Menu

Životní cyklus projektu a jeho procesy

Životní cyklus projektu a jeho procesy

Každý projekt prochází určitým životním cyklem a procesy slouží k řízení tohoto životního cyklu.


Různé standardy projektového řízení nabízí různé procesní modely: například PRINCE2 má jeden, PMI PMBOK Guide má jiný a ISO 21500 má zas jiný (hodně ovlivněný v době jeho vydání aktuální verzí PMBOK Guidu). Jsou mezi nimi rozdíly v přístupu a terminologii, ale také podobnosti. Mezi ty nejvýznamnější patří:


1. Je jistá předprojektová příprava, na základě které projekt dostane zelenou (nebo ne). Tato část životního cyklu projektu musí zahrnovat vytvoření životaschopného business casu (viz článek Principy), definování rámcového rozsahu projektu a jmenování klíčových osob potřebných pro řízení projektu (viz článek Role).

2. Rámcové plánování se dělá brzo v projektu, rozděluje projekt do několika menších, lépe řiditelných částí: fází (nebo etap), někdy také releasů a iterací a/nebo balíků práce.

3. Plánování těchto menších částí se pak dělá postupně („rolling wave planning“), abyste měli podrobnější plán pro danou komponentu, když ho potřebujete a současně, aby plán mohl být postaven na informacích a ponaučeních získaných z předchozích komponent.

4. Některé procesy se vykonávají pouze jednou za životní cyklus, jiné se opakují, dle jejich povahy. Například projekt ukončujete pouze jednou, ale potřebujete řídit každou fázi.

5. Procesy používané k řízení projektu musí být sladěny s procesy používanými k vývoji produktů. Kupř. když používáte k řízení dodávky produktů Scrum (nebo jiný timeboxovaný agilní rámec), musíte sladit délku fází vašeho projektu s iteracemi (kterým Scrum říká „sprinty“) používanými pro vývoj produktů.

 

Vytvoření nového procesního modelu je mimo rozsahu tohoto článku a v podstatě by jen duplikovalo to, co již bylo uděláno jinde. Proto vám spíš doporučujeme vzít jeden z dostupných procesních modelů a přizpůsobit ho potřebám projektu. Když si budete vybírat procesní model, doporučujeme vám zodpovědět následující otázky:


1. Používá již má organizace fungující procesní model pro řízení projektů?
Pokud ano, přijměte, přizpůsobte a adaptujte ho. Pokud ne, přejděte na další otázku.

2. Žádá se ode mě, abych dodržoval nějaký konkrétní standard?
Například, jestli Váš (interní nebo externí) zákazník požaduje, abyste řídili projekt podle PRINCE2, pak by bylo logickým rozhodnutím zvolit si jako základ procesní model PRINCE2. Pokud Váš zákazník vyžaduje postupovat podle PMI PMBOK Guide nebo ISO 21500, pak je volba jasná, ale opět přijměte, přizpůsobte a adaptujte.
Pokud nemáte žádné požadavky od zákazníka, přejděte k otázce číslo 3.

3. Se kterým procesním modelem jsou nejvíc obeznámeni a spokojeni Sponzor projektu a Projektový manažer?
V případě pochybností nechte vybrat Sponzora projektu na základě objektivního doporučení Projektového manažera, dle potřeby se zapojením jiných zúčastněných stran. A opět přijměte, přizpůsobte a adaptujte.

 

Další užitečné informace pro úspěšné řízení projektů najdete v našem bezplatném eBooku Průvodce řízením projektů.

 

Přidat komentář