Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

Scrum Master II + Product Owner + PMI-ACP

Co vám kurz přinese?

 • Pracujete v oblasti projektového řízení, vývoje produktů nebo řízení IT služeb?
 • Máte již základní znalosti agilních rámců, technik a nástrojů, zejména Scrumu, chcete si procvičit jejich aplikaci a víc je poznat?
 • Chcete pracovat (více) agilně?
 • Máte zájem připravit se na mezinárodní certifikaci renomovaného mezinárodního zkušebního institutu potvrzující Vaše dovednosti a znalosti agile a Scrum, jejíž složením získáte žádaný, renomovaným zkušebním institutem udělený titul Scrum Master nebo Product Owner, případně PMI-ACP®?

Pak je náš kurz Scrum Master II + Product Owner + PMI-ACP právě pro vás.

Kurz je akreditován EXINem. EXIN je renomovaný mezinárodní akreditační a certifikační orgán s dlouholetou tradicí a miliony absolventů.

 

Co říkají o našich kurzech Scrum Master II + Product Owner + PMI-ACP jejich absolventi?

     

Další video- i textové reference najdete na podstránce Reference.

 

Popis kurzu

Agile je o spolupráci vedoucí k úspěšnému dosahování cílů. Agilní metody, postupy, nástroje i techniky jsou populární v oblasti softwarového vývoje a čím dál tím víc se používají i v jiných oblastech. Scrum pokrývá vytváření samořídících, crossfunkčních týmů, které na konci každé iterace - sprintu dodávají použitelný výstup.

Tento dvoudenní prezenční kurz tvořen vyváženou směsí výkladu a praktických cvičení se soustřeďuje na aplikování Scrumu i dalších agilních přístupů a technik v práci v rolích Scrum Mastera a Product Ownera. Je školením pokročilé úrovně, proto je vhodné, když účastníci mají alespoň základní znalosti či zkušenosti s agilními způsoby práce. Pro začátečníky je určen náš kurz Scrum Master I + základy Agile.

Školení vedou naši zkušení česky mluvící akreditovaní trenéři agile, držitelé certifikátů EXIN Agile Scrum Master a Product Owner, PeopleCert Scrum Master II, Professional Scrum Master (PSM I), PRINCE2 Agile Practitioner a dalších.

Obsah kurzu je v souladu se sylaby EXIN pro certifikační zkoušky Agile Scrum Master (ASM) a Product Owner (ASPO). Z velké části odpovídá i obsahu certifikačních zkoušek PMI-ACP. Částečně pokrývá i předmět zkoušek PSM II a PSPO II Scrum.org. Na zkoušky ASM, ASPO a PMI-ACP je postačující přípravou absolvování tohoto našeho kurzu a prostudování literatury doporučené daným zkušebním institutem.  Pro připuštění ke zkoušce PMI-ACP je nutné doložit absolvování školení agile v rozsahu alespoň 21 kontaktních hodin a odbornou praxi v oblasti všeobecného i agilního projektového řízení.
Pro zkoušky PSM II a PSPO II je klíčová i praktická zkušenost s aplikováním Scrumu v příslušné roli.

Přehled nejrozšířenějších agilních certifikací naleznete zde

Spolu s kurzem si u nás můžete objednat zkoušku EXIN Agile Scrum Master (ASM) nebo Product Owner (ASPO), případně balík zkoušek ASM a ASPO Bridge (rozdílová zkouška pro roli Product Owner, určená pro držitele certifikátů ASM).

Zkoušku ASM, ASPO, ASPO Bridge je možné složit v angličtině. Zkoušky se skládají online v libovolném vámi zvoleném termínu po kurzu (podmínkou pro připuštění k nim je plná a aktivní účast na kurzu, zejména na skupinových cvičeních).

Agilní certifikaci Scrum.org nebo PMI si je nutné objednat přímo u daného zkušebního institutu a absolvuje se se online v angličtině.

Certifikace od EXIN a Scrum.org platí doživotně.

