Menu

Získejte dotaci na odborné vzdělávání zaměstnanců!

Dotace s ESF

Získejte dotaci na vzdělávání Vašich zaměstnanců na kurzech POTIFOB přes dotační projekty POVEZ II a „Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!“

 

O co se jedná?

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá adaptabilitou pracovní síly na neustále se měnícím trhu. Navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od r. 2009.

V rámci POVEZ II můžete získat:

  • příspěvek na odborné vzdělávání stávajících zaměstnanců
  • příspěvek na zaškolení a rekvalifikaci potenciálních zaměstnanců
  • refundaci mezd zaměstnanců za dobu strávenou na školení.

Vzdělávání musí být realizováno prezenční formou a zaměřeno na následující oblasti:

  • další odborné profesní vzdělávání zaměstnanců/ potenciálních zaměstnanců/ OSVČ zaměřené zejména na zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení, udržení nebo změnu kvalifikace, realizované ve vzdělávacím programu nebo
  • odborná jazyková výuka související s pracovní činností.

Kdo je cílová skupina?

  • zaměstnavatelé prostřednictvím svých stávajících či potenciálních nových zaměstnanců
  • fyzické osoby – OSVČ
  • nestátní neziskové organizace.

Příspěvek lze poskytnout pro vzdělávací aktivity zaměstnanců provozoven mimo území hlavního města Prahy.

Jaká je výše dotace?

Z Projektu POVEZ II můžete získat až 85 % nákladů na školení. Spoluúčast žadatele je 15%. Spoluúčast neplatí pro mzdové příspěvky. ÚP ČR po kontrole předložených dokladů vypočítá skutečný nárok na příspěvek s ohledem na úspěšné závěrečné ověření znalostí účastníků vzdělávání a z této částky vyplatí 85 %.

Příjemce příspěvku může čerpat maximálně 6 000 000 Kč ročně, tj. v průměru 500 000 Kč měsíčně spolu na mzdové náklady i vzdělávací aktivity. Podnikům s nadregionálním dosahem (tj. s víc než 1 000 zaměstnanci nebo s provozovnami ve více než dvou krajích k datu podání žádosti) může být poskytnut příspěvek nad uvedený limit na základě posouzení generální ředitelky ÚP ČR. Uvedený limit je průměrný, tedy pokud zaměstnavatel vyčerpá v jednom měsíci např. 450 000 Kč, v dalším měsíci může vyčerpat 550 000 Kč.

Maximální výše příspěvku na mzdové náklady zaměstnance účastnícího se vzdělávací aktivity činí 29 700 Kč měsíčně. Příspěvky budou poskytovány maximálně na dobu 18 měsíců, nejdéle však do 31. srpna 2020.

Jaký je aktuální stav čerpání?

Od 23. 8. 2016 byl dočasně pozastaven příjem žádostí do projektu POVEZ II. Důvodem je dle informací Úřadu práce „snaha o kvalitní zpracování již přijatých žádostí v co nejkratším čase a zajištění plynulého závazkování a čerpání finančních prostředků během celého období plánované realizace projektu až do 30. 11. 2020." Úřadem práce předpokládaný termín obnovení příjmu žádostí je 1. čtvrtletí roku 2017.

Do té doby Úřad práce doporučuje zájemcům využít výzvu č. 60 „Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!“, do níž bude možné žádosti připravovat v průběhu září a projekty podávat od začátku října 2016. Bližší informace najdete na portálu MPSV.

Chcete zjistit víc o tom, jak využít tuto možnost pro školení od nás?

Kontaktujte nás na .

Přidat komentář