Menu

Jak si vybrat poskytovatele školení PRINCE2?

Při výběru Vám doporučujeme vzít v úvahu následující kritéria:

I. Je daný poskytel akreditovanou tréninkovou organizací (ATO) PRINCE2 a certifikovaným partnerem AXELOS® nebo pobočkou - affiliate ATO?

Certifikační kurzy PRINCE2 jsou oprávněny vykonávat pouze tréninkové organizace akreditované zkušebním institutem - Examination institute - PEOPLECERT a jejich pobočky - affiliates. Některé ATO (nikoliv affiliates) jsou současně certifikovanými partnery AXELOS Limited, vlastníka PRINCE2, díky čemu mají přístup k dodatečným informacím a materiálům. Cca 30 pečlivě vybraných nejvýznamnějších ATO, mezi které patří i naše společnost POTIFOB, s.r.o., má navíc statut strategického partnera AXELOS.

Každá ATO má své školící materiály akreditované zkušebním institutem PEOPLECERT. Je oprávněna je v případě potřeby rychle a pružně přizpůsobovat potřebám zákazníků. Affiliates toto právo nemají. Školící materiály si "pronajímají" od své mateřské ATO, přičemž nesmějí upravovat jejich obsah. Můžou na ně pouze umístit své logo.

Dále, ATO má vždy nejaktuálnejší informace o novinkách, změnách atd. přímo od zkušebního institutu, certifikovaní partneři přímo od AXELOS. Affiliates informace o novinkách atd. nedostávají přímo od EI nebo AXELOS, nýbrž přes svou ATO. Proto někdy mohou zákazníkům poskytovat zastaralé informace např. o formátu certifikačních testů, počtech otázek, délce trvání zkoušek atp.

POTIFOB je vedoucí česká akreditovaná tréninková organizace - ATO PRINCE2, jeden z prvních certifikovaných partnerů AXELOS a zatím jediný český strategický partner AXELOS. Naše existující i potenciální zákazníky informujeme o všech podstatných novinkách bezprostředně. Jejich vybrané reference najdete zde.

 

II. Nabízí daný poskytovatel pravé certifikační zkoušky PRINCE2 AXELOS nebo padělky?

Certifikační zkoušky PRINCE2 může vykonávat pouze zkušební institut PeopleCert akreditovaný AXELOSem. Na českém trhu žel existuje alespoň jeden subjekt vydávající rafinované padělky, o kterých zákazníkům tvrdí, že se jedná o "mezinárodně uznávané certifikáty projektového řízení na PRINCE2". Od pravých je možné odlišit např. dle těchto znaků:

 • na padělku není jako vystavovatel uveden akreditovaný zkušební institut PRINCE2 - od 1.1.2018 pouze PEOPLECERT
 • při pozorném čtení textu padělku zjistíte, že se jedná o certifikát o "schválení držitele jako certifikovaného - absolventa kurzu PRINCE2", ne o certifikát potvrzující složení mezinárodní certifikační zkoušky PRINCE2
 • v anglicky psané části textu padělků jsou gramatické a stylistické chyby (např. "certification bodie" namísto certification body) a při pozorném čtení je zjevné, že část jeho obsahu je nesmyslná (např. "PRINCE2 by Project Management")
 • obvykle podezřele nízká cena padělků v porovnání s pravými zkouškami, kterých ceny jsou kolem 5.000 Kč bez DPH na osobu a pokus.

Při podezření, že Vám je nabízen padělek, doporučujeme hlásit tuto skutečnost přímo AXELOSu přes na to určený formulář na oficiálním webu AXELOS.

 

III. Odbornost:

Prověřte si odbornou zdatnost poskytovatele. Např.:

