Menu

Recertifikace PRINCE2® Practitioner

Blíží se datum expirace Vašeho certifikátu PRINCE2 Practitioner a chcete se kvalitně připravit na recertifikaci?

V tom případě Vám nabízíme recertifikační kurz PRINCE2, v rámci kterého můžete složit samotnou certifikační zkoušku.

Obsah kurzu je stejný jako u školení PRINCE2 Practitioner. Pod vedením zkušeného akreditovaného trenéra absolvujete důkladnou přípravu na zkoušku. Praktickými cvičeními v skupinách si procvičíte také aplikaci PRINCE2 na reálné projekty.

Na školení si můžete "přinést" Váš vlastní projekt a vyzkoušet správnou aplikaci PRINCE2 na něj. V programu kurzu je také vyčleněn dostatek prostoru pro zodpovězení Vašich dotazů ke zkoušce i k praktickému využití PRINCE2 ve Vaší organizaci.

Jako první a zatím jediní v ČR vedeme všechny naše veřejné kurzy PRINCE2 již od 10.7.2017 podle nejnovější verze - PRINCE2 2017. U vnitrofiremních kurzů je možné vybrat si mezi novou (2017) a starou (2009) verzí PRINCE2.

Pro obnovu certifikátu je nutné složit plnou zkoušku PRINCE2 Practitioner.

PRINCE2 recertifikace

Každý účastník našeho přípravného kurzu na recertifikaci PRINCE2 obdrží:

 • nejnovější verzi oficiální publikace AXELOS Ltd "Managing Successful Projects with PRINCE2" - PRINCE2 manuálu
 • účastnický manuál PRINCE2 POTIFOB s oficiálními cvičnými certifikačními testy a podrobnou i přehledovou procesní mapou PRINCE2 formátu A3
 • přístup do našeho e-learningového prostředí PRINCE2 Practitioner
 • šablony všech 26 hlavních řídících produktů PRINCE2 podle nejnovější verze PRINCE2 v angličtině nebo češtině (dle Vašeho výběru)
 • e-mailovou odbornou podporu od momentu objednání kurzu
 • u kurzů vedených podle verze PRINCE2 2017 balíček pro zpětnou kompatibilitu s verzí 2009 - soubor slidů verze 2009, které jsou ve verzi 2017 jiné nebo nejsou vůbec a převodový slovníček změněných pojmů
 • přístup na portál pro kandidáty certifikace příslušného oprávněného zkušebního orgánu - Examination Institute (EI).

Od účastníků přípravného kurzu na recertifikaci PRINCE2 se kvůli kvalitní přípravě na recertifikačí zkoušku očekává, že kromě samotného školení věnují ještě před ním cca 20 hodin přípravě dle našich instrukcí. Tuto přípravu je třeba rozložit dle možností na 2 týdny, minimálně na 1 týden před kurzem.

Důsledná příprava před kurzem:

 • Vám umožní vytěžit z prezenční části školení maximum
 • odbourává značnou část případní nervozity z recertifikační zkoušky
 • zkracuje čas potřebný na samotné prezenční školení na 2 dny včetně recertifikace, díky čemu budete v práci "chybět" kratší dobu
 • zásadním způsobem zvyšuje pravděpodobnost úspěchu na recertifikaci
 • Vám umožní s jistotou absolvovat recertifikační zkoušku PRINCE2 přímo na školení bez nutnosti dodatečné přípravy po něm a opětovné nepřítotomnosti v práci, čím šetří Váš čas i peníze (tuto možnost nenabízejí všichni poskytovatelé). Samozřejmě, v případě, že byste po absolvování kurzu necítili potřebou jistotu, umožníme Vám bezplatně si certifikační zkoušku odložit (ani tuto možnost nenabízejí všichni poskytovatelé).
 • umožňuje Vám využít naši záruku kvality (viz dole).

Všechny materiály a pokyny potřebné na tuto přípravu jsou zahrnuté v ceně kurzu a zašleme Vám je neprodleně po obdržení zálohové platby.

 

Certifikační zkouška PRINCE2 Practitioner

Certifikační zkoušku PRINCE2 je možné absolvovat v angličtině podle verze 2017 nebo v češtině podle verze 2009. Základní literatura - PRINCE2 manuál je dostupná v angličtině a dalších rozšířených jazycích (s překladem PRINCE2 manuálu do češtiny se nepočítá).

