Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

PRINCE2® Practitioner Expres

 • Chcete se co nejrychleji připravit na certifikaci PRINCE2 Practitioner AXELOS®?
 • Upřednostňujete individuální termín, ale jste sám resp. Vás je příliš málo na to, aby se Vám finančně vyplatil vnitropodnikový kurz?
 • Troufáte si zvládnout celý kurz i zkoušku PRINCE2 Practitioner za jediný den prezenčního studia?

Pokud je odpověď na všechny 3 otázky "ano", pak je právě pro Vás náš kurz PRINCE2 Practitioner Expres.

Kurz je nejrychlejší cestou k zvládnutí certifikační zkoušky PRINCE2 Practitioner. Přitom samozřejmě obsahuje vše, co stanoví oficiální sylabus PRINCE2 Practitioner AXELOS - vlastníka PRINCE2.
Certifikační zkoušku lze absolvovat přímo na závěr školení a získat tak doživotně platný mezinárodní certifikát potvrzující Vaši znalost PRINCE2.

Před absolvováním tohoto kurzu je třeba ovládat metodiku PRINCE2 na úrovni odpovídající PRINCE2 Foundation. Tu můžete získat také formou expresního kurzu nebo jako klasický nebo 2,-5-denní nebo dvoudenní kurz, případně samostudiem. Podmínkou pro připuštění k certifikaci PRINCE2 Practitioner je buď předchozí složení zkoušky PRINCE2 Foundation nebo prokázání se platným certifikátem PMI PMP či CAPM resp. IPMA A-D.

Naše společnost POTIFOB, s.r.o. je vedoucí česká akreditovaná tréninková organizace - ATO PRINCE2.

Naše kurzy PRINCE2 Practitioner jsou akreditovány PEOPLECERT.

Školení PRINCE2 Practitioner Expres vedou naši zkušení česky mluvící akreditovaní trenéři PRINCE2.

V Česku a na Slovensku jsme již připravili na certifikaci PRINCE2 víc než 3000 osob.

 

Pro koho je kurz a co Vám přinese?

Certifikační kurz PRINCE2 Practitioner Expres je vhodný pro projektové manažery a koordinátory, členy projektových výborů, vedoucí týmů, analytiky, pracovníky projektového dohledu, zabezpečování kvality a všechny, kteří:

 • se chtějí zdokonalit v aplikování metodiky PRINCE2 na řízení svých projektů
 • chtějí získat prestižní, celosvětově uznávaný certifikát projektového manažera PRINCE2 Practitioner potvrzující jejich schopnost řídit projekty podle PRINCE2.

Popis kurzu

PRINCE2 Practitioner Expres je jednodenní vysoce intenzivní certifikační kurz projektového řízení pokročilé úrovně. Realizuje se formou řízené předkurzové přípravy a následného jednodenního soustředění ve skupince max. 3 účastníků, zpravidla od 9:00 do 17:00. Výuka je vysoce interaktivní, aby účastníci v rychlém tempu vstřebaly dostatek informací ke zvýšení své schopnosti aplikovat PRINCE2 v praxi a zvládnutí zkoušky PRINCE2 Practitioner. Tu mají účastníci možnost složit přímo v rámci školení. Když na ní uspějí, obdrží prestižní mezinárodní certifikát projektového manažera a mohou používat titul PRINCE2 Registered Practitioner.

Účastníci si nacvičí odpovídání na testovací otázky ze všech oblastí PRINCE2, postavené na případové studii a dostanou dva plné cvičné testy s vyhodnocením a zdůvodněním všech odpovědí. Kvůli kvalitní přípravě na zkoušku se od účastníků očekává, že kromě samotného školení věnují 10-20 hodin samostudiu podle instrukcí lektora (dodatečně k samostudiu potřebnému na úroveň PRINCE2 Foundation). Tuto přípravu je třeba rozložit minimálně na 1 týden před kurzem.