 1. Povede dané školení PEPLECERTem akreditovaný trenér PRINCE2, tedy PRINCE2 Approved Trainer? U certifikačních kurzů to je nutná podmínka. Samozřejmě, všechny certifikační kurzy PRINCE2 POTIFOB vedou pouze trenéři s platnou akreditací EI.
 2. Kolik certifikačních školení PRINCE2 již vedl daný trenér, jak často školí a kdy vedl takovýto kurz naposled? Trenéři PRINCE2 POTIFOB odvedli již stovky kurzů a vedou je pravidelně, takže jsou ve výtečné kondici.
 3. Kolik kurzů PRINCE2 vedl daný trenér v jazyku, ve kterém chcete absolvovat školení? U trenérů POTIFOB to jsou desítky až stovky.
 4. Jaké praktické zkušenosti s řízením projektů má daný trenér PRINCE2? Vedl skutečně komplexní mezinárodní projekty s rozpočty v milionech euro, desítkách či stovkách miliónů korun? Nechte si předložit jejich seznam a reference. Naši trenéři takové projekty vedli. Vybrané reference najdete zde. Další Vám rádi poskytneme na požádání.
 5. Jakou kvalifikaci a certifikace v projektovém řízení má daný trenér kromě akreditace trenéra PRINCE2 (a certifikátu PRINCE2 Practitioner, který je nutnou podmínkou pro připuštění k této akreditaci)? Např. MSP - Managing Successful Programmes Advanced Practitioner nebo Practitioner, P3O - Portfolio, Programme & Project Offices Practitioner - t.j. certifikace odborníka na standardy, které jsou s PRINCE2 nejvíce provázány? Nebo PMI PMP (Project Management Institute Project Management Professional), IPMA - International Project Management Association úrovně B (certifikovaný projektový senior manažer), případně alespoň C (certifikovaný projektový manažer)? Tyto standardy dávají k dispozici široký soubor nástrojů a technik projektového řízení, čímž se s PRINCE2 v praxi velice dobře doplňují. Bonusem je, když trenér zná další standardy a rámce související s řízením projektů, např. agile (Scrum, Kanban atd.), Kritický řetěz, MoV - Management of Value, Managing Benefits nebo ITIL. Díky tomu je schopný vsadit PRINCE2 do kontextu a poskytnout účastníkům vyšší přidanou hodnotu než lektoři kvalifikovaní pouze v PRINCE2.
 6. Vystupují trenéři daného poskytovatele na odborných akcích v oblasti projektového řízení?
 7. Přednášejí tito lektoři jako odborníci z praxe na renomovaných vysokých školách? Naši trenéři takto přednášeli a přednášejí na ČVUT, Provozně ekonomické fakultě ČZU, VŠE Praha, Vysoké škole managementu v Bratislavě, Ekonomické univerzitě v Bratislavě, Fakultě managementu Univerzity Komenského v Bratislavě, Slovenské technické univerzitě.
 8. Publikují daní lektoři články o projektovém řízení v odborných časopisech a pod.Jména našich trenérů můžete najít v odborných článcích v PM Network (oficiální časopis PMI), ITMforum, IT Systems, Infoware, TREND, managementnews.cz...
 9. Jakou formální i neformální kvalifikací projektového řízení disponuje zbylý relevantní personál daného poskytovatele? Jedná se zejména o PRINCE2, ačkoli samozřejmě přínosné je i ovládání dalších, zejména výše jmenovaných standardů projektového a programového řízení. Je držitelem některého z certifikátů PRINCE2 také pracovník daného poskytovatele, který s Vámi mluví? Veškerý personál POTIFOB je vyškolen a dle své role certifikován v PRINCE2.
 10. Dokáže Vám pracovník poskytovatele srozumitelně, plně, fundovaně a ověřitelně pravdivě zodpovědět Vaše otázky?
 11. Jaké školící materiály Vám nabízí daný poskytovatel? Nabízí Vám v ceně kurzu příslušné oficiální publikace PRINCE2 AXELOS, vlastní akreditované tréninkové materiály, interaktivní e-learning nejen v angličtině, ale také v češtině, šablony všech hlavních řídích produktů (dokumentů), doplňkovou literaturu od renomovaných autorů jako například PRINCE2 Précis - shrnutí klíčových prvků PRINCE2 nebo PRINCE2 pro řízení malých projektů od Colina Bentleyho ("otec" metodiky PRINCE2)? Jsou materiály kvalitně vytištěny, pokud možno barevně (podporuje to učení) a v rychle rozebíratelné i uzavíratelné vazbě usnadňující práci s nimi? U školících materiálů POTIFOB je odpověď na všechny tyto dotazy: ano.
 12. Poskytne Vám daný poskytovatel školící materiály také v češtině, když máte zájem o českou verzi? Jestli ano, poskytne Vám plnou českou verzi (tak jako my) nebo pouze zkrácenou?
 13. Jak často daný poskytovatel aktualizuje školící materiály? Kdy je aktualizoval naposled? Kolik českých (a slovenských) studentů již s jich použitím úspěšně absolvovalo kurz a certifikaci? Naše společnost jako první vytvořila a úspěšně používá české akreditované školící materiály PRINCE2. Materiály neustále vylepšujeme na základě našeho vlastního vývoje v souladu s ISO 9001, intenzivní spolupráce se zkušebními instituty a zpětné vazby účastníků tak, abychom Vám byli vždy schopni nabídnout nejkvalitnější a nejaktuálnější školící materiály PRINCE2 na trhu. Školení a certifikaci PRINCE2 s nimi zvládli již stovky absolventů. Jejich vybrané reference najdete na příslušné podstránce.
 14. Patří školení PRINCE2 mezi hlavní aktivity daného poskytovatele a tudíž se na ně patřičně soustředí nebo jsou jen jednou z mnoha oblastí jeho činnosti, přičemž ty ostatní málo souvisejí s PRINCE2, školeními a poradenstvím v projektovém řízení?
 15. Kolik užitečných, objektivních a aktuálních informací o kurzech, metodice a zkouškách PRINCE2 naleznete na webových stránkách daného poskytovatele?
 16. Jaké prodejní argumenty používá daný poskytovatel? Jsou pravdivé a netendenční? Vymezuje se vůči konkurenci eticky a profesionálně nebo se ji snaží pomlouvat a pod.? My hrajeme fér.

