Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

PRINCE2® Practitioner

Co vám kurz přinese a pro koho je určený?

Kurz pokročilé úrovně PRINCE2 Practitioner:

 • procvičuje řízení projektů podle PRINCE2
 • pomáhá nabýt jistotu ve vedení projektů dle této celosvětově nejpopulárnější metodiky projektového managementu
 • připravuje na absolvování prestižní mezinárodní online certifikační zkoušky PRINCE2 Practitioner AXELOS®, kterou je možné složit po kurzu.
Před absolvováním kurzu PRINCE2 Practitioner je potřebné ovládat metodiku PRINCE2 na úrovni odpovídající PRINCE2 Foundation. Podmínkou pro připustění k certifikaci PRINCE2 Practitioner je buďto předešlé složení zkoušky PRINCE2 Foundation (absolvované po 1.1.2009) nebo prokázaní se platným certifikátem PMI PMP či CAPM resp. IPMA kterékoliv úrovně.
 

Certifikační kurz PRINCE2 Practitioner je vhodný pro projektové manažery a koordinátory, členy projektových výborů, vedoucí týmů, analytiky, pracovníky projektového dohledu, zabezpečování kvality a všechny, kteří:

 • se chtějí zdokonalit v aplikování metodiky PRINCE2 na řízení svých projektů
 • chtějí získat prestižní, celosvětově uznávaný certifikát projektového manažera PRINCE2 Practitioner potvrzující jejich schopnost řídit projekty podle PRINCE2.

Absolventi a trenér školení PRINCE2.

 

Co o kurzu říkají naši studenti?

V Česku a na Slovensku jsme již připravili na certifikaci PRINCE2 víc než 3.000 osob. Co říkají na naše kurzy PRINCE2 Practitioner?

    

    

Další video- a textové reference najdete na podstránce Reference.

 

Proč by jste si nás měli vybrat?

Naše společnost POTIFOB, s.r.o. je vedoucí česká akreditovaná tréninková organizace - ATO PRINCE2, certifikovaný partner AXELOS Limited, vlastníka PRINCE2 i dalších global best practice standardů a strategický partner PEOPLECERT - od 1.1.2018 jediného zkušebního institutu pro PRINCE2.

 
 

Popis kurzu

PRINCE2 Practitioner je jednodenní kurz projektového řízení pokročilé úrovně. 

Jako první v ČR vedeme všechny naše veřejné kurzy PRINCE2 již od 10.7.2017 podle nejnovější verze - PRINCE2 6. edice. Jejich součástí je i shrnutí rozdílů mezi verzemi metodik i zkoušek PRINCE2 6. edice a 5. edice tak, aby byli absolventi schopni složit zkoušku podle nové i staré verze PRINCE2.
 
 

Vzdělávací materiály, které od nás obdržíte:

 • podrobné předkurzové instrukce, které Vám umožní kvalitně se na kurz připravit a vytěžit z něj maximum
 • zevrubný popis certifikace a soubor osvědčených rad a doporučení, jak ji zvládnout
 • 2 plné oficiální cvičné certifikační testy PRINCE2 Practitioner včetně hodnotících klíčů a podrobného zdůvodnění správných i nesprávných odpovědí
 • sylabus a design zkoušky
 • účastnický manuál PRINCE2 POTIFOB v češtině nebo angličtině (dle Vašeho výběru) s cvičnými certifikačními testy a podrobnou přehledovou procesní mapou PRINCE2
 • přístup na minimálně 1 rok do našeho e-learningového prostředí PRINCE2 Practitioner v češtině nebo angličtině (dle Vašeho výběru)
 • přístup k oficiálnímu anglicko-českému výkladovému slovníku PRINCE2
 • šablony všech 26 hlavních řídících produktů (dokumentů) PRINCE2 připravených na použití pro řízení Vašich projektů v angličtině nebo češtině
 • e-mailovou odbornou podporu při přípravě na kurz od momentu objednání až do jeho absolvování
 • půlhodinovou konzultaci s vedoucím trenérem PRINCE2 - Ing. Štefanem Ondek, PMP v případě virtuálního kurzu
 • balíček pro zpětnou kompatibilitu s 5. edicí PRINCE2 - soubor slidů 5. edice, které jsou v 6. edici jiné nebo nejsou vůbec a převodový slovníček změněných pojmů
 • konverzní balíček na 6. edici - soubor slidů 6. edice, které jsou oproti předešlé nové nebo výrazně změněné, převodový slovníček změněných pojmů a aktualizované šablony hlavních řídících produktů
 • přístup na oficiální portál PeopleCert (od 1.1.2018 jediného zkušebního institutu Axelos), který je nezbytný pro registraci na zkoušku a získání pravého elektronického certifikátu (papírovou verzi lze přiobjednat za příplatek). Na online zkoušku je potřebné se registrovat v systému PeopleCertu, ke které Vám zašleme voucher
 • jediný pravý a platný mezinárodně uznávaný certifikát AXELOS,  v případě objednání a úspěšného složení zkoušky
 • psací potřeby, obědy a občerstvení během prezenčního kurzu
 • bezplatný přístup k našemu minikurzu PRINCE2 Agile Awareness, ve kterém se věnujeme sladění PRINCE2 s nejpoužívanějšími agilními rámci jakým je např. Scrum.

