Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

Jsou ještě platné akreditace a certifikáty PRINCE2 od APMG, BCS či EXIN? Které certifikáty jsou pravé? Jak odhalit závádění a padělky?

Vzor pravého certifikátu PRINCE2

Jak opakovaně informoval vlastník PRINCE2®, ITIL® a dalších best practice standardů - společnost AXELOS Limited/ PeopleCert i my, od 1.1.2018 je jediným subjektem oprávněným provádět akreditaci, provádět podle ní certifikační zkoušky a vydávat certifikáty úspěšným absolventům společnost AXELOS/ PeopleCert. Přesto na českém internetu stále najdete nabídky školení PRINCE2 "s certifikátem APMG", "pořádané v spoupráci se společností xy jako BCS ATO" či "od platinového partnera PRINCE2 EXIN".

Další častou otázkou, kterou jsme dostávali, je, zda dále platí certifikáty PRINCE2 a ITIL vydané jinými zkušebními instituty než AXELOS/ PeopleCert a které certifikáty jsou vlastně pravé.

Jak to tedy je?

  1. Akreditace pro poskytování kurzů PRINCE2 i ITIL od APMG, BCS, EXIN či jiného zkušebního institutu než AXELOS/ PeopleCert ztratily platnost ke dni 31.12.2017. Všichni poskytovatelé těchto školení byli povinni do 1.1.2018 získat akreditaci PeopleCert nebo ukončit jejich poskytování. Stejně je od 1.1.2018 zakázáno používat logo "PRINCE2 training organization accredited by APMG / BCS / EXIN". To znamená, že společnosti, které stále nabízejí kurzy PRINCE2 či ITIL "s certifikátem APMG", "pořádané ve spolupráci s BCS ATO", označené logem "PRINCE2 training organization accredited by APMG/ BCS/ EXIN" a pod. se prezentují neplatnou akreditací a porušují závazná pravidla akreditace stanovené vlastníkem PRINCE2. Certifikační zkoušky PRINCE2 i ITIL smí od roku 2022 administrovat pouze PeopleCert.
     
  2. Certifikáty udělené úspěšným absolventům zkoušek PRINCE2 či ITIL, které byly vydány zkušebními instituty APMG, BCS či EXIN před 1.1.2018, platí do data expirace uvedeného na certifikátu (přičemž certifkáty úrovně Foundation i nadále by měli platit doživotně, i když PeopleCert v roce 2023 ohlásil zpětné zkrácení jejich platnosti pouze na 3 roky).
     
  3. Certifikáty o složení zkoušek PRINCE2 či ITIL vydané po 1.1.2018 jiným subjektem než AXELOSem (oficiální vlastník standardů PRINCE2 a ITIL, kterého v roce 2021 koupila řecká společnost PeopleCert) jsou plagiáty resp. padělky. Stejně jsou plagiáty resp. padělky certifikáty o složení zkoušek PRINCE2 či ITIL vydané jakýmkoliv subjektem, který nikdy nebyl zkušebním institutem těchto standardů oprávněným společností AXELOS před rokem 2018 (tj. jiným subjektem než Acquiros/ CSME, APMG, BCS, EXIN, Loyalist Certification Services a PeopleCert).
  4. Pozor si je nutno dávat i na "certifikáty o absolvování" vystavované některými neseriózními poskytovateli, které můžou uvést zákazníky do omylu, že se jedná o certifikát o složení zkoušky. Ve skutečnosti se ale jedná pouze o potvrzení o absolvování školení, a to navzdory tomu, že můžou obsahovat zavádějíci prohlášení jako "Certifikát PRINCE2 Foundation. Tento certifikát potvrzuje, že projektový manažer [jméno a příjmení] byl schálen Personální certifkační autoritou XY jajo certifikovaný - úspěšně absolvoval akreditovaný kurz PRINCE2 Foundation", hologramy, text "PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited" atp.. Proto PeopleCert v roku 2019 obecně zakázal vystavovat "certifikáty o absolvování školení" PRINCE2 i ITIL. Povoleno je pouze vystavení potvrzení o absolvování kurzu ve formě listu.

Vzor pravého certifikátu PRINCE2, tj. certifikátu vydaného společností PeopleCert jménem AXELOS v designu platném od roku 2018 je zde:

Pravý certifikát PRINCE2