Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

Zkrácený 2-denní certifikační kurz PRINCE2® Foundation

Pro koho je dvoudenní kurz PRINCE2 Foundation a co přinese absolventům?

Tento kurz je vhodný pro ty, kteří již mají zkušenosti s projektovým řízením, chtějí v co nejkratší době pod vedením zkušeného akreditovaného trenéra pochopit základy metodiky PRINCE2 a získat mezinárodní certifikát PRINCE2 Foundation AXELOS potvrzující jejich znalosti PRINCE2.

 

Dvoudenní kurz PRINCE2 Foundation Vám dá odpověď na následující otázky:

 • Jaké jsou přínosy PRINCE2
 • Jaké jsou principy efektivního řízení projektu?
 • Jak vybudovat a udržovat jeho organizaci tak, aby byli jasně rozděleny a efektivně vyváženy role a odpovědnosti?
 • Co jsou témata a procesy PRINCE2 a jak do sebe zapadají
 • A mnoho dalších.

 

Oproti standardnímu 2,5 dennímu kurzu je kurz očištěn od té části teorie, která není nevyhnutná pro zvládnutí zkoušky PRINCE2 Foundation. Přitom samozřejmě obsahuje vše, co stanovuje oficiální sylabus PRINCE2 Foundation AXELOS - vlastníka PRINCE2.

Jeho hlavní výhodou je možnost zvládnout základy PRINCE2 a certifikovat se za menší počet dnů než u 2,5 denního kurzu.

Jako první v ČR vedeme všechny naše veřejné kurzy PRINCE2 podle nejnovější 6. edice PRINCE2. Jejich součástí je i vysvětlení rozdílů mezi 6. a 5. edicí PRINCE2 tak, aby byli absolventi schopni složit zkoušku podle nové i předešlé edice.

Certifikační online zkoušku je možné absolvovat po školení a získat tak platný mezinárodní certifikát potvrzující Vaši znalost PRINCE2.

Školení poskytuje také teoretický základ pro vyšší úroveň kurzu i certifikace projektového řízení - PRINCE2 Practitioner. Při případném pokračování na úroveň Practitioner je nutné dostudovat si část teorie, která je předepsána pro úroveň PRINCE2 Practitioner. 

 

 

Naše společnost je vedoucí česká akreditovaná tréninková organizace - ATO PRINCE2, partner AXELOS Limited - vlastníka PRINCE2 i dalších global best practice standardů a strategický partner PeopleCertu - od 1.1.2018 jediného zkušebního institutu pro PRINCE2, ITIL apod.

Naše školení PRINCE2 Foundation i Practitioner jsou akreditována PeopleCertem. 

Školení PRINCE2 Foundation vedou naši zkušení česky mluvící akreditovaní trenéři PRINCE2, většinou přímo vedoucí trenér POTIFOB Ing. Štefan Ondek, PMP - nejzkušenější akreditovaný trenér PRINCE2 v ČR a SR, jeden z autorů oficiálních certifikačních zkoušek PRINCE2 Foundation 6. edice a oficiální odborný korektor 6. edice standardu PRINCE2.

V České republice a na Slovensku jsme již připravili na certifikaci PRINCE2 víc než 3.500 osob. Co říkají na naše kurzy PRINCE2 Foundation?

    

    

Další video- i textové reference naleznete na podstránce Reference.

 

Popis kurzu

PRINCE2 Foundation je dvoudenní intenzivní certifikační kurz projektového řízení tvořený vyváženou směsí výkladu a praktických cvičení.

Účastnit se ho můžete prezenčně nebo virtuálně/ online přes aplikaci MS Teams, případně Zoom/ Skype.

Po kurzu mají účastníci možnost absolvovat online mezinárodní certifikační zkoušku PRINCE2 Foundation a získat stejnojmenný platný mezinárodní certifikát potvrzující jejich znalost PRINCE2 (zájemci o absolvování zkoušky PRINCE2 Practitioner musí nejprve složit online zkoušku PRINCE2 Foundation nebo předložit platný certifikát PMI PMP/ CAPM nebo IPMA A-D).

