Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

IBM

kurzy PRINCE2, PMI, agile a ITIL - IBM

„Nejvíce se mi líbily interaktivní úlohy - je to nejlepší způsob jak se něco naučit. Díky kurzu jsem lépe pochopila Scrum - kde a jak ho můžeme implementovat v našich procesech."

Kitty Vyparinová, Product Owner, CEE PM Devices, IBM


„Velmi se mi líbila možnost diskutovat o případech a klást otázky z našeho reálného pracovního prostředí. Trénink mi přinesl skutečně hluboké pochopení rámce Scrum."

absolvent / ka kurzu Scrum Master II + Product Owner + PMI-ACP, IBM


„Velmi se mi líbily otázky/ odpovědi a vysvětlení během kurzu. Trenér je velmi zkušený, zručný a má rozsáhlé vedmosti. Získal jsem mnohem větší přehled o agile v porovnání s interními školeními."

absolvent / ka kurzu Scrum Master II + Product Owner + PMI-ACP, IBM


„Velmi dobře zorganizováný kurz, podepřený příklady z praxe. PRINCE2 je velmi dobrá certifikace pro projektového manažera a způsob učení / vedení ve firmě POTIFOB je velmi efektivní. Doporučuji."

Lydia Handzová, project manager, IBM


„Nejvíce se mi líbil cvičný test. Byl jsem spokojen s trenérem, školícími prostory i s občerstvením na místě. Doporučuji!“

Jiří Horník, PMP, Project Manager, IBM ČR


„Nejvíce se mi líbily praktická cvičení, diskuse. Kurz byl dostačující rozsahem i způsobem, neměnila bych ho."

Oľga Pašmíková, project manager, IBM


„Nejvíce se mi líbila návaznost teoretické přípravy, ověřovacích otázek, a praktického cvičení + možnost využití e-learningu, zachování logického toku informací a jejich následná aplikace při cvičení. Užitečné templaty management produktů dostupné na webu e-learningu."

absolvent/ka certifikačních kurzů PRINCE2, IBM ČR


„Líbilo se mi zachování logického toku informací a jejich následné aplikace při cvičení."

absolvent/ka certifikačního kurzu PRINCE2, IBM ČR