 

Každý účastník našeho certifikačního kurzu PRINCE2 Practitioner Expres obdrží:

 • podrobné předkurzové instrukce, které Vám umožní kvalitně se na kurz připravit a vytěžit z něj maximum
 • zevrubný popis certifikace a soubor osvědčených rad a doporučení, jak ji zvládnout
 • 2 plné oficiální cvičné certifikační testy PRINCE2 Practitioner včetně hodnotících klíčů a podrobného zdůvodnění správných i nesprávných odpovědí
 • sylabus a design zkoušky
 • účastnický manuál PRINCE2 POTIFOB v češtině nebo angličtině (dle Vašeho výběru) s cvičnými certifikačními testy a podrobnou přehledovou procesní mapou PRINCE2 formátu A3
 • přístup na minimálně 1 rok do našeho e-learningového prostředí PRINCE2 Practitioner v češtině nebo angličtině (dle Vašeho výběru)
 • přístup k oficiálnímu anglicko-českému výkladovému slovníku PRINCE2
 • šablony všech 26 hlavních řídících produktů (dokumentů) PRINCE2 připravených na použití pro řízení Vašich projektů v angličtině nebo češtině
 • e-mailovou odbornou podporu při přípravě na kurz od momentu objednání až do jeho absolvování
 • balíček pro zpětnou kompatibilitu s 5. edicí - soubor slidů 5. edice, které jsou v 6. edici jiné nebo nejsou vůbec a převodový slovníček změněných pojmů
 • konverzní balíček na 6. edici - soubor slidů 6. edice, které jsou oproti předešlé nové nebo výrazně změněné, převodový slovníček změněných pojmů a aktualizované šablony hlavních řídících produktů
 • přístup na oficiální portál PeopleCert (od 1.1.2018 jediného zkušebního institutu Axelos), který je nezbytný pro registraci na zkoušku a získání pravého elektronického certifikátu (papírovou verzi lze přiobjednat za příplatek). Na online zkoušku je potřebné se registrovat v systému PeopleCertu, ke které Vám zašleme voucher, pokud si ji objednáte. 
 • jediný pravý a platný mezinárodně uznávaný certifikát AXELOS,  v případě objednání a úspěšného složení zkoušky
 • psací potřeby, obědy a občerstvení během prezenčního kurzu
 • bezplatný přístup k našemu minikurzu PRINCE2 Agile Awareness, ve kterém se věnujeme sladění PRINCE2 s nejpoužívanějšími agilními rámci jakým je např. Scrum.

Důsledná příprava před kurzem:

 • výrazně ulehčuje pochopení učiva na samotném školení
 • odbourává značnou část případní nervozity z certifikační zkoušky
 • zkracuje čas potřebný na samotné prezenční školení PRINCE2 Practitioner, díky čemu budete v práci "chybět" kratší dobu
 • zásadním způsobem zvyšuje pravděpodobnost úspěchu na certifikaci
 • Vám umožní s jistotou absolvovat certifikační zkoušku PRINCE2 Practitioner přímo na školení bez nutnosti dodatečné přípravy po něm a opětovné nepřítomnosti v práci, čím šetří Váš čas i peníze (tuto možnost nenabízejí všichni poskytovatelé). Samozřejmě, v případě, že byste po absolvování kurzu necítili potřebou jistotu, umožníme Vám bezplatně si certifikační zkoušku odložit (ani tuto možnost nenabízejí všichni poskytovatelé).
 • umožňuje Vám využít naši záruku kvality.

Všechny materiály a pokyny potřebné na tuto přípravu jsou zahrnuté v ceně kurzu PRINCE2 Practitioner Expres a zašleme Vám je neprodleně po obdržení zálohové platby.

 

Česká verze e-learningu

Anglická verze e-learningu

 

Certifikační zkouška PRINCE2 Practitioner

Certifikační zkoušku PRINCE2 Practitioner je možné absolvovat v češtině, angličtině nebo v jiném světovém jazyce.

Základní literatura pro zkoušku - PRINCE2 manuál je dostupná v angličtině a dalších rozšířených jazycích (s překladem PRINCE2 manuálu do češtiny se nepočítá). Pro přípravu na zkoušku v češtině je možné částečně využít knihu "PRINCE2 pro řízení malých projektů", kterou na požádání pro naše studenty PRINCE2 Practitioner zabezpečíme.

