Menu

PRINCE2 certifikace, certifikáty a školení

Certifikát PRINCE2 Foundation prokazuje, že znáte metodiku projektového řízení PRINCE2 a rozumíte jí.

Certifikát PRINCE2 Practitioner prokazuje, že umíte řídit projekty podle PRINCE2 v prostředí podporujícím tuto metodiku - tedy dokážete působit jako profesionální projektový manažer.

 

Kdo je oprávněn provádět PRINCE2 certifikaci a školení?

Oprávnění provádět certifikaci PRINCE2 má výlučně jeden mezinárodní zkušební institut - Examination Institute (EI), kterým je PEOPLECERT. Certifikační zkoušky je možné absolvovat v rámci certifikačního kurzu u některé z akreditovaných tréninkových organizací (ATO), které mají na realizování certifikačních kurzů a zkoušek oprávnění od EI. Naše společnost je takovou ATO.

Alternativně je možné připravit na zkoušku samostudiem a následně ji absolvovat přímo u EI.

Certifikace PRINCE2 probíhá v souladu s ISO 17024.

Na řádný průběh zkoušek dohlížejí daným EI akreditovaní trenéři a schválení testovací komisaři (invigilators).

Přípravné školení na na certifikaci PRINCE2 mají právo realizovat pouze EI akreditované tréninkové organizace (ATO).

Naše společnost POTIFOB, s.r.o. je vedoucí česká PRINCE2 ATO s víc než 3.000 úspěšnými absolventy v ČR a SR.