Obsah kurzu

1. Agilní způsoby práce

 • opakování základů Agile
 • vývojový proces
 • Agilní manifest
 • rodina agilních rámců a praktik - Kanban, Lean, eXtreme Programming, Continuius Delivery, DevOps, Scrum

2. Scrum

 • základy a hodnoty Scrumu
 • role Scrumu
 • události Scrumu
 • artefakty Scrumu

3. Agilní plánování, odhadování, monitorování (pokročilejší úroveň)

 • postupné plánování po vrstvách (strategie, portfolio, produkt, release, iterace, den)
 • vize a cestovní mapa (roadmap) produktu
 • relativní odhadování
 • rychlost týmu (velocity)
 • sledování postupu práce

4. Škálování Scrumu

 • škálování role Product Ownera a product backlogu
 • řízení vzájemných závislostí
 • Scrum of Scrums
 • Nexus
 • SAFe

5. Implementace Scrumu

 • vysvětlení principu ADAPT
 • možnosti postupu implementace Scrumu
 • možnosti pro postupné rozšiřování Scrumu
 • typické překážky a jak se s nimi vypořádat

6. Typy agilních smluv, nastavení prostředí

 • nastavení agilních smluv
 • nastavení prostředí organizace pro úspěšnou implementaci Scrumu

7. Rady, jak uspět na certifikační zkoušce

Ukázka virtuální konzultace se studentkou k přípravě na agilní certifikaci s naším trenérem Ing. Štefanem Ondekem, PMP.
Tato ukázka je v angličtině, přičemž virtuální kurzy a konzultace běžně vedeme v češtině nebo slovenštině, na požádání i v angličtině, případně němčině.

Doporučená literatura

Zájemci se nás často ptají, kterou literaturu z oblasti agile doporučujeme pro praxi i přípravu na certifikační zkoušky. Proto jsme připravili níže uvedený seznam:

Pro Scrum Mastery i Product Ownery:

 1. The EXIN Handbook for Scrum Masters and Product Owners
 2. Ken Schwaber a Jeff Sutherland: The Scrum Guide
 3. Ken Schwaber: Nexus Guide
 4. Mike Cohn: Succeeding with Agile: Software Development using Scrum

Zejména pro Scrum Mastery:

5. Mike Cohn: Agile Estimating and Planning
6. Ken Schwaber: Agile Project Management with Scrum

Zejména pro Product Ownery:

7. Roman Pichler: Agile Product Management with Scrum
8. Mark Schwartz: The Art of Business Value

Pro zkoušku PMI-ACP:

Publikace č. 1-3 jsou volně dostupné pod výše uvedenými linkami. Ty ostatní si je možné zakoupit na internetu, doporučujeme přes Amazon.

Předkurzová příprava

Každý účastník kurzu Scrum Master + Product Owner obdrží:

 • předkurzové instrukce, které Vám umožní kvalitně se na kurz připravit a vytěžit z něj maximum
 • plnobarevný účastnický manuál v češtině nebo angličtině
 • elektronickou verzi oficiální "bible Scrumu" - Scrum Guide od Kena Schwabera a Jeffa Sutherlanda, "otců" Scrumu
 • na požádání elektronickou verzi Nexus Guide
 • e-mailovou odbornou podporu při přípravě na kurz od momentu objednání až do absolvování kurzu
 • psací potřeby, obědy a občerstvení během prezenčního kurzu
 • certifikát o absolvování využitelný např. pro doložení absolvovaného školení agile pro připuštění ke zkoušce PMI-ACP nebo získání PDU
 • při objednání zkoušky EXIN oficiální přípravnou příručku na zkoušku od EXIN v angličtině (ASM, ASPO i ASPOB)
 • při objednání zkoušky EXIN oficiální cvičný test EXIN v angličtině (ASM, ASPO i ASPOB)

Od účastníků kurzu se kvůli kvalitní přípravě očekává, že kromě samotného školení věnují ještě před ním cca 3 hodiny přípravě dle našich instrukcí. Dále je nutné počítat s časem po kurzu na studium doporučené literatury.

Doporučená příprava před kurzem:

 • výrazně ulehčuje pochopení učiva na samotném školení
 • zkracuje čas potřebný na samotné prezenční školení, díky čemu budete v práci "chybět" kratší dobu 
 • umožňuje Vám využít naši záruku kvality.

