Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Kdo je správce?

Správcem údajů je společnost POTIFOB, s.r.o, IČO: 24302066, DIČ: CZ24302066, se sídlem Urbánkova 894/15, 143 00, Praha 4 zapsaná v OR Městského soudu v Praze, spisová značka C 194644.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány
a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

 

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 605 838 126 nebo na e-mail: ondekova@potifob.com. 

 

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy

vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, doručovací adresa, telefon nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání studijních materiálů, zaslání předkurzových instrukcí, zaslání přístupů do e-learningového prostředí/ online kurzu, zajištění mezinárodních certifikačních zkoušek, včetně certifikátů, zaslání publikací, zajištění Vaši účasti na našich akcích - seminářích, konferencích, zajištění konzultací a pod.

 • vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje, jméno, e-mail, telefon) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 • marketing - zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), IP adresu, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 • pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku/ Linkedinu, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

 • fotografickou dokumentaci

z našich školení, seminářů, přednášek, konferencí a pod. využíváme pro účely propagace naší společnosti na webových stránkách a v marketingových materiálech, na základe Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 • reference

uvedené v hodnotících dotaznících využíváme pro účely propagace naší společnosti na webových stránkách a v marketingových materiálech, na základe Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 • kamerový systém

umístěný v externích prostorách společnosti, monitorující její bezprostřední okolí, využíváme pro zajištění bezpečnosti a ochrany osob, co vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu 2 týdnu, pak jsou zmazány.

 

Cookies

Cookies jsou malé "soubory", které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a vysoké míře uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. 

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme, díky službě Google analytics, vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako náš oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Pro nabídku našich služeb využíváme i reklamy přes Google adwords, kdy však nejde přímo o zpracování vašich osobních údajů, pouze se Vám může naše reklama zobrazovat, pokud jste předtím například navštívili některé z našich webových stránek. 

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní.

Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Jsou to tyto společnosti resp. poskytovatelé platforem:

 • Amazon - dodavatel publikací pro školení
 • Bitly - sociální síť
 • DPD a další kurýrní společnosti - distribuce studijních materiálů
 • Dropbox – virtuální (cloudové) úložiště dat
 • Elbia - zajištění webových domén, firemní e-maily
 • EXIN - mezinárodní certifikační orgán
 • Facebook - sociální síť
 • Google - Google analytics, Google Adwords, Youtube
 • Instagram - sociální síť
 • LinkedIn - sociální síť
 • Mailchimp - e-mailingový nástroj
 • Masterweb - webhosting, správa a zabezpečenie webov
 • Microsoft - MS Office, MS Windows
 • Mimeo - dodavatel tištěných studijních materiálů
 • Mozilla Thunderbird - e-mailový klient
 • MxB, s.r.o. - vedení účetnictví a zpracování daňové agendy
 • PeopleCert - mezinárodní certifikační orgán, Privacy Policy and Terms of Use
 • Pinterest - sociální síť
 • POHODA - účetní systém
 • POTIFOB, .s.r.o., Adyho 43, 900 45 Malinovo, Slovensko, IČO: 44 811 829, DIČ: 2022845561, IČ DPH: SK2022845561, zapsaná v OR Okresního soudu Bratislava I, vložka číslo: 59101/B - naše spřízněná osoba, která provozuje webovou stránku www.potifob.cz, prince2kurzy.cz, elearn2017.potifob.cz, elearn.potifob.cz, elearnlite.potifob.cz a pmday.potifob.cz a současně je akreditovanou tréninkovou organizací EXIN a PeopleCert
 • SmarterQueue - sociální sítě
 • TSO - dodavatel publikací pro školení
 • Twitter - sociální síť

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Osobní údaje (jméno a e-mail) budou předávány do marketingového nástroje „Mailchimp“ za účelem zasílání e-mailingových kampaní. S poskytovatelem služby The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA máme podepsaný dodatek splňující podmínky nařízení GDPR. Samotný nástroj Mailchimp využívá šifrování TLS. Přihlašovací stránky a přihlašovací údaje na Mailchimpu jsou chráněny prostřednictvím rozhraní API MailChimp a mají ochranu proti hrubé síle. Zaměstnanci uvedené společnosti se bez loginu a hesla nedostanou k našim údajům.

Všichni obchodní partneri z USA - Mailchimp, Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Amazon, Microsoft, Dropbox, Mozilla splňují podmínky vyplývající z GDPR a jejich činnost je v souladu s EU-US Privacy Shield.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: ondekova@potifob.com.

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesly námitku proti zpracování.
 • Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

 • Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 14 dnů.

 • Právo nebýt předmětem automatizovaného zpracování

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články, či informace o produktech a službách vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 22.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů, kterou najdete ZDE.