    

 

Každý účastník našeho veřejného dvoudenního prezenčního nebo virtuálního/ online certifikačního kurzu PRINCE2 Foundation od nás dostane:

 • podrobné předkurzové instrukce, které Vám umožní kvalitně se na kurz připravit a vytěžit z něj maximum
 • zevrubný popis certifikace a soubor osvědčených rad a doporučení, jak ji zvládnout
 • přístup na 1 rok do našeho na českém trhu unikátního e-learningového prostředí PRINCE2 Foundation s interaktivními cvičnými testy v češtině nebo angličtině (dle Vašeho výběru), videonahrávkami kompletního výkladu lektora ve slovenštině a prezentací (na výběr česká, anglická a slovenská verze prezentace včetně studijních podkladů)
 • plnobarevný, dobře čitelný, kvalitně přeložený, podrobný účastnický manuál PRINCE2 POTIFOB v češtině nebo angličtině (dle Vašeho výběru) s učebními texty, cvičeními, cvičnými certifikačními testy, prezentací, s praktickou, přehlednou a lehce pochopitelnou případovou studií a podrobnou přehledovou procesní mapou PRINCE2
 • knihu PRINCE2 Précis (v pdf) - výtah nejdůležitějšího obsahu metodiky PRINCE2 od "praotce" PRINCE2 Colina Bentleyho v námi vyhotovené a jím autorizované české verzi
 • oba oficiální cvičné testy PRINCE2 Foundation s hodnotícím klíčem a podrobným zdůvodněním správných a nesprávných odpovědí
 • sylabus a design zkoušky
 • oficiální elektronickou publikaci - "Managing Successful Projects with PRINCE2" v angličtině
 • oficiální elektronické studíjní podklady od PeopleCertu v angličtině
 • přístup k oficiálnímu anglicko-českému výkladovému slovníku PRINCE2
 • šablony všech 26 hlavních řídících produktů (dokumentů) PRINCE2 v angličtině nebo češtině, které jsou připravené pro použití na Vašich projektech
 • e-mailovou odbornou podporu při přípravě na kurz od momentu jeho objednání až do jeho absolvování
 • konverzní balíček na 6. edici PRINCE2 - soubor slidů 6. edice, které jsou oproti předešlé nové nebo výrazně změněné, převodový slovníček změněných pojmů a aktualizované šablony hlavních řídících produktů
 • balíček pro zpětnou kompatibilitu s 6. edicí - soubor slidů 5. edice, které jsou v nové edici jiné nebo nejsou vůbec a převodový slovníček změněných pojmů
 • přístup na oficiální portál PeopleCertu (od 1.1.2018 jediného zkušebního institutu AXELOS - vlastníka PRINCE2), který je nezbytný pro registraci na online zkoušku a získání pravého elektronického certifikátu (papírovou verzi certifikátu lze objednat za příplatek). 
 • jediný pravý a platný mezinárodně uznávaný certifikát AXELOS, v případě úspěšného složení zkoušky
 • psací potřeby, obědy a občerstvení během prezenčního kurzu
 • bezplatný přístup k našemu minikurzu PRINCE2 Agile Awareness, ve kterém se věnujeme sladění PRINCE2 s nejpoužívanějšími agilními rámci, jakým je např. Scrum

 

Účastníkům kurzu PRINCE2 Foundation, kteří chtějí:

 • rychleji a snadněji pochopit učivo na samotném školení
 • zvýšit pravděpodobnost úspěchu na certifikaci
 • odbourat velkou část případní nervozity z certifikační zkoušky
 • využít naši záruku kvality

doporučujeme, aby, kromě samotného školení, věnovali ještě před ním 10-15 hodin přípravě dle našich instrukcí. Přípravu si doporučujeme rozložit alespoň na 1 týden před kurzem.

Všechny materiály a pokyny potřebné na přípravu jsou zahrnuté v ceně kurzu a zašleme Vám je neprodleně po obdržení zálohové platby.

