Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

Hledáte doživotně platnou certifikaci ITSM? Seznamte se s integratedITSM™ Essentials!

Jsme akreditovaným tréninkovým partnerem Professional Designations

integratedITSM™ Essentials je základní úrovní certifikace v oblasti řízení IT služeb. Je určena pro každého, kdo pracuje v IT nebo na pozicích, které interagují s IT.

Tato mezinárodní certifikace je ideální pro kandidáty, kteří chtějí zajistit, aby IT služby jejich organizace byly poskytovány a podporovány podle vysokých standardů efektivnosti, dostupnosti a spolehlivosti. To je klíčem k dosažení smysluplných a očekávaných výsledků.

Účastníci se naučí:

  • jak chápat řízení IT služeb jako systém kvality
  • jak se IT strategie slaďuje s byznys strategií
  • které důležité prvky musí IT organizace brát v úvahu, aby mohly efektivně řídit své klíčové procesy ITSM.

Certifikace poskytuje účastníkům relevantní a praktické rady, jak pracovat v každodenním provozu bez ohledu na model ITSM, se kterým je jejich organizace sladěna. Zaměření na 10 základních procesů, které jsou univerzální pro všechny IT organizace a na podpůrné procesy spojené s neustálým zdokonalováním služeb jim umožní zvyšovat hodnotu pro byznys. Účastníci se také naučí mezinárodně uznávané pojmy a koncepty používané i dodavateli, které slouží také jako úvod do standardů ISO/IEC 20000.

Certifikace integratedITSM™ Essentials je srovnatelná (ekvivalentní) např. s certifikací ITIL® Foundation, avšak na rozdíl od ní platí doživotně.

Certifikaci provádí americky zkušební institut Professional Designations Corp. (PDC). Zkoušky se provádějí online s dohledem na dálku. Podmínkou připuštění ke zkoušce je absolvování kurzu u akreditovaného tréninkového partnera PDC. Kurz si lze pořídit pouze spolu se zkouškou.

PDC nabízí také další úrovně certifikace v oblasti integratedITSM™ s možností získat odborný titul (professional designation) Architect, Professional a Champion.

POTIFOB je první a zatím jediný akreditovaný tréninkový partner PDC v ČR. Nabízíme kurzy integratedITSM™ Essentials s živým lektorem v češtině/ slovenštině (s anglickými oficiálními materiály).