Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

Hlavní řídící (manažerské) produkty PRINCE2

Hlavní řídící (manažerské) produkty PRINCE2

Absolventi našich certifikačních kurzů PRINCE2 (Foundation i Practitioner) získavají v jejich ceně šablony všech hlavních řídících produktů PRINCE2. Jako první v Čechách i na Slovensku poskytujeme našim studentům šablony v anglickém nebo českém jazyce.

Základny - Baselines

Záznamy - Records Zprávy - Reports
Obchodní případ - Business Case Deník projektového manažera - Daily Log Zpráva o stavu balíku práce - Checkpoint Report
Popis produktu projektu - Project Product Description Přehled získaných poznatků - Lessons Log Zpráva o stavu etapy - Highlight Report
Charta projektu - Project Brief Registr rizik - Risk Register Zpráva o otevřeném bodu - Issue Report
Strategie řízení rizik - Risk Management Strategy Registr otevřených bodů - Issue Register Zpráva o výjimce - Exception Report
Strategie řízení kvality - Quality Management Strategy Registr kvality - Quality Register Zpráva o získaných poznatcích - Lessons Report
Strategie řízení konfigurace - Configuration Management Strategy Záznam o konfigurační položce - Configuration Item Record Zpráva o ukončení etapy - End Stage Report
Strategie řízení komunikace - Communication Management Strategy   Zpráva o ukončení projektu - End Project Report
Plán projektu - Project Plan   Výkaz stavu produktů - Product Status Account
Plán etapy - Stage Plan    
Plán týmu - Team Plan    
Plán řešení (realizace) výjimky - Exception Plan    
Popis produktu - Product Description    
Dokumentace o nastavení projektu - Project Initiation Documantation (PID)    
Plán vyhodnocování (revize) přínosů - Benefits Review Plan    
Balík práce - Work Package    

 

Ukázka šablon