Výše uvedené materiály a pokyny potřebné na přípravu jsou zahrnuté v ceně kurzu. Zašleme Vám je neprodleně po obdržení zálohové platby.

 

Místo a termíny konání kurzů

Informace o místě konání našich veřejných kurzů najdete na podstránce Školicí prostory.

Termíny veřejných kurzů Scrum Master II + Product Owner + PMI-ACP najdete v kalendáři kurzů.

Pokud máte zájem o nabídku vnitrofiremních školení, kontaktujte nás prosím.

 

Cena

Cena našich veřejných kurzů Scrum Master II + Product Owner + PMI-ACP je 9 900 Kč/ os. 

U veřejných kurzů si můžete vybrat mezi virtuální a prezenční formou účasti. Příplatek za prezenční formu je 1 250 Kč na osobu. Zahrnuje občerstvení, obědy, parkování a wi-fi připojení během kurzu.

Cena zkoušky EXIN Agile Scrum Master (ASM) nebo Agile Scrum Product Owner (ASPO) při její koupi spolu s kurzem je dalších 6 500 Kč na osobu a pokus. Možné je i zakoupení cenově zvýhodněného balíčku zkoušek ASM a ASPO Bridge za 10 600 Kč (podmínkou pro připuštění ke zkoušce ASPO Bridge je složení zkoušky ASM).

Tyto zkoušky lze složit online ve Vámi zvoleném termínu po kurzu a následném samostudiu doporučené literatury.

Kurz můžete absolvovat i bez zkoušky.

 

Speciální nabídka

Pokud si u nás současně objednáte naše kurzy Scrum Master I + základy agile a Scrum Master II + Product Owner + PMI-ACP, platí zvýhodněná "balíková" cena 18 500 Kč/ os. Absolvováním obou kurzů splníte jednu z podmínek pro připuštění ke zkoušce PMI-ACP - absolvování alespoň 21 h školení agilních praktik.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21% a platné pro naše kurzy realizované v České republice. Platí naše obchodní podmínky.

Možné slevy

V případě zájmu o kurz pro více osob, pro vnitrofiremní školení, samoplátce apod. nás prosím kontaktujte.

 

Záruka kvality, termínu, nejlepší ceny a udržení know-how

Záruka kvality:

Přestože poskytujeme jedinečnou záruku nejlepší ceny (viz níže), jsme si vědomi toho, že naše školení nejsou levné a mnozí potenciální zájemci si v duchu kladou otázky:

1.) "Co když časem zapomenu něco z naučeného?"

2.) "Co když navzdory poctivé přípravě certifikační zkoušku neudělám?"

Proto jako první v České republice poskytujeme následující záruku kvality: Pokud si zakoupíte tento náš kurz, dodržíte všechny naše pokyny včetně instrukcí pro předkurzovou přípravu, zúčastníte se na celém kurzu a přesto certifikační zkoušku nesložíte nebo si jednoduše budete chtít s časovým odstupem osvěžit znalosti, můžete daný kurz absolvovat ještě jednou bezplatně. A to do 2 let od jeho 1. absolvování.

Hradíte pouze nový soubor školících materiálů (pokud jej požadujete), obědy a občerstvení během kurzu.

 

Záruka termínu konání kurzu:

Vážíme si času i peněz našich zákazníků. Proto Vám zaručujeme, že když se na daný termín školení závazně přihlásíte a včas uhradíte účastnické poplatky, kurz nezrušíme pro nedostatek účastníků nebo z jiných subjektivních příčin na naší straně.

 

Záruka nejlepší ceny:

Pokud kdekoliv jinde obdržíte výhodnější cenovou nabídku obsahem i rozsahem srovnatelného kurzu realizovaného v České republice vedeného srovnatelně zkušeným trenérem a se srovnatelnými zárukami jako naše, překonáme ji - stačí nám ji předložit.

 

Záruka udržení know-how:

Pokud Vám Váš zaměstnanec, který u nás absolvoval tento kurz, dá výpověď z pracovního poměru, máte možnost využít naši garanci udržení know-how, což znamená, že Vaší společností nominovaný náhradník může