Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

Co je a co není PRINCE2, PRINCE2 Agile a Scrum?

PRINCE2, PRINCE2 Agile a Scrum

V praxi se často setkáváme se „zmatením pojmů“ o tom, co tyto tři standardy (nebo chcete-li, rámce či v „novočeštině“ frameworky) jsou a co nejsou. Proto jsme vytvořili toto krátké shrnutí.

Co je PRINCE2

 • celosvětově nejpopulárnější, flexibilní metodika řízení projektů
 • použitelná pro řízení jakéhokoli projektu bez ohledu na jeho velikost, složitost, odvětví
 • kombinovatelná s agilním i tradičním (rozuměj vodopádovým) přístupem k vývoji produktů
 • vlastní ji AXELOS Limited – společný podnik britské vlády a soukromého investora vybraného v mezinárodní soutěži
 • podle PRINCE2 se mohou certifikovat fyzické osoby, a to na 2 úrovních: základní Foundation a pokročilá Practitioner
 • školit PRINCE2 a administrovat certifikační zkoušky mohou pouze akreditované tréninkové organizace
 • akreditace na vedení školení uděluje a certifikáty úspěšným absolventům vydáva PeopleCert, od 1.1.2018 jediný subjekt oprávněný vlastníkem PRINCE2

Co PRINCE2 není

 • „waterfall“, „vodopádový přístup“, "tradiční přístup" (PRINCE2 je flexibilní metodika řízení projektů, kombinovatelná s agilním i tradičním - vodopádovým přístupem k vývoji produktů)
 • postup pro vývoj softwaru či jiných produktů
 • svět, ve kterém „projektový manažer řídí všechno a odpovídá za všechno" (odpovědnosti jsou ve skutečnosti rozděleny mezi 8 rolí řídícího týmu projektu)
 • „metodologie“ (metodologie je věda o metodách)
 • byrokracie
 • standard pro certifikaci organizací
 • všelék :)

 

Co je PRINCE2 Agile

 • řešení pro agilní řízení projektů, sladěné s nejnovější verzí PRINCE2
 • rozšíření PRINCE2, které blíže vysvětluje, jak skloubit PRINCE2 s vybranými agilními přístupy – hlavně Scrum, Kanban, Lean, Lean Startup, Cynefin
 • vlastní ho AXELOS Limited – společný podnik britské vlády a soukromého investora vybraného v mezinárodní soutěži
 • podle PRINCE2 Agile se mohou certifikovat fyzické osoby, a to na 2 úrovních: základní Foundation a pokročilá Practitioner
 • školit PRINCE2 Agile a administrovat certifikační zkoušky mohou pouze akreditované tréninkové organizace
 • akreditace na vedení školení uděluje a certifikáty úspěšným absolventům vydáva pouze PeopleCert, od 1.1.2018 jediný subjekt oprávněný vlastníkem PRINCE2 Agile

Co PRINCE2 Agile není

 • náhrada PRINCE2 – naopak, PRINCE2 Agile staví na PRINCE2
 • náhrada Scrumu – naopak, PRINCE2 Agile doporučuje Scrum jako jeden z možných agilních rámců pro vývoj produktů na projektech řízených podle PRINCE2 Agile
 • novinka – novinkou (od 29.6.2018) jsou pouze kurzy a certifikace PRINCE2 Agile Foundation; kurzy a certifikace PRINCE2 Agile Practitioner se provádějí již od května 2015
 • standard pro certifikaci organizací
 • všelék :)

 

Co je Scrum

 • nejpopulárnější, volně použitelný agilní přístup
 • rámec pro vývoj, dodávku („doručování“) a údržbu komplexních produktů
 • rámec, ve kterém mohou lidé řešit složité adaptivní problémy během produktivního a kreativního dodávání produktů nejvyšší možné hodnoty
 • „lehký“ (lightweight) rámec, který je snadné pochopit, ale náročné ovládnout
 • jeho tvůrci jsou Ken Schwaber a Jeff Sutherland, k jeho vývoji přispívá široká komunita dobrovolníků
 • školit Scrum může kdokoliv (při dodržení Attribution Share-Alike license od Creative Commons), akreditace trenérů a tréninkových organizací je dobrovolná a poskytuje ji několik subjektů
 • certifikace Scrum provádí několik certifikačních orgánů – k těm renomovaným patří Scrum.Org, Scrum Alliance a EXIN

Co Scrum není

 • metoda, standard nebo styl projektového řízení
 • náhrada projektového řízení
 • "pouze pro vývoj software"
 • „SCRUM“ – slovo Scrum není akronym, autoři ho převzali z rugby, kde označuje organizovaný shluk hráčů
 • „De facto stejný od roku 2001“ – naopak, nejnovější verze Scrumu je z listopadu 2017 a přinesla několik výrazných změn
 • náhrada procesů vývoje produktů – Scrum je rámec, v němž probíhají
 • standard pro certifikaci organizací
 • všelék :)