 

IV. Záruky:

 • Jaké záruky Vám nabízí daný poskytovatel školení PRINCE2?
 • Zaručí vám, že když se na daný termín přihlásíte, kurz nezruší např. pro nedostatek účastníků (my tuto záruku poskytujeme)?
 • Co když neuděláte certifikační zkoušku? Pokud si vyberete námi nabizený certifikační kurz PRINCE2, dodržíte všechny pokyny lektora včetně predkurzové přípravy, aktivně se zúčastníte celého kurzu a přesto certifikační zkoušku PRINCE2 Foundation nebo PRINCE2 Practitioner nesložíte, můžete daný kurz absolvovat ještě jednou bezplatně. Zaplatíte pouze poplatek za opakovanou zkoušku.

Za jakých podmínek Vám poskytovatel umožní odložit si kurz a/ nebo certifikační zkoušku PRINCE2? My hrajeme fér.

 

V. Reference:

 

VI. Flexibilita:

 • Jak rychle a pružně reaguje ten který poskytovatel na Vaše otázky, zprávy atd.?
 • Kolik termínů školení Vám umí nabídnout na výběr a v jakém časovém horizontu?
 • Při jakém minimálním počtu účastníků otevírá kurz?
 • Zaručí vám, že když se na daný termín přihlásíte, kurz nezruší pro nedostatek studentů?
 • Disponuje poskytovatel vlastními akreditovanými trenéry PRINCE2 nebo si je musí vždy pronajímat od jiných subjektů?
 • Jestli daný poskytovatel má své akreditované trenéry PRINCE2, kolik jich je a kolik z nich je schopných školit v jazyce, ve kterém chcete absolvovat kurz a zkoušku? POTIFOB má jako první více než jednoho vlastního česky mluvícího trenéra PRINCE2. Díky tomu jsme schopni pružne zabezpečit zastupitelnost, poskytnout lektora s backgroundem odpovídajím odbbornosti účasntíků atd.
 • Pokud chcete na kurz přihlásit více účastníků, za jakých podmínek a jak rychle je schopen zajistit pro Vás školení?

 

VII. Úspěšnost absolventů kurzů daného poskytovatele na certifikaci:

Pochopitelně, úspěšnost předchozích absolventů je určitým indikátorem kvality, nicméně ne zárukou úspěchu v praxi. Proto v naší společnosti nepřikládáme samotnému číslu klíčovou hodnotu. Přestože úspěšnost absolventů kurzů PRINCE2 POTIFOB, kterými v Čechách a na Slovensku prošlo již přes 2 800 účastníků, na certifikaci PRINCE2 je 94%, u zkoušek PRINCE2 Foundation přes 98%. U jiných zkoušek, přípravné kurzy na které nabízíme (např. Agile Scrum Foundation)  je úspěšnost obdobná.