Od účastníků certifikačního kurzu PRINCE2 Practitioner se kvůli kvalitní přípravě na certifikační zkoušku očekává, že kromě samotného školení věnují ještě před ním 10-20 hodin přípravě dle našich instrukcí (dodatečně k přípravě na kurz PRINCE2 Foundation).

Tuto přípravu je třeba si rozložit minimálně na 1 týden před kurzem.

Důsledná příprava před kurzem:

 • výrazně ulehčuje pochopení učiva na samotném školení
 • odbourává značnou část případní nervozity z online certifikační zkoušky
 • zkracuje čas potřebný na samotné prezenční/ virtuální školení PRINCE2 Practitioner, díky čemu budete v práci "chybět" kratší dobu
 • zásadním způsobem zvyšuje pravděpodobnost úspěchu na certifikaci
 • umožňuje Vám využít naši záruku kvality.

Všechny materiály a pokyny potřebné na přípravu jsou zahrnuté v ceně kurzu PRINCE2 Practitioner a zašleme Vám je neprodleně po obdržení zálohové platby.

 

Česká verze e-learningu

 

Anglická verze e-learningu

 

 

Certifikační zkouška PRINCE2 Practitioner

Certifikační zkoušku PRINCE2 Practitioner je možné absolvovat v češtině, angličtině nebo v jiném světovém jazyce.

Základní literatura pro zkoušku - Managing Successful Projects with PRINCE2 - zkráceně "PRINCE2 manuál" je dostupná v angličtině a dalších rozšířených jazycích (s překladem PRINCE2 manuálu do češtiny se zatím nepočítá). Publikace je od 1.2.2022 již součástí ceny online mezinárodní certifikační zkoušky PRINCE2 Foundation. Pokud ji nevlastníte a potřebujete, kontaktujte nás prosím. 

Pro přípravu na zkoušku v češtině je možné částečně využít knihu "PRINCE2 Précis" nebo "PRINCE2 pro řízení malých projektů", kterou na požádání pro naše studenty PRINCE2 Practitioner zabezpečíme.

Poplatky za certifikační zkoušku PRINCE2 Practitioner (1 pokus) a vystavení stejnojmenného prestižního elektronického mezinárodního certifikátu zkušebním institutem PeopleCert (při úspěšném složení zkoušky) jsou zahrnuté v ceně kurzu. V případě zájmu o papírový certifikát je možné ho vystavit za doplatek.

Certifikační test má formu výběru z více možností, tzv. objective testing formát. 

Výsledek online certifikační zkoušky Vám PeopleCert sdělí hned po jejím uskutečnění. Oficiální, podrobnější výsledky certifikační zkoušky s rozpisem % získaných bodů z možných za jednotlivá témata a procesy PRINCE2 (tzv. "Coaching report") Vám zašle zkušební institut do 2 pracovních dnů po zkoušce. Do 3 pracovních dnů od absolvování zkoušky obdržíte oficiální elektronický certifikát o jejím složení. (v případě kladného výsledku).