 

Česká verze e-learningu

Anglická verze e-learningu

 

Jazyk školení

Jestli není u daného kurzu výslovně uvedeno jinak, naše veřejné kurzy PRINCE2 v České republice pořádáme v češtině/ slovenštině s vysvětlením české i originální anglické terminologie PRINCE2.

Vnitrofiremní dvoudenní kurz PRINCE2 Foundation je možné uskutečnit také čistě v angličtině nebo slovenštině (s použitím anglické nebo slovenské odborné terminologie. 

 

Certifikace PRINCE2 Foundation

Po kurzu PRINCE2 Foundation mají účastníci možnost absolvovat stejnojmennou online mezinárodní certifikační zkoušku.

Certifikační test má formu výběru z více možností, tzv. multichoice. 

Anglická verze zkoušky je již k dispozici pouze v nové PRINCE2 6. edici.

Česká a slovenská jazyková mutace zkoušky je dostupná pouze v PRINCE2 5. edici.

Zájemcům o online zkoušku dobře znalým angličtinu doporučujeme anglickou verzi, tj. 6. edici. Zkoušky v 6. edici mají oproti 5. edici menší počet otázek (60 oproti 75) při stejné délce zkoušky.

Předběžný výsledek certifikační zkoušky se dozvíte hned po ní. Oficiální, podrobnější výsledky s rozpisem % získaných bodů z možných za jednotlivé témata a procesy PRINCE2 ("Coaching report") Vám zašle zkušební institut do 2 pracovních dnů po zkoušce.

Do 3 pracovních dnů od absolvování zkoušky obdržíte (v případě kladného výsledku) oficiální elektronický certifikát o jejím složení vydaný PeopleCertem/ AXELOSem. Elektronický certifikát je v ceně zkoušky, papírový můžete získat za doplatek.

 

Vzor jediného pravého platného mezinárodně uznávaného certifikátu AXELOS, v případě úspěšného složení zkoušky PRINCE2 Foundation:

vzor certifikátu P2F

 

Co hodnotí certifikace PRINCE2 Foundation?

Zda je kandidát schopen působit jako informovaný člen řídícího týmu projektu s použitím PRINCE2, v prostředí podporujícím tuto metodiku. Kandidát musí prokázat, že rozumí terminologii PRINCE2, ovládá principy PRINCE2 i jejich promítnutí do témat a procesů, zná účely jednotlivých řídících produktů PRINCE2.

 

Trvání zkoušky

Jestli si vyberete certifikaci PRINCE2 Foundation v rodném jazyce, na vypracování testu budete mít 60 minut. Na vypracování certifikačního testu PRINCE2 Foundation v jiném než rodném jazyce budete mít 75 minut.

Účastníci kurzu, kteří mají zdravotní postižení, můžou při online certifikačních zkouškách využít určité úlevy. Pokud si chcete takovou úlevu uplatnit, je potřeba o tom informovat certifikační orgán PeopleCert před objednáním termínu online zkoušky. Pro více informací o úlevách při certifikačních zkouškách PRINCE2 nás kontaktujte.

 

Místo a termíny konání dvoudenních kurzů PRINCE2 Foundation

Bližší informace o místě konání našich veřejných kurzů najdete na podstránce Školící prostory.

Jejich termíny najdete v kalendáři kurzů.

Pokud máte zájem o nabídku vnitrofiremních školení PRINCE2, kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školení, počtu osob, požadovaného místa konání a rámcového termínu. Nejpozději v následující pracovní den Vám zašleme cenovou nabídku.

Cena

Cena našich dvoudenních veřejných certifikačních kurzů PRINCE2 Foundation je 6.100 Kč na osobu.

U veřejných kurzů si můžete vybrat mezi prezenční a virtuální/ online formou účasti.

Příplatek za prezenční formu je 1.250 Kč na osobu. Zahrnuje občerstvení, oběd, parkování a wi-fi připojení během kurzu.

 

Online certifikační zkouška PRINCE2 Foundation stojí dalších 12.700 Kč na osobu a pokus.