Důraz klademe na kvalitní komunikaci s našimi studenty již při výběru pro ně vhodného kurzu, během předkurzové přípravy i na samotném kurzu a snížení stresu vyvolaného podvědomou otázkou mnoha studentů: "Co když tu zkoušku neudělám a bude třeba zaplatit toto drahé školení ještě jednou"? Proto jako první v Česku poskytujeme Záruku kvality.

Naše kurzy obsahují nejen přípravu na certifkační testy, ale zejména množství praktických cvičení a příkladů podporujích pochopení učiva a schopnost jeho aplikace v praxi.

Pokud se rozhodnete srovnávat poskytovatele školení na základě úspěšnosti na certifikačních zkouškách PRINCE2, doporučujeme zohlednit přitom:

1. Jaká je velikost "relevantního statistického vzorku"?

Tj. kolik studentů z ČR (a SR) absolvovalo certifikační kurzy PRINCE2 u daného poskytovatele? U nás to je již přes 2 800 osob, co z nás dělá vedoucího poskytovatele školení PRINCE2 v Česku a na Slovensku.

2. Realizuje daný poskytovatel certifikačné kurzy pouze v angličtině nebo také v češtině/ slovenštině?

Mnozí studenti, kteří by si netroufli absolvovat školení čistě v angličtině, totiž absolvují kurzy v češtině nebo slovenštině.

Někdy se pak stává, že jejich znalost angličtiny stačí na složení certifikační zkoušky PRINCE2 Foundation (která má formu multichoice testu), ale již nestačí na složení zkoušky PRINCE2 Practitioner. Oficiální literatura pro tuto zkoušku - PRINCE2 manuál, t.j. kniha AXELOS Managing Successful Projects With PRINCE2 6th Edition je totiž dostupná jen v anglickém jazyce - ne v češtině ani slovenštině.

Pochopitelně, poskytovatelé nabízející certifikační kurzy PRINCE2 pouze v angličtině takové studenty nepřijmou na školení, a tedy je ani nemají ve svých statistikách.

Naproti tomu my realizujeme kurzy v češtině, slovenštině i angličtině.

 

VIII. Prostory:

 • V jakých prostorách proběhne kurz?
 • Jsou prostory pro daný účel vhodné, tj. dostatečně klidné, v příjemném prostředí, prostorné, s denním světlem, potřebným zázemím (nápoje, stravování, bezproblémové a bezpečné parkování, dostupnost MHD atd.), v létě klimatizované, v zimě s regulovatelným topením, v prípadě potřeby s bezbariérovým přístupem? Prostory, ve kterých se konají školení POTIFOB, samozřejmě takové jsou.
 • Jestli potřebujete po dobu školení ubytování, jaká je jeho dostupnost, standard a ceny? Pro naše veřejné kurzy v Praze, Brně a Malinově u Bratislavy Vám rádi doporučíme nebo v případě zájmu i zabezpečíme příjemné bydlení za přátelské ceny.

 

IX. Cena:

Prověřte, zda je v nabízené ceně zahrnuto vše, co požadujete a co je potřeba: zkušený EI akreditovaný trenér, kvalitní školicí materiály, aktuální oficiální literatura PRINCE2, poplatky za mezinárodní certifikační zkoušky AXELOS, obědy, občerstvení během školení, parkování, připojení na internet a pod.. Podívejte se také, co nabízí daný posyktovatel navíc oproti jiným, např. nadstandardní záruky, interaktivní e-learning včetně plněhodnotné české verze, šablony hlavních řídících produktů PRINCE2 k volnému použití pro řízení Vašich projektů, konverzní balíček z verze PRINCE2 5. edice na verzi PRINCE2 6. edice, balíček zpětné kompatibility z 6. edice na 5. edici, informační servis a pod.

U námi nabízených školení PRINCE2 jsou všechny tyto položky zahrnuty v ceně, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Při větším počtu osob, které máte zájem vyškolit, se určitě oplatí zeptat jednotlivých poskytovatelů také na možnost slev.