Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

Přijímání žádostí o dotace na vzdělávání z POVEZ II obnoveno!

Získejte dotaci z ESF na naše kurzy.

Úřad práce ČR obnovil příjem žádostí o dotace na odborné vzdělávání zaměstnanců z programu POVEZ II. Můžete je využít i na naše kurzy.

 

O co se jedná?

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá adaptabilitou pracovní síly na neustále se měnícím trhu. Navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od r. 2009.

V rámci POVEZ II můžete získat:

  • příspěvek na odborné vzdělávání stávajících zaměstnanců
  • příspěvek na zaškolení a rekvalifikaci potenciálních zaměstnanců
  • refundaci mezd zaměstnanců za dobu strávenou na školení.

Vzdělávání musí být realizováno prezenční formou a zaměřeno na následující oblasti:

  • další odborné profesní vzdělávání zaměstnanců/ potenciálních zaměstnanců/ OSVČ zaměřené zejména na zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení, udržení nebo změnu kvalifikace, realizované ve vzdělávacím programu nebo
  • odborná jazyková výuka související s pracovní činností.

 

Kdo je cílová skupina?

  • zaměstnavatelé prostřednictvím svých stávajících či potenciálních nových zaměstnanců
  • fyzické osoby – OSVČ
  • nestátní neziskové organizace.

Příspěvek lze poskytnout pro vzdělávací aktivity zaměstnanců provozoven mimo území hlavního města Prahy.

 

Jaká je výše dotace?

Z Projektu POVEZ II můžete získat až 85 % nákladů na školení. Spoluúčast žadatele je 15%. Spoluúčast neplatí pro mzdové příspěvky. ÚP ČR po kontrole předložených dokladů vypočítá skutečný nárok na příspěvek s ohledem na úspěšné závěrečné ověření znalostí účastníků vzdělávání a z této částky vyplatí 85 %.

Příjemce příspěvku může čerpat maximálně 6 000 000 Kč ročně, tj. v průměru 500 000 Kč měsíčně spolu na mzdové náklady i vzdělávací aktivity. Podnikům s nadregionálním dosahem (tj. s víc než 1 000 zaměstnanci nebo s provozovnami ve více než dvou krajích k datu podání žádosti) může být poskytnut příspěvek nad uvedený limit na základě posouzení generální ředitelky ÚP ČR. Uvedený limit je průměrný, tedy pokud zaměstnavatel vyčerpá v jednom měsíci např. 450 000 Kč, v dalším měsíci může vyčerpat 550 000 Kč.

Maximální výše příspěvku na mzdové náklady zaměstnance účastnícího se vzdělávací aktivity činí 33 000 Kč měsíčně. Příspěvky budou poskytovány maximálně na dobu 18 měsíců, nejdéle však do 31. srpna 2020.

Od 23.8.2016 do 19.3.2017 byl dočasně pozastaven příjem žádostí. 20.3.2017 byl obnoven 2. výzvou s mírně pozměněnými pravidly. Nejvýznamnější změnou je podmínka, že vzdělávací aktivita musí mít alespoň 40 hodin á 60 minut a zkouška/ ověření znalostí musí proběhnout na závěr aktivity.

Z našich kurzů tyto podmínky splňují:

Celý text podmínek, pokyny pro podávání žádostí atd. jsou dostupné na portálu MPSV.

Chcete zjistit víc o tom, jak využít tuto možnost pro školení od nás?

Kontaktujte nás na ondekova@potifob.com.