Zkoušky verze 2017 mají oproti verzi 2009 výrazně jednodušší formát a menší počet otázek při stejné délce zkoušky.

Certifikace hodnotí, zda je kandidát stále schopen aplikovat metodiku PRINCE2 na řízení jednoduchého projektu v prostředí podporujícím PRINCE2. Kandidát musí prokázat schopnost aplikovat i přizpůsobovat metodiku PRINCE2 tak, aby s její pomocí vyřešil zadání z oblasti řízení projektu stanovené v případové studii a také odhalil a napravil případné chyby pri její aplikaci.

Pro kandidáty recertifikace PRINCE2, kteří mají zdravotní postižení, platí při zkoušce určité úlevy. Jestli si chcete takovou úlevu uplatnit, je potřeba informovat nás o tom při objednání kurzu PRINCE2 a na samotné školení si přinést příslušné lékařské potvrzení. Pro více informací nás v případě zájmu kontaktujte.

Každý účastník našich recertifikačních kurzů PRINCE2 od nás dostane zevrubný popis certifikace a soubor osvědčených rad a doporučení, jak ji zvládnout.

Předběžný výsledek zkoušky se dovíte hned po ní. Finální výsledek s podrobným rozpisem Vaší procentuální úspěšnosti v jednotlivých tématech i procesech PRINCE2 a v případě úspěchu i certifikát o složení zkoušky AXELOS® obdržíte e-mailem do 3 pracovních dnů po zkoušce.

Úspěšní absolventi zkoušky získavají právo užívat prestižní titul projektového manažera PRINCE2 Practitioner další 3 roky (u zkoušek podle verze 2009 pět let).

 

Místo konání přípravných kurzů na recertifikaci PRINCE2 a recertifikačních zkoušek

Veřejné recertifikační kurzy PRINCE2 pořádáme v Praze, Bratislavě a Košicích. Konají se ve stejných termínech jako certifikační kurzy PRINCE2. Jejich termíny najdete v kalendáři kurzů.

Podrobné informace o místě konání našich veřejných kurzů a certifikačních zkoušek PRINCE2 najdete na podstránce Školící prostory.

Pokud máte zájem o nabídku vnitrofiremních školení PRINCE2, kontaktujte nás prosím.

 

Cena

Cena našeho veřejného recertifikačního kurzu PRINCE2 je 12.490 Kč (kurzy na Slovensku 9.800 Kč). V ní jsou všechny potřebné školící materiály včetně oficiálních cvičných testů a zdůvodnění odpovědí, oficiální manuál PRINCE2, občerstvení, obědy, parkování a wi-fi připojení po dobu kurzu.

Certifikační zkouška PRINCE2 Practitioner stojí dalších 6.500 Kč na osobu včetně elektronického certifikátu AXELOS

Všechny ceny jsou uvedeny na osobu, bez DPH 21% a platné pro naše kurzy realizované v České republice a na Sovensku. Platí naše obchodní podmínky.

Možné slevy

Při objednávce veřejných kurzů pro více osob, pro samoplátce a vnitrofiremní kurzy nabízíme slevy a zvýhodnění popsané na podstránce Slevy z cen našich kurzů PRINCE2.

Jestli již máte PRINCE2 manuál verze 2017 a nepožadujete tedy od nás jeho dodání, odečteme Vám z ceny kurzu 2.500 Kč. Prosím uveďte tuto skutečnost do poznámky v objednávce.

Upozornění: PRINCE2 manuály verze 2005 a starší jsou pro recertifikační zkoušky nepoužitelné, protože verze 2017 i 2009 oproti nim doznaly významných změn.

Speciální nabídka:

Pokud máte zájem osvěžit si Vaši znalost PRINCE2 od úplných základů, můžete si spolu s recertifikačním kurzem objednat také naše školení PRINCE2 Foundation (bez zkoušky Foundation - ta platí doživotně). Celková cena za oba tyto kurzy pak je 21.400 Kč za školení v ČR resp. 13.675 Kč za kurzy v SR a 6.500 Kč zkouška PRINCE2 Practitioner.

Termíny veřejných recertifikačních kurzů PRINCE2 najdete zde.

