři školení.

Všechny ceny jsou uvedeny na osobu, bez 21% DPH a platné pro naše kurzy realizované v České republice a na Slovensku. Platí naše obchodní podmínky.

Pro vnitrofiremní školení PRINCE2 Foundation + Practitioner je možné využít financování z programu POVEZ II.

 

Záruka kvality, termínu, nejlepší ceny a udržení know-how

Záruka kvality:

Přestože poskytujeme jedinečnou záruku nejlepší ceny (viz níže), jsme si vědomi toho, že naše školení PRINCE2 ani ostatních metodik projektového řízení nejsou levné a mnozí případní zájemci si v duchu kladou otázky:

1.) "Co když navzdory poctivé přípravě certifikační zkoušku neudělám?"

2.) "Co když časem něco z naučeného zapomenu?"

Proto jako první v České republice i na Slovensku poskytujeme následující záruku kvality: Pokud si zakoupíte certifikační kurz PRINCE2 POTIFOB, dodržíte všechny pokyny lektora včetně instrukcí pro předkurzovou přípravu, zúčastníte se celého kurzu, a přesto certifikační zkoušku PRINCE2 Foundation nebo PRINCE2 Practitioner nesložíte nebo si prostě budete chtít s časovým odstupem osvěžit znalosti, můžete daný kurz absolvovat ještě jednou bezplatně. A to do 2 let od jeho 1. absolvování.

Zaplatíte pouze za opakovanou zkoušku (jestli ji budete skládat), novou sadu školicích materiálů (jestli je budete požadovat), obědy a občerstvení během prezenčního školení.

Mimochodem, dosavadní celková úspěšnost (tzv. pass rate) absolventů našich certifikačních kurzů na zkouškách PRINCE2 Foundation a Practitioner je 94% a u úrovně PRINCE2 Foundation přes 97%, přičemž jsme vedoucím poskytovatelem certifikačních kurzů PRINCE2 v České republice a na Slovensku s více než 3000 absolventy.

 

Záruka termínu konání kurzu:

Vážíme si čas i peníze našich zákazníků. Proto Vám zaručujeme, že když se na daný termín školení PRINCE2 Foundation závazně přihlásíte a včas uhradíte účastnické poplatky, kurz nezrušíme pro nedostatek účastníků nebo z jiných subjektivních příčin na naší straně.

Od vzniku společnosti jsme nezrušili žádný kurz s přihlášenými účastníky.

 

Záruka nejlepší ceny:

Pokud kdekoliv jinde obdržíte výhodnější cenovou nabídku certifikačního kurzu PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner nebo PRINCE2 Foundation + Practitioner realizovaného v České republice akreditovaného oprávněným PeopleCertem a vedeného srovnatelně zkušeným lektorem, se srovnatelnými zárukami jako naše, překonáme ji - stačí nám ji předložit.

 

Záruka udržení know-how:

Pokud Vám Váš zaměstnanec, který u nás absolvoval školení projektového řízení PRINCE2, dá výpověď z pracovního poměru, máte možnost využít naši garanci udržení know-how, což znamená, že Vaší společností nominovaný náhradník může absolvovat totéž školení zdarma.

Bližší informace o této záruce a podmínkách pro její uplatnění najdete v případě zájmu na podstránce Záruky.

 

Záruka fair play

Spokojenost a pohoda našich studentů je pro nás velice důležitá. Také chápeme, že v pracovním i osobním životě se můžou vyskytnout situace, kdy najednou potřebujete posunout termín Vašeho kurzu.

Proto jako zatím jediní na českém a slovenském trhu nabízíme férové podmínky posunutí kurzu i zkoušky PRINCE2.

Bližší informace o této záruce a podmínkách pro její uplatnění najdete v případě zájmu na podstránce Záruky.

 

Kalendář kurzů a školení

Pro informace o termínech a cenách našich kurzů PRINCE2 klikněte na Kalendář kurzů. Pokud Vám uvedené termíny nevyhovují a / nebo máte zájem o vnitrofiremní školení, kontaktujte nás prosím.

 

Jak objednat?

 

Máte-li zájem o veřejný kurz:

V našem kalendáři kurzů si zvolte termín a místo kurzu, které Vám vyhovuje. Pak klikněte na slovo "objednat" vedle něj. Data o Vámi zvoleném kurzu se automaticky přenesou do objednávkového formuláře. Pak stačí doplnit zbylé údaje a odkliknout odeslání objednávky.

Máte-li zájem o vnitrofiremní kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školení, počtu osob, požadovaného místa konání a rámcového termínu.

Nejpozději v následující pracovní den Vám zašleme nabídku.

 

Potřebujete poradit, který kurz je pro Vás nejvhodnější?

Kontaktujte nás prosím.