Menu

Hrajeme fér

Spokojenost a pohoda našich studentů je pro nás velice důležitá. Také chápeme, že v pracovním i osobním životě se můžou vyskytnout situace, kdy najednou potřebujete posunout termín Vašeho kurzu nebo se z jakéhokoli důvodu necítíte být na certifikační zkoušku dostatečně připraveni.

Proto jako zatím jediní na českém a slovenském trhu nabízíme tyto férové podmínky posunutí kurzu i zkoušky PRINCE2:

1.) Posunutí Vašeho veřejného kurzu PRINCE2, o které požádáte alespoň 11 dní před jeho začátkem, je úplně BEZPLATNÉ. Neklademe žádné podmínky, nemusíte nám nic vysvětlovat - stačí nás požádat o posunutí kurzu. Můžete ho pak absolvovat v některém z našich příštích veřejných termínů školení dané úrovně PRINCE2 (t.j. Foundation / Practitioner) ve stejném městě.

2.) Posunutí Vašeho veřejného kurzu PRINCE2, o které požádáte méně než 11, ale nejméně 1 den před jeho začátkem, Vás bude stát pouze 2.750 Kč + DPH/ os. a kurz plus naše skutečně vzniklé náklady související s posunutím. Opět neklademe žádné podmínky, nemusíte nám nic vysvětlovat - stačí nás požádat o posunutí kurzu. Můžete ho pak absolvovat v některém z našich příštích veřejných termínů dané úrovně PRINCE2 (t.j. Foundation / Practitioner) ve stejném městě.

3.) První posunutí jakékoliv u nás objednané certifikační zkoušky PRINCE2 máte úplně ZDARMA. Nemusíte nic zdůvodňovat. Stačí, abyste trenérovi kdykoliv před certifikační zkouškou oznámili, že si ji chcete posunout. Můžete ji pak absolvovat v některém z našich příštích veřejných termínů dané úrovně PRINCE2 (t.j. Foundation / Practitioner) ve stejném městě.

To, že hrajeme fér, také znamená, že:

1.) Co slíbíme, to splníme. Bez výjimky.

2.) Potenciální zákazníky přesvědčujeme, aby se rozhodli pro nás, kvalitou našich služeb a prokazatelnou reputací. Nepoužíváme "dárky", manipulativní, nátlakové ani jiné neetické metody prodeje.

3.) Našim zákazníkům vždy doporučíme tu možnost, která je pro jejich konkrétní podmínky nejvýhodnejší ze všech dostupných.

4.) Korektní konkurenci vítáme a uznáváme její kvality.

5.) Nedomlouváme si s konkurencí ceny a neuzavíráme s ní ani žádné jiné dohody deformující volnou soutěž.

6.) Neužíváme nekalosoutěžní praktiky.

7.) Upozorňujeme naše klienty i věřejnost na neseriózní praktiky v oblasti školení, certifikace a poradenstvi v projektovém řízení, zejména takové, které mohou uvést zákazníka v omyl a způsobit mu škodu (kupř. již známý případ "pseudocertifikace" projektových manažerů nebo organizací podle překonané normy ISO 10006 z roku 2003, která nikdy nebyla určena k certifikaci a v roce 2012 byla nahrazena normou ISO 21500).