Díky službě Take2 si za příplatek 2.000 Kč můžete u nás přiobjednat 2. pokus na online zkoušce s voucherem/ poukazem platným půl roku

Take2 si budete moct přikoupit i dodatečně, před absolvováním 1. pokusu online zkoušky, přímo ze svého profilu zřízeného PeopleCertem za 100 EUR (cena platná k 21.3.2023). Úhrada bude možná platební kartou.

Všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH 21% a platné pro naše kurzy realizované v České republice a na Slovensku.

Platí naše všeobecné obchodní podmínky.

 

Možné slevy

Při objednávce kurzů pro více osob, vnitrofiremního školení, při objednávce pro samoplátce nabízíme slevy a zvýhodnění popsané na podstránce Slevy z cen našich kurzů PRINCE2.

 

Záruka kvality, termínu, nejlepší ceny a udržení know-how

Záruka kvality:

Přestože poskytujeme jedinečnou záruku nejlepší ceny (viz níže), jsme si vědomi toho, že naše školení PRINCE2 nejsou levné a mnozí případní zájemci si v duchu kladou otázky:

1.) "Co když navzdory poctivé přípravě certifikační zkoušku neudělám?"

2.) "Co když časem něco z naučeného zapomenu?"

Proto jako první v České republice i na Slovensku poskytujeme následující záruku kvality: Pokud si zakoupíte certifikační kurz PRINCE2 POTIFOB, dodržíte všechny pokyny lektora, včetně instrukcí pro předkurzovou přípravu, zúčastníte se celého kurzu, a přesto certifikační zkoušku PRINCE2 Foundation nebo PRINCE2 Practitioner nesložíte, nebo si prostě budete chtít s časovým odstupem osvěžit znalosti, můžete daný kurz absolvovat ještě jednou bezplatně. A to do 2 let od jeho 1. absolvování.

Zaplatíte pouze za opakovanou zkoušku (jestli ji budete skládat), novou sadu školicích materiálů (jestli je budete požadovat), obědy a občerstvení.

Mimochodem, dosavadní celková úspěšnost (tzv. pass rate) absolventů našich certifikačních kurzů na zkouškách PRINCE2 Foundation a Practitioner je 94% a u úrovně PRINCE2 Foundation 98%, přičemž jsme vedoucím poskytovatelem certifikačních kurzů PRINCE2 v České republice a na Slovensku s více než 3500 absolventy.

 

Záruka termínu konání kurzu:

Vážíme si čas i peníze našich zákazníků. Proto Vám zaručujeme, že když se na daný termín školení PRINCE2 Foundation závazně přihlásíte a včas uhradíte účastnické poplatky, kurz nezrušíme pro nedostatek účastníků, nebo z jiných subjektivních příčin na naší straně.

Záruka nejlepší ceny:

Pokud kdekoliv jinde obdržíte výhodnější cenovou nabídku certifikačního kurzu PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner nebo PRINCE2 Foundation + Practitioner realizovaného v České republice, akreditovaného PeopleCertem a vedeného srovnatelně zkušeným lektorem, se srovnatelnými zárukami jako naše, překonáme ji - stačí nám ji předložit.

 

Záruka udržení know-how:

Pokud Vám Váš zaměstnanec, který u nás absolvoval školení projektového řízení PRINCE2, dá výpověď z pracovního poměru, máte možnost využít naši garanci udržení know-how, což znamená, že Vaší společností nominovaný náhradník může absolvovat totéž školení zdarma.

Bližší informace o této záruce najdete na podstránce Záruky.

 

Záruka fair play

Spokojenost a pohoda našich studentů je pro nás velice důležitá. Rovněž chápeme, že v pracovním i osobním životě se můžou vyskytnout situace, kdy si najednou potřebujete posunout termín Vašeho kurzu.

Proto jako zatím jediní na českém a slovenském trhu nabízíme férové podmínky posunutí kurzu PRINCE2.

Bližší informace o této záruce najdete na podstránce Záruky.

 

Potřebujete poradit, který kurz je pro Vás nejvhodnější?

Pak nás neváhejte kontaktovat:

Monika Ondeková, ondekova@potifob.com, tel. +420 605 838 126.