Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

Další dotazy týkající se kurzů i certifikace PRINCE2 a odpovědi na ně

1. Proč jsou certifikační kurzy PRINCE2 dražší než mnoho jiných školení projektového řízení?

Certifikační kurzy PRINCE2 mohou vést pouze trenéři akreditovaní mezinárodním certifikačním orgánem - Examination Institute (EI)PEOPLECERT používající akreditované tréninkové materiály. Trenéry se mohou stát pouze osoby s příslušnou odbornou i lektorskou praxí, a to až po schválení zkušebním institutem.

Akreditovaní trenéři PRINCE2 - PRINCE2 Approved Trainers jsou tedy důkladně prověření a jsou povinni si kvalifikaci udržovat. To samozřejmě má svou cenu.

Obdobně důkladným posuzováním EI procházejí školící materiály používané pro školení a systém řízení kvality tréninkové organizace.

Dále v ceně námi nabízených certifikačních kurzů PRINCE2 jsou zahrnuty i poplatky za příslušné certifikační zkoušky. Samozřejmě, pokud máte zájem o školení PRINCE2 bez certifikace, poplatek za zkoušku Vám z ceny daného kurzu odečteme.

 

2. Je možné financovat školení PRINCE2 z eurofondů?

Ano, je. Příspěvky z eurofondů na kurzy PRINCE2 včetně certifikace již získali mnozí naši zákazníci. Ze strany zákazníka je potřeba vyhledat vhodnou eurofondovou výzvu a zpracovat žádost o financování.

My Vám rádi poskytneme podklady potřebné ze strany nás jako (potenciálního) realizátora těchto školení, stačí nás kontaktovat.

 

3. Má certifikační zkouška PRINCE2 absolvovaná u POTIFOB stejnou platnost jako zkouška konaná v zahraničí, např. přímo ve Velké Británii?

Certifikáty úspěšným absolventům zkoušek vydáva EI jménem vlastníka metodiky PRINCE2, společnosti AXELOS (společný podnik britského úřadu vlády - Cabinet Office a soukromého investora). V současné době je EI pouze jeden, a tím je PEOPLECERT. 

My jsme jako akreditovaná tréninková organizace - ATO oprávněni tyto zkoušky zabezpečovat a dohledovat. 

EI vystavuje certifikáty v anglickém jazyce. Mají celosvětovou platnost bez ohledu na to, u kterého akreditovaného poskytovatele a v jakém jazyce složíte zkoušku. Certifikační zkouška absolvována jako součást kurzu PRINCE2 POTIFOB tedy má stejnou platnost, jako kdyby jste ji absolvovali přímo v Anglii.

 

4. Je lepší absolvovat certifikační kurz PRINCE2 v angličtině nebo češtině/ slovenštině?

Certifikační zkoušky PRINCE2 Foundation i PRINCE2 Practitioner jsou dostupné i v češtině. Naše akreditované školící materiály jsou k dispozici v české, anglické i slovenské verzi dle Vašeho výběru. Nicméně veškerá oficiální literatura AXELOS, např. kniha "Managing Successful Projects With PRINCE2" - PRINCE2 manuál je pouze v angličtině (a dalších světových jazycích). Používá také specifickou odbornou terminologii, kterou je třeba zvládnout.

Pro pochopení probírané látky je jednoznačně lepší rodný nebo rodné řeči blízký jazyk. Při práci v cizím jazyce se část mozku zabývá "překládáním", což zhoršuje schopnost vstřebávat nové znalosti a zvyšuje celkovou náročnost vzdělávacího procesu i únavu - zejména na takovém intenzivním školení, jakým je certifikační kurz PRINCE2. Na druhé straně PRINCE2 manuál je dostupný pouze v angličtině (resp. jiném mezinárodním jazyce) a pokud pracujete nebo budete pracovat na mezinárodních projektech, bude se Vám hodit ovládání anglické terminologie.

V jakém jazyku tedy absolvovat školení PRINCE2? 

Naše doporučení je: v rodné řeči s vysvětlením české i originální anglické terminologie. Proto naše školení v Česku zpravidla realizujeme v češtině (nebo se souhlasem účastníků v slovenštině) s použitím české i anglické odborné terminologie, přičemž školící materiály pro úroveň PRINCE2 Foundation včetně cvičných testů jsou podle přání jednotlivých účastníků v češtině, angličtině nebo slovenštině.

Studentům dáváme k dispozici oficiální anglicko-český terminologický slovník PRINCE2 (těm, kteří absolvují zkoušku v slovenštině, oficiální anglicko-slovenský terminologický slovník PRINCE2). K dispozici mají také publikace PRINCE2 Précis- zhrnutí klíčových pojmů PRINCE2 v češtině a publikaci Řízení malých projektů dle PRINCE2 v češtině, kterou jsme připravili společně s Colinem Bentleyem - "otcem" PRINCE2.

Podle našich zkušeností založených na zpětné vazbě od víc než 3.000 absolventů našich certifikačních kurzů PRINCE2 je tento způsob nejefektivnější a pomůže úspěšně složit zkoušku i mnohým účastníkům, kteří by si na kurz vedený čistě v angličtině netroufli.

Samozřejmě, na požádání (tj. v případě vnitrofiremních školení nebo pokud se na tom shodnou všichni účastníci veřejného kurzu) realizujeme školení PRINCE2 i čistě v angličtině nebo jiném cizím jazyce.

 

5. Certifikaci PRINCE2 jsem absolvoval / a podle starší verze této metodiky (např. z roku 2005, podle 5. edice). Jaký vliv na platnost mého certifikátu má uvedení nové verze - PRINCE2 6. edice?

Certifikační zkoušky PRINCE2 v angličtině jsou od 1.1.2018 dostupné už jen podle nejnovější verze PRINCE2 6. edice. Zkoušky v češtině se nadále skládají podle 5. edice. Rozdíly mezi 6. edicí a 5. edicí nejsou zásadní, ale je vhodné seznámit se s nimi.
 
Certifikační zkoušky podle verze PRINCE2 z roku 2005 bylo možné absolvovat do 31.12.2009. Verze 2005 byla výrazně jiná než novější verze PRINCE2 5. edice a 6. edice.
 
Všechny certifikáty vydané podle starších verzí PRINCE2 zůstávají v platnosti. Váš certifikát PRINCE2 Foundation tedy platí doživotně jak dle verze 2005, 5. edice tak i podle 6. edice a certifikát PRINCE2 Practitioner 5. edice - 5 let od data vystavení - "Effective Date" uvedeného na certifikátu a dle 6. edice 3 roky.
 
Když se chcete dozvědět více, doporučujeme Vám obstarat si a prostudovat nový PRINCE2 manuál (tj knihu AXELOS Limited "Managing Successful Projects with PRINCE2 6th Edition") nebo oficiální výtah z něj - PRINCE2 Handbook.

Samozřejmě je možné také opětovně absolvovat kurz PRINCE2 Foundation a případně i PRINCE2 Practitioner s vynecháním certifikačních zkoušek.

 

Mám jiný dotaz ohledně PRINCE2 než ty uvedené výše. Kde mohu získat odpověď?

Kontaktujte nás prosím.