Anglická mutace zkoušky se skládá dle nové - 6. edice PRINCE2. Česká jazyková mutace zkoušky je i nadále k dispozici v 5. edici PRINCE2. Zkoušky 6. edice mají oproti předešlé výrazně jednodušší formát a menší počet otázek při stejné délce zkoušky. U certifikátů PRINCE2 6. edice je číslo edice PRINCE2 uvedeno na certifikátu.

Platnost certifikátů PRINCE2 6. ediced Practitioner je  3 roky, u 5. edice je platnost 5 let. Pro recertifikaci je nutné buď složit znovu plnou zkoušku Practitioner nebo si koupit od AXELOS "členství PRINCE2" ("PRINCE2 membership/ My PRINCE2") a v něm nasbírat dostatečný počet bodů neustálého odborného rozvoje (CPD points).

 

Co se zkouší?

Certifikace PRINCE2 Practitioner hodnotí, zda je kandidát schopen aplikovat metodiku PRINCE2 na řízení jednoduchého projektu v prostředí podporujícím PRINCE2.

Kandidát musí prokázat schopnost aplikovat i přizpůsobovat metodiku PRINCE2 tak, aby s její pomocí vyřešil zadání z oblasti řízení projektu stanovené v případové studii a také odhalil a napravil případné chyby pri její aplikaci.

Úspěšní absolventi zkoušky získávají právo užívat prestižní titul projektového manažera PRINCE2 Practitioner.

Pro účastníky kurzu PRINCE2, kteří mají zdravotní postižení, platí při certifikaci určité úlevy. Jestli si chcete takovou úlevu uplatnit, je potřeba informovat nás o tom při objednání kurzu a online zkoušky PRINCE2 a na samotnou online zkoušku si přinést příslušné lékařské potvrzení. Pro více informací nás kontaktujte.

PRINCE2 6th Edition Practitioner certifikát Štefan Ondek

 

Místo konání kurzů a zkoušek PRINCE2 Practitioner

Informace o místě konání našich veřejných kurzů najdete na podstránce Školicí prostory.

Pokud máte zájem o nabídku vnitrofiremních školení PRINCE2, kontaktujte nás prosím.

 

Cena

Cena našich veřejných certifikačních kurzů projektového řízení PRINCE2 Practitioner je 11.300 Kč na osobu.

U veřejných kurzů si můžete vybrat mezi virtuální a prezenční formou účasti. Příplatek za prezenční formu je 1.250 Kč na osobu. Zahrnuje občerstvení, oběd, parkování a wi-fi připojení během kurzu.

U veřejných virtuálních kurzů je v ceně půlhodinová konzultace na dálku s naším vedoucím trenérem Ing. Štefanem Ondekem, PMP, kterou můžete využít do 3 měsíců od objednání školení.

Certifikační zkouška AXELOS® PRINCE2 Practitioner stojí dalších 8.000 Kč na osobu a pokus včetně elektronického certifikátu AXELOS®.

Díky službě Take2 si za příplatek 2.000 Kč můžete objednat 2. pokus na zkoušce (online) s voucherem/ poukazem platným půl roku. Pokud máte o tuto službu zájem, je nutné si ji objednat spolu s kurzem.

Take2 si budete moci dokoupit i dodatečně, před absolvováním 1. pokusu zkoušky, přímo ze svého profilu zřízeného zkušebním institutem PeopleCert za 95 EUR (cena platná k 10.3.2022). Úhrada bude v tomto případě možná pouze platební kartou.

V nabídce máme i e-learningový kurz PRINCE2 Practitioner za cenu 5.400 Kč na osobu.

Všechny ceny jsou uvedeny na osobu, bez 21 % DPH a platné pro naše kurzy realizované v České republice a na Slovensku. Platí naše obchodní podmínky.

Speciální nabídka:

Pokud si u nás současně objednáte kurzy PRINCE2 Foundation a Practitioner, celková cena za oba tyto kurzy projektového řízení je zvýhodněná na 20.000 Kč + 16.000 Kč za certifikační zkoušky PRINCE2 Foundation a Practitioner včetně elektronických certifikátů.

Termíny našich veřejných kurzů PRINCE2 Foundation + Practitioner najdete zde.

Pro vnitrofiremní školení PRINCE2 Foundation + Practitioner je možné využít financování z programu POVEZ II.

