Menu

Jsou ještě platné akreditace a certifikáty PRINCE2 od APMG, BCS či EXIN? Které certifikáty jsou pravé?

Vzor pravého certifikátu PRINCE2

Jak opakovaně informoval vlastník PRINCE2®, ITIL® a dalších best practice standardů - společnost AXELOS Limited i my, od 1.1.2018 je jediným subjektem oprávněným provádět akreditaci, provádět podle ní certifikační zkoušky a vydávat certifikáty úspěšným absolventům společnost PeopleCert. Přesto na českém internetu stále najdete nabídky školení PRINCE2 "s certifikátem APMG", "pořádané v spoupráci se společností xy jako BCS ATO" či "od platinového partnera PRINCE2 EXIN".

Další častou otázkou, kterou dostáváme, je, zda dále platí certifikáty PRINCE2 a ITIL vydané jinými zkušebními instituty než PeopleCert a které certifikáty jsou vlastně pravé.

Jak to tedy je?

  1. Akreditace pro poskytování kurzů PRINCE2 i ITIL od APMG, BCS, EXIN či jiného zkušebního institutu než PeopleCert ztratily platnost ke dni 31.12.2017. Všichni poskytovatelé těchto školení byli povinni do 1.1.2018 získat akreditaci PeopleCert nebo ukončit jejich poskytování. Stejně je od 1.1.2018 zakázáno používat logo "PRINCE2 training organization accredited by APMG / BCS / EXIN". To znamená, že společnosti, které stále nabízejí kurzy PRINCE2 či ITIL "s certifikátem APMG", "pořádané ve spolupráci s BCS ATO", označené logem "PRINCE2 training organization accredited by APMG/ BCS/ EXIN" a pod. se prezentují neplatnou akreditací a porušují závazná pravidla akreditace stanovené vlastníkem PRINCE2. Certifikační zkoušky PRINCE2 i ITIL smí administrovat pouze subjekty s platnou akreditací PeopleCert.
  2. Certifikáty udělené úspěšným absolventům zkoušek PRINCE2 či ITIL, které byly vydány zkušebními instituty APMG, BCS či EXIN před 1.1.2018, platí do data expirace uvedeného na certifikátu (přičemž certifkáty úrovně Foundation i nadále platí doživotně).
  3. Certifikáty o složení zkoušek PRINCE2 či ITIL vydané po 1.1.2018 jiným subjektem než PeopleCert jsou plagiáty resp. padělky. Stejně jsou plagiáty resp. padělky certifikáty o složení zkoušek PRINCE2 či ITIL vydané jakýmkoliv subjektem, který nikdy nebyl zkušebním institutem těchto standardů oprávněným společností AXELOS (tj. jiným subjektem než Acquiros/ CSME, APMG, BCS, EXIN, Loyalist Certification Services a PeopleCert).

Vzor pravého certifikátu PRINCE2, tj. certifikátu vydaného společností PeopleCert jménem AXELOS v designu platném od roku 2018 je zde:

Pravý certifikát PRINCE2

 

 

Přidat komentář