Poplatky za certifikační zkoušku PRINCE2 Practitioner (1 pokus) a vystavení stejnojmenného prestižního elektronického mezinárodního certifikátu zkušebním institutem - examination institute oprávněným AXELOS Limited, vlastníkem PRINCE2 (při úspěšném zložení zkoušky) jsou zahrnuté v ceně kurzu. V případě zájmu o papírový certifikát ho je možné vystavit za doplatek.

Anglická mutace zkoušky se skládá dle nové - 6. edice PRINCE2. Česká mutace je a bude i nadále k dispozici v 5. edici PRINCE2. Zkoušky 6. edice mají oproti předešlé výrazně jednodušší formát a menší počet otázek při stejné délce zkoušky. Platnost certifikátů PRINCE2 6. edice Practitioner je jen 3 roky, u 5. edice 5 let. Pro recertifikaci je nutné buď složit znovu plnou zkoušku Practitioner nebo si koupit od AXELOS "členství PRINCE2" ("My PRINCE2") a v něm každý rok nasbírat dostatečný bodů neustálého odborného rozvoje (CPD points).

 

Co se zkouší?

Certifikace PRINCE2 Practitioner hodnotí, zda je kandidát schopen aplikovat metodiku PRINCE2 na řízení jednoduchého projektu v prostředí podporujícím PRINCE2.

Kandidát musí prokázat schopnost aplikovat i přizpůsobovat metodiku PRINCE2 tak, aby s její pomocí vyřešil zadání z oblasti řízení projektu stanovené v případové studii a také odhalil a napravil případné chyby pri její aplikaci.

Úspěšní absolventi zkoušky získávají právo užívat prestižní titul projektového manažera PRINCE2 Practitioner.

Pro účastníky kurzu PRINCE2, kteří mají zdravotní postižení, platí při certifikaci určité úlevy. Jestli si chcete takovou úlevu uplatnit, je potřeba informovat nás o tom při objednání kurzu PRINCE2 a na samotné školení si přinést příslušné lékařské potvrzení. Pro více informací nás kontaktujte.

Předběžný výsledek certifikační zkoušky obdržíte krátce po jejím uskutečnění. Finální, podrobnější výsledky certifikační zkoušky s rozpisem % získaných bodů z možných za jednotlivé okruhy zkoušky Vám zašle zkušební institut do 2 pracovních dnů po zkoušce. Do 3 pracovních dnů od absolvování zkoušky obdržíte oficiální elektronický certifikát o jejím složení vydaný oprávněným zkušebním institutem PRINCE2 (v případě kladného výsledku).

PRINCE2 6th Edition Practitioner certifikát Štefan Ondek

Místo konání

Kurzy PRINCE2 Practitioner Expres realizujeme v prostorách zákazníka kdekoliv v České republice nebo po dohodě v našich školících prostorách v Praze. Při realizaci mimo Prahu účtujeme příplatek za cestovné, diety a případné ubytování lektora ve skutečné resp. právními předpisy stanovené výši.

 

Cena

Cena našich certifikačních kurzů projektového řízení PRINCE2 Practitioner Expres je 16.425 Kč bez PRINCE2 manuálu na osobu. V ní jsou všechny potřebné školící materiály.

U veřejných kurzů si můžete vybrat mezi virtuální a prezenční formou účasti. Příplatek za prezenční formu je 1.250 Kč na osobu. Zahrnuje občerstvení, oběd, parkování a wi-fi připojení během kurzu.

U veřejných virtuálních kurzů je v ceně půlhodinová konzultace na dálku s naším vedoucím trenérem Ing. Štefanem Ondekem, PMP, kterou můžete využít do 3 měsíců od objednání školení.

Certifikační zkouška AXELOS® PRINCE2 Practitioner stojí dalších 8.000 Kč na osobu a pokus včetně certifikátu AXELOS®.

