Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

2-denní kurz PRINCE2® Foundation

Pro koho je dvoudenní kurz PRINCE2 Foundation a co přinese absolventům?

Tento kurz je vhodný pro ty, kteří již mají zkušenosti s projektovým řízením, chtějí v co nejkratší době pod vedením zkušeného akreditovaného trenéra pochopit základy metodiky PRINCE2 a získat mezinárodní certifikát PRINCE2 Foundation AXELOS potvrzující jejich znalosti PRINCE2.

 

Dvoudenní kurz PRINCE2 Foundation Vám dá odpověď na následující otázky:

 • Jaké jsou přínosy PRINCE2
 • Jaké jsou principy efektivního řízení projektu?
 • Jak vybudovat a udržovat jeho organizaci tak, aby byli jasně rozděleny a efektivně vyváženy role a odpovědnosti?
 • Co jsou témata a procesy PRINCE2 a jak do sebe zapadají
 • A mnoho dalších.

 

Oproti standardnímu třídennímu kurzu je očištěn od té části teorie, která není nevyhnutná pro zvládnutí zkoušky Foundation. Přitom samozřejmě obsahuje vše, co stanovuje oficiální sylabus PRINCE2 Foundation AXELOS - vlastníka PRINCE2.

Jeho hlavní výhodou je možnost zvládnout základy PRINCE2 a certifikovat se za menší počet dní než u třídenního kurzu.

Jako první v ČR vedeme všechny naše veřejné kurzy PRINCE2 již od 10.7.2017 podle nejnovější 6. edice PRINCE2. Jejich součástí je i vysvětlení rozdílů mezi 6. a 5. edicí PRINCE2 tak, aby byli absolventi schopni složit zkoušku podle nové i staré.
U vnitrofiremních kurzů je možné vybrat si mezi novou a starou edicí PRINCE2.

Certifikační zkoušku je možné absolvovat přímo na závěr prezenčního školení a získat tak doživotně platný mezinárodní certifikát potvrzující Vaši znalost PRINCE2.

Toto školení poskytuje také teoretický základ pro vyšší úroveň kurzu i certifikace projektového řízení - PRINCE2 Practitioner. Při případném pokračování na úroveň Practitioner je nutné dostudovat si tu část teorie, která je předepsána pro úroveň Practitioner. Na to potřebná literatura je součástí dodávky našich kurzů PRINCE2 Practitioner.

 

Naše společnost POTIFOB, s.r.o. je vedoucí česká akreditovaná tréninková organizace - ATO PRINCE2, jediný český partner AXELOS Limited, vlastníka PRINCE2 i dalších global best practice standardů a současně strategický partner PeopleCertu - od 1.1.2018 jediného zkušebního institutu PRINCE2.

Naše kurzy PRINCE2 Foundation jsou akreditovány PeopleCertem. 

Školení PRINCE2 Foundation vedou naši zkušení česky mluvící akreditovaní trenéři PRINCE2, většinou přímo vedoucí trenér POTIFOB Ing. Štefan Ondek, PMP - nejzkušenější akreditovaný trenér PRINCE2 v ČR, jeden z autorů oficiálních certifikačních zkoušek PRINCE2 6. edice Foundation AXELOS a oficiální odborný korektor 6. edice PRINCE2.

V Česku a na Slovensku jsme již připravili na certifikaci PRINCE2 víc než 3.000 osob. Co říkají na naše kurzy PRINCE2 Foundation?

    

    

Další video- i textové reference najdete na podstránce Reference.

 

Popis kurzu

Dvoudenní PRINCE2 Foundation je intenzivní certifikační kurz projektového řízení tvořený vyváženou směsí výkladu a praktických cvičení.

Na konci kurzu mají účastníci možnost absolvovat mezinárodní certifikační zkoušku PRINCE2 Foundation a získat stejnojmenný doživotně platný mezinárodní certifikát potvrzující jejich znalost PRINCE2 (zájemci o absolvování zkoušky PRINCE2 Practitioner musí nejprve složit PRINCE2 Foundation nebo předložit platný certifikát PMI PMP/ CAPM nebo IPMA A-D).

