Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

Postup přihlášení na certifikaci PMI PMP nebo CAPM

1. Zaregistrujte se na oficiálních webových stránkách PMI www.pmi.org

Na všechny zkoušky PMI je možné registrovat se jen přímo u Project Management Institute (PMI). Přihlášku si musí vypsat a podat přímo samotný kandidát.

2. Vyplňte přihlášku

podle návodu (CAPM nebo PMP):

Můžete si vybrat způsob vyplnění přihlášky: online - doporučujeme nebo v papírové podobě.

Pozor: Online přihlášku nemůžete zrušit, jakmile ji začnete vyplňovat. Můžete ji vyplňovat postupně, nejpozději však do 90 dnů od začátku vyplňování.

Doporučujeme do přihlášky vyplnit vždy platnou e-mailovou adresu, protože ji PMI používá jako primární komunikační kanál vůči kandidátům.

V rámci vyplňování přihlášky je třeba uvést podrobné a pravdivé informace o Vašem vzdělání a praxi v oblasti projektového řízení. Co přesně je požadováno najdete i v naší srovnávací tabulce školení.

 

3. Zašlete vyplněný formulář podle uvedených instrukcí PMI k posouzení.

V případě online přihlášky trvá posouzení cca. 5 dnů ode dne odeslání, v případě papírové verze cca. 10-20 dnů ode dne doručení.

PMI náhodním výběrem vykonává audit některých přihlášek na certifikační zkoušku. Jestli audit "padne" také na tu Vaši, PMI Vás vyzve o zaslání (upload) kopií dokladů prokazujících skutečnosti uvedené ve Vaší přihlášce, zejména absolvovaného vzdělání v projektovém řízení a odborné praxe s vedením projektů. V tom případě je třeba zaslat PMI všechny relevantní doklady do 90 dnů od obdržení žádosti. Audit trvá cca. 5-7 dní od odevzdání všech vyzádaných podkladů.

Jakmile PMI kandidátovi schválí přihlášku na zkoušku, umožní mu vybrat si místo a termín zkoušky (přes stejnou webovou aplikaci, na které si kandidát vyplnil přihlášku).

 

4. Po schválení přihlášky je nutné uhradit poplatek za certifikační zkoušku:

  • CAPM: 225 USD pro členy PMI 300 USD a pro nečleny PMI
  • PMP: 405 USD pro členy PMI a 555 USD pro nečleny PMI

Úhrada se vykonává přednostně kreditní kartou (možný je i bankovní převod, ale tento způsob je komplikovaný).

 

5. Přes web pmi.org si objednejte místo a čas zkoušky a absolvujte ji.

Místo a termín absolvování zkoušky si můžete zvolit až po jejím uhrazení. Certifikační zkoušku je nutné absolvovat nejpozději do 1 roku ode dne schválení přihlášky.

Zkouška CAPM i PMP probíhá v elektronické podobě v anglickém jazyce. Píše se na počítači, má formu multiple choice testu. Skládá se ze 150 otázek v případě zkoušky CAPM a 180 otázek v případě zkoušky PMP. Na složení zkoušky je časový limit 3 hodiny v případe zkoušky CAPM a 3 h 50 minut u zkoušky PMP.

Zkoušku CAPM i PMP je možné absolvovat v libovolném testovacím centru Prometric nebo prostřednictvím online proctoringu (při splnění bezpečnostních a technických podmínek PMI).

 

Upozorňujeme, že toto jsou jen základní orientační informace. Podrobné a aktuálně platné oficiální informace o procesu certifikace, zkouškách, získávání tzv. PDUs (Professional Development Units) a pod. najdete na oficiálním webu PMI.