Záruka kvality, termínu, nejlepší ceny a udržení know-how

Záruka kvality:

Přestože poskytujeme jedinečnou záruku nejlepší ceny (viz níže), jsme si vědomi toho, že naše školení PRINCE2 ani ostatních metodik projektového řízení nejsou levné a mnozí případní zájemci si v duchu kladou otázky:

1.) "Co když navzdory poctivé přípravě recertifikační zkoušku neudělám?"

2.) "Co když časem něco z naučeného zapomenu?"

Proto jako první v Česku i na Slovensku poskytujeme následující záruku kvality: Pokud si zakoupíte certifikační kurz PRINCE2 POTIFOB, dodržíte všechny pokyny lektora včetně instrukcí pro předkurzovou přípravu, zúčastníte se celého kurzu, a přesto recertifikační zkoušku PRINCE2 nesložíte nebo si prostě budete chtít s časovým odstupem osvěžit znalosti, můžete daný kurz absolvovat ještě jednou bezplatně. A to do 2 let od jeho 1. absolvování.

Zaplatíte pouze za opakovanou zkoušku (jestli ji budete skládat), novou sadu školicích materiálů (jestli je požadujete), obědy a občerstvení.

Mimochodem, dosavadní celková úspěšnost (tzv. pass rate) absolventů našich certifikačních kurzů na zkouškách PRINCE2 Foundation a Practitioner je 94% a u úrovně PRINCE2 Foundation 98%, přičemž jsme vedoucím poskytovatelem certifikačních kurzů PRINCE2 v Česku a na Slovensku s více než 3.000 absolventy.

 

Záruka termínu konání kurzu:

Vážíme si čas i peníze našich zákazníků. Proto Vám zaručujeme, že když se na daný termín recertifikačního školení PRINCE2 závazně přihlásíte a včas uhradíte účastnické poplatky, kurz nezrušíme pro nedostatek účastníků nebo z jiných subjektivních příčin na naší straně.

 

Záruka nejlepší ceny:

Pokud kdekoliv jinde obdržíte výhodnější cenovou nabídku akreditovaného recertifikačního kurzu PRINCE2 realizovaného v České republice se srovnatelnými zárukami, překonáme ji - stačí nám ji předložit.

 

Záruka udržení know-how:

Pokud Vám Váš zaměstnanec, který u nás absolvoval školení projektového řízení PRINCE2, dá výpověď z pracovního poměru, máte možnost využít naši garanci udržení know-how, což znamená, že Vaší společností nominován náhradník může absolvovat totéž školení zdarma. Bližší informace o této záruce a podmínkách pro její uplatnění najdete v případě zájmu na podstránce Záruky.

 

Záruka fair play

Spokojenost a pohoda našich studentů je pro nás velice důležitá. Také chápeme, že v pracovním i osobním životě se můžou vyskytnout situace, kdy najednou potřebujete posunout termín Vašeho kurzu nebo se z jakéhokoli důvodu necítíte být na certifikační zkoušku dostatečně připraveni.

Proto jako zatím jediní na českém a slovenském trhu nabízíme férové podmínky posunutí kurzu i zkoušky PRINCE2.

Bližší informace o této záruce a podmínkách pro její uplatnění najdete v případě zájmu na podstránce Záruky.

 

Jak objednat?

Máte-li zájem o veřejný kurz:

V našem kalendáři kurzů zvolte termín a místo kurzu, které Vám vyhovuje. Pak klikněte na slovo "objednat" vedle něj. Data o Vámi zvoleném kurzu se automaticky přenesou do objednávkového formuláře. Pak stačí doplnit zbylé údaje a odkliknout odeslání objednávky.

Máte-li zájem o vnitrofiremní kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školení, počtu osob, požadovaného místa konání a rámcového termínu. Nejpozději v následující pracovní den Vám zašleme nabídku.

 

Potřebujete poradit, který kurz je pro Vás nejvhodnější?

Kontaktujte nás prosím.

Naše společnost POTIFOB, s.r.o. je vedoucí česká akreditovaná tréninková organizace - ATO PRINCE2. Recertifikační kurzy PRINCE2 vedou naši zkušení akreditovaní trenéři PRINCE2, obvykle přímo vedoucí trenér Ing. Štefan Ondek, PMP.

V Česku a na Slovensku jsme již připravili na certifikaci a recertifikaci PRINCE2 víc než 2.900 osob. Jejich vybrané reference naleznete zde.