Díky službě Take2 si za příplatek 2.000 Kč můžete objednat 2. pokus na zkoušce (online) s voucherem/ poukazem platným půl roku. Pokud máte o tuto službu zájem, je nutné si ji objednat spolu s kurzem.

Take2 si budete moci dokoupit i dodatečně, před absolvováním 1. pokusu zkoušky, přímo ze svého profilu zřízeného zkušebním institutem Peoplecert za 95 EUR (cena platná k 10.3.2022). Úhrada bude v tomto případě možná pouze platební kartou.

 

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21% a platné pro naše kurzy realizované v České republice. Platí naše obchodní podmínky.

Možné slevy

Při objednávce kurzů pro více osob, pro vnitrofiremní školení, samoplátce, držitele platných certifikátů PMI PMP/ CAPM či IPMA atd. nabízíme slevy a zvýhodnění popsané na podstránce Slevy z cen našich kurzů PRINCE2.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21% a platné pro naše kurzy realizované v České republice. Platí naše obchodní podmínky.

Záruka kvality, termínu, nejlepší ceny a udržení know-how

Záruka kvality:

Přestože poskytujeme jedinečnou záruku nejlepší ceny (viz níže), jsme si vědomi toho, že naše školení PRINCE2 ani ostatních metodik projektového řízení nejsou levné a mnozí případní zájemci si v duchu kladou otázky:

1.) "Co když navzdory poctivé přípravě certifikační zkoušku neudělám?"

2.) "Co když časem něco z naučeného zapomenu?"

Proto jako první v Česku i na Slovensku poskytujeme následující záruku kvality: Pokud si zakoupíte certifikační kurz PRINCE2 POTIFOB, dodržíte všechny pokyny lektora včetně instrukcí pro předkurzovou přípravu, zúčastníte se celého kurzu, a přesto certifikační zkoušku PRINCE2 Foundation nebo PRINCE2 Practitioner nesložíte nebo si prostě budete chtít s časovým odstupem osvěžit znalosti, můžete daný kurz absolvovat ještě jednou bezplatně. A to do 2 let od jeho 1. absolvování.

Zaplatíte pouze za opakovanou zkoušku (jestli ji budete skládat), novou sadu školicích materiálů (jestli je požadujete), obědy a občerstvení.

Mimochodem, dosavadní celková úspěšnost (tzv. pass rate) absolventů našich certifikačních kurzů na zkouškách PRINCE2 Foundation a Practitioner je 94% a u úrovně PRINCE2 Foundation přes 97%, přičemž jsme vedoucím poskytovatelem certifikačních kurzů PRINCE2 v Česku a na Slovensku s více než 3000 absolventy.

 

Záruka termínu konání kurzu:

Vážíme si času i peněz našich zákazníků. Proto Vám zaručujeme, že když se na daný termín školení PRINCE2 Practitioner Expres závazně přihlásíte a včas uhradíte účastnické poplatky, kurz nezrušíme pro nedostatek účastníků nebo z jiných subjektivních příčin na naší straně.

 

Záruka nejlepší ceny:

Pokud kdekoliv jinde obdržíte výhodnější cenovou nabídku expresního certifikačního kurzu PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner nebo PRINCE2 Foundation + Practitioner realizovaného v České republice akreditovaného oprávněným mezinárodním akreditačním orgánem (PeopleCert) a vedeného srovnatelně zkušeným lektorem a se srovnatelnými zárukami jako naše, překonáme ji - stačí nám ji předložit.

 

Záruka udržení know-how:

Pokud Vám Váš zaměstnanec, který u nás absolvoval školení projektového řízení PRINCE2, dá výpověď z pracovního poměru, máte možnost využít naši garanci udržení know-how, což znamená, že Vaší společností nominovaný náhradník může absolvovat totéž školení zdarma.

Bližší informace o této záruce a podmínkách pro její uplatnění najdete v případě zájmu na podstránce Záruky.

 

Jak objednat?

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školení, počtu osob, požadovaného místa konání a rámcového termínu. Nejpozději v následující pracovní den Vám zašleme nabídku.

 

Potřebujete poradit, který kurz je pro Vás nejvhodnější?

Kontaktujte nás prosím.