 

Možné slevy

Při objednávce kurzů pro více osob, pro vnitrofiremní školení, samoplátce atd. nabízíme slevy a zvýhodnění popsané na podstránce Slevy z cen našich kurzů PRINCE2.

 

Záruka kvality, termínu, nejlepší ceny a udržení know-how

Záruka kvality:

Přestože poskytujeme jedinečnou záruku nejlepší ceny (viz níže), jsme si vědomi toho, že naše školení PRINCE2 ani ostatních metodik projektového řízení nejsou levné a mnozí případní zájemci si v duchu kladou otázky:

1.) "Co když navzdory poctivé přípravě certifikační zkoušku neudělám?"

2.) "Co když časem něco z naučeného zapomenu?"

Proto jako první v Česku i na Slovensku poskytujeme následující záruku kvality: Pokud si zakoupíte certifikační kurz PRINCE2 POTIFOB, dodržíte všechny pokyny lektora včetně instrukcí pro předkurzovou přípravu, zúčastníte se celého kurzu, a přesto online certifikační zkoušku PRINCE2 Foundation nebo PRINCE2 Practitioner nesložíte, nebo si prostě budete chtít s časovým odstupem osvěžit znalosti, můžete daný kurz absolvovat ještě jednou bezplatně. A to do 2 let od jeho 1. absolvování.

Zaplatíte pouze za opakovanou online zkoušku (jestli ji budete skládat), novou sadu školicích materiálů (jestli je budete požadovat), obědy a občerstvení během prezenčního kurzu.

Mimochodem, dosavadní celková úspěšnost (tzv. pass rate) absolventů našich certifikačních kurzů na zkouškách PRINCE2 Foundation a Practitioner je 94% a u úrovně PRINCE2 Foundation přes 97%, přičemž jsme vedoucím poskytovatelem certifikačních kurzů PRINCE2 v Česku a na Slovensku s více než 3000 absolventy.

 

Záruka termínu konání kurzu:

Vážíme si času i peněz našich zákazníků. Proto Vám zaručujeme, že když se na daný termín školení PRINCE2 Practitioner závazně přihlásíte a včas uhradíte účastnické poplatky, kurz nezrušíme pro nedostatek účastníků nebo z jiných subjektivních příčin na naší straně.

 

Záruka nejlepší ceny:

Pokud kdekoliv jinde obdržíte výhodnější cenovou nabídku certifikačního kurzu PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner nebo PRINCE2 Foundation + Practitioner realizovaného v České republice akreditovaného oprávněným mezinárodním certifikačním orgánem (tj. PEOPLECERT) a vedeného srovnatelně zkušeným lektorem, se srovnatelnými zárukami jako naše, překonáme ji - stačí nám ji předložit.

 

Záruka udržení know-how:

Pokud Vám Váš zaměstnanec, který u nás absolvoval školení projektového řízení PRINCE2, dá výpověď z pracovního poměru, máte možnost využít naši garanci udržení know-how, což znamená, že Vaší společností nominovaný náhradník může absolvovat totéž školení zdarma.

Bližší informace o této záruce a podmínkách pro její uplatnění najdete v případě zájmu na podstránce Záruky.

 

Záruka fair play

Spokojenost a pohoda našich studentů je pro nás velice důležitá. Také chápeme, že v pracovním i osobním životě se můžou vyskytnout situace, kdy najednou potřebujete posunout termín Vašeho kurzu.

Proto jako zatím jediní na českém a slovenském trhu nabízíme férové podmínky posunutí kurzu.

Bližší informace o této záruce a podmínkách pro její uplatnění najdete v případě zájmu na podstránce Záruky.

 

Jak objednat?

 

Máte-li zájem o veřejný kurz:

V našem kalendáři kurzů si zvolte termín a místo kurzu, které Vám vyhovuje. Pak klikněte na slovo "objednat" vedle něj. Data o Vámi zvoleném kurzu se automaticky přenesou do objednávkového formuláře. Pak stačí doplnit zbylé údaje a odkliknout odeslání objednávky.

Máte-li zájem o vnitrofiremní kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školení, počtu osob, požadovaného místa konání a rámcového termínu. Nejpozději v následující pracovní den Vám zašleme nabídku.

 

Potřebujete poradit, který kurz je pro Vás nejvhodnější?

Kontaktujte nás prosím.