    

 

Každý účastník našeho veřejného dvoudenního certifikačního kurzu PRINCE2 Foundation obdrží:

 • podrobné předkurzové instrukce, které Vám umožní kvalitně se na kurz připravit a vytěžit z něj maximum
 • zevrubný popis certifikace a soubor osvědčených rad a doporučení, jak ji zvládnout
 • přístup na minimálně 1 rok do našeho na českém trhu unikátního e-learningového prostředí PRINCE2 Foundation s interaktivními cvičnými testy v češtině nebo angličtině (dle Vašeho výběru), videonahrávkami kompletního výkladu lektora ve slovenštině a prezentací (na výběr česká, anglická a slovenská verze)
 • plnobarevný, dobře čitelný, kvalitně přeložený, podrobný účastnický manuál PRINCE2 POTIFOB v češtině nebo angličtině (dle Vašeho výběru) s učebními texty, cvičeními, cvičnými certifikačními testy, prezentací, s praktickou, přehlednou a lehce pochopitelnou případovou studií a podrobnou přehledovou procesní mapou PRINCE2
 • oba oficiální cvičné testy PRINCE2 Foundation s hodnotícím klíčem a podrobným zdůvodněním správných a nesprávných odpovědí
 • sylabus a design zkoušky
 • oficiální elektronickou publikaci - Managing Successful Projects with PRINCE2 v angličtině
 • přístup k oficiálnímu anglicko-českému výkladovému slovníku PRINCE2
 • šablony všech 26 hlavních řídících produktů (dokumentů) PRINCE2 připravené pro použití ve Vašich projektech v angličtině nebo češtině
 • e-mailovou odbornou podporu při přípravě na kurz od momentu jeho objednání až do jeho absolvování
 • půlhodinovou konzultaci s vedoucím trenérem PRINCE2 - Ing. Štefanem Ondek, PMP v případě virtuálního kurzu
 • konverzní balíček na 6. edici - soubor slidů 6. edice, které jsou oproti předešlé nové nebo výrazně změněné, převodový slovníček změněných pojmů a aktualizované šablony hlavních řídících produktů
 • balíček pro zpětnou kompatibilitu s 6. edicí - soubor slidů 5. edice, které jsou ve nové edici jiné nebo nejsou vůbec a převodový slovníček změněných pojmů
 • přístup na oficiální portál PeopleCert (od 1.1.2018 jediného zkušebního institutu AXELOS), který je nezbytný pro registraci na zkoušku a získání pravého elektronického certifikátu (papírovou verzi lze přiobjednat za příplatek). Na zkoušku je potřebné se registrovat v systému PeopleCertu přes nás - v případě papírové zkoušky nebo samostatně - v případě online zkoušky, ke které Vám zašleme voucher, pokud si ji objednáte. Výhodou online zkoušky je možnost ji absolvovat v termínu a místě dle Vašeho výběru.
 • jediný pravý a platný mezinárodně uznávaný certifikát AXELOS, v případě objednání a úspěšného složení zkoušky
 • psací potřeby, obědy a občerstvení během prezenčního kurzu
 • bezplatný přístup k našemu minikurzu PRINCE2 Agile Awareness, ve kterém se věnujeme sladění PRINCE2 s nejpoužívanějšími agilními rámci jakým je např. Scrum.

Naše školící materiály dvoudenního kurzu PRINCE2 Foundation jsou v českém jazyce.

Účastníkům kurzu PRINCE2 Foundation, kteří chtějí:

 • rychleji a snadněji pochopit učivo na samotném školení
 • zvýšit pravděpodobnost úspěchu na certifikaci
 • odbourat velkou část případní nervozity z certifikační zkoušky
 • využít naši záruku kvality

důrazně doporučujeme, aby kromě samotného školení věnovali ještě před ním 10-15 hodin přípravě dle našich instrukcí. Tuto přípravu doporučujeme rozložit minimálně na 1 týden před kurzem.

Všechny materiály a pokyny potřebné na tuto přípravu jsou zahrnuté v ceně kurzu a zašleme Vám je neprodleně po obdržení zálohové platby.

 

Česká verze e-learningu

 

Anglická verze e-learningu

 

Jazyk školení

Jestli není u daného kurzu výslovně uvedeno jinak, naše veřejné kurzy PRINCE2 v Česku pořádáme v češtině s vysvětlením české i originální anglické terminologie PRINCE2.

Vnitrofiremní dvoudenní kurz PRINCE2 Foundation je možné uskutečnit také v angličtině, slovenštině (s použitím anglické odborné terminologie, jestli budou účastníci následně absolvovat PRINCE2 Practitioner a/ nebo pracovat na mezinárodních projektech), v němčině, ruštině nebo v maďarštině.

 

Certifikace PRINCE2 Foundation

Po našem kurzu PRINCE2 Foundation mají účastníci možnost absolvovat stejnojmennou mezinárodní certifikační zkoušku.

Certifikační test má formu výběru z více možností, tzv. multichoice. U vnitrofiremních kurzů si můžete vybrat on-line zkoušku nebo její papírovou verzi. U veřejných kurzů standardně realizujeme zkoušky v papírové verzi.

Anglická verze zkoušky je již k dispozici pouze v nové PRINCE2 6. edici. Česká jazyková mutace zkoušky je dostupná pouze v PRINCE2 5. edici. Zájemcům o zkoušku znalým angličtiny doporučujeme anglickou verzi, tj. 6. edici. Zkoušky v 6. edici mají oproti 5. edici menší počet otázek (60 oproti 75) při stejné délce zkoušky.

Předběžný výsledek certifikační zkoušky se dozvíte hned po ní. Oficiální, podrobnější výsledky certifikační zkoušky s rozpisem % získaných bodů z možných za jednotlivé témata a procesy PRINCE2 ("Coaching report") Vám zašle zkušební institut do 2 pracovních dnů po zkoušce. Do 3 pracovních dnů od absolvování zkoušky obdržíte (v případě kladného výsledku) oficiální elektronický certifikát o jejím složení vydaný oprávněným zkušebním institutem PRINCE2. Elektronický certifikát je v ceně zkoušky, papírový můžete získat za doplatek.

Vzor jediného pravého a doživotně platného mezinárodně uznávaného certifikátu AXELOS, v případě úspěšného složení zkoušky PRINCE2 Foundation:

vzor certifikátu P2F

 

Co hodnotí certifikace PRINCE2 Foundation?

Zda je kandidát schopen působit jako informovaný člen řídícího týmu projektu s použitím PRINCE2 v prostředí podporujícím tuto metodiku. Kandidát musí prokázat, že rozumí terminologii PRINCE2, ovládá principy PRINCE2 i jejich promítnutí do témat a procesů, zná účely jednotlivých řídících produktů PRINCE2.

 

V jakém jazyku je možné absolvovat certifikaci PRINCE2 Foundation?

Zkouška PRINCE2 Foundation se skládá podle přání účastníků v češtině, angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, španělštině nebo v jednom z dalších dostupných jazyků.

Anglická mutace zkoušky se skládá podle nové edice PRINCE2. Všechny ostatní jazykové mutace zkoušky včetně české a česko-anglické (tj. v českém překladu a vedle něj v anglickém originále) jsou i nadále k dispozici v 6. edici PRINCE2. Zkoušky 6. edice mají oproti předešlé menší počet otázek (60 oproti 75) při stejném trvání zkoušky. Na certifikátech o složení zkoušek podle 6. edice PRINCE2 je tato skutečnost uvedena. Kandidátům znalým angličtiny doporučujeme anglickou, tj. novou edici zkoušky.

 

Trvání zkoušky

Jestli si vyberete certifikaci PRINCE2 Foundation v rodném jazyce, na vypracování testu budete mít 60 minut (platí i pro oboujazyčnou verzi). Na vypracování certifikačního testu PRINCE2 Foundation v jiném než rodném jazyce budete mít 75 minut.

Tyto časy jsou předepsané vlastníkem metodiky PRINCE2 a jednotné pro všechny poskytovatele.

Účastníci kurzu, kteří mají zdravotní postižení, můžou při certifikačních zkouškách využít určité úlevy. Pokud si chcete takovou úlevu uplatnit, je potřeba informovat nás o tom při objednání certifikačního kurzu PRINCE2 a na samotné školení si přinést příslušné lékařské potvrzení. Pro více informací o úlevách při certifikačních zkouškách PRINCE2 pro zdravotně postižené nebo nás kontaktujte.

 

Místo a termíny konání dvoudenních kurzů a zkoušek PRINCE2 Foundation

Veřejné dvoudenní kurzy PRINCE2 Foundation pořádáme jako víkendové, v kvalitních moderních školících prostorách v Praze a Bratislavě. Jejich termíny najdete v kalendáři kurzů.

Bližší informace o místě konání našich veřejných kurzů i certifikačních zkoušek PRINCE2 najdete na podstránce Školící prostory.

Pokud máte zájem o nabídku vnitrofiremních školení PRINCE2, kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školení, počtu osob, požadovaného místa konání a rámcového termínu. Nejpozději v následující pracovní den Vám zašleme nabídku.

 

Cena

Cena našich dvoudenních víkendových veřejných certifikačních kurzů projektového řízení PRINCE2 Foundation je 13.000 Kč na osobu.

U veřejných kurzů si můžete vybrat mezi virtuální a prezenční formou účasti. Příplatek za prezenční formu je 1.250 Kč na osobu. Zahrnuje občerstvení, oběd, parkování a wi-fi připojení během kurzu.

U veřejných virtuálních kurzů je v ceně půlhodinová konzultace na dálku s naším vedoucím trenérem Ing. Štefanem Ondekem, PMP, kterou můžete využít do 3 měsíců od objednání školení.

Certifikační zkouška AXELOS® PRINCE2 Foundation stojí dalších 8.000 Kč na osobu a pokus včetně certifikátu AXELOS®.

Díky službě Take2 si za příplatek 2.000 Kč můžete objednat 2. pokus na zkoušce (online) s voucherem/ poukazem platným půl roku. Pokud máte o tuto službu zájem, je nutné si ji objednat spolu s kurzem.

Take2 si budete moci dokoupit i dodatečně, před absolvováním 1. pokusu zkoušky, přímo ze svého profilu zřízeného zkušebním institutem PeopleCert za 95 EUR (cena platná k 10.3.2022). Úhrada bude v tomto případě možná pouze platební kartou.

Všechny ceny jsou uvedeny na osobu, bez DPH 21% a platné pro naše kurzy realizované v České republice a na Slovensku. Platí naše obchodní podmínky.

 

Možné slevy

Při objednávce kurzů pro více osob, pro vnitrofiremní školení, samoplátce, držitele platných certifikátů PMI PMP/ CAPM či IPMA atd. nabízíme slevy a zvýhodnění popsané na podstránce Slevy z cen našich kurzů PRINCE2.

 

Záruka kvality, termínu, nejlepší ceny a udržení know-how

Záruka kvality:

Přestože poskytujeme jedinečnou záruku nejlepší ceny (viz níže), jsme si vědomi toho, že naše školení PRINCE2 ani ostatních metodik projektového řízení nejsou levné a mnozí případní zájemci si v duchu kladou otázky:

1.) "Co když navzdory poctivé přípravě certifikační zkoušku neudělám?"

2.) "Co když časem něco z naučeného zapomenu?"

Proto jako první v Česku i na Slovensku poskytujeme následující záruku kvality: Pokud si zakoupíte certifikační kurz PRINCE2 POTIFOB, dodržíte všechny pokyny lektora včetně instrukcí pro předkurzovou přípravu, zúčastníte se celého kurzu, a přesto certifikační zkoušku PRINCE2 Foundation nebo PRINCE2 Practitioner nesložíte nebo si prostě budete chtít s časovým odstupem osvěžit znalosti, můžete daný kurz absolvovat ještě jednou bezplatně. A to do 2 let od jeho 1. absolvování.

Zaplatíte pouze za opakovanou zkoušku (jestli ji budete skládat), novou sadu školicích materiálů (jestli je požadujete), obědy a občerstvení.

Mimochodem, dosavadní celková úspěšnost (tzv. pass rate) absolventů našich certifikačních kurzů na zkouškách PRINCE2 Foundation a Practitioner je 94% a u úrovně PRINCE2 Foundation 98%, přičemž jsme vedoucím poskytovatelem certifikačních kurzů PRINCE2 v Česku a na Slovensku s více než 3000 absolventy.

 

Záruka termínu konání kurzu:

Vážíme si času i peněz našich zákazníků. Proto Vám zaručujeme, že když se na daný termín školení PRINCE2 Foundation závazně přihlásíte a včas uhradíte účastnické poplatky, kurz nezrušíme pro nedostatek účastníků nebo z jiných subjektivních příčin na naší straně.

Od vzniku společnosti jsme nezrušili žádný kurz s přihlášenými účastníky.

 

Záruka nejlepší ceny:

Pokud kdekoliv jinde obdržíte výhodnější cenovou nabídku certifikačního kurzu PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner nebo PRINCE2 Foundation + Practitioner realizovaného v České republice akreditovaného oprávněným mezinárodním akreditačním orgánem (tj. PEOPLECERT) a vedeného srovnatelně zkušeným lektorem a se srovnatelnými zárukami jako naše, překonáme ji - stačí nám ji předložit.

 

Záruka udržení know-how:

Pokud Vám Váš zaměstnanec, který u nás absolvoval školení projektového řízení PRINCE2, dá výpověď z pracovního poměru, máte možnost využít naši garanci udržení know-how, což znamená, že Vaší společností nominovaný náhradník může absolvovat totéž školení zdarma.

Bližší informace o této záruce a podmínkách pro její uplatnění najdete v případě zájmu na podstránce Záruky.

 

Záruka fair play

Spokojenost a pohoda našich studentů je pro nás velice důležitá. Také chápeme, že v pracovním i osobním životě se můžou vyskytnout situace, kdy najednou potřebujete posunout termín Vašeho kurzu nebo se z jakéhokoli důvodu necítíte být na certifikační zkoušku dostatečně připraveni.

Proto jako zatím jediní na českém a slovenském trhu nabízíme férové podmínky posunutí kurzu i zkoušky PRINCE2.

Bližší informace o této záruce a podmínkách pro její uplatnění najdete v případě zájmu na podstránce Záruky.

 

Potřebujete poradit, který kurz je pro Vás nejvhodnější?

Pak nás prosím kontaktujte:

Monika Ondeková, ředitelka pro prodej, ondekova@potifob.com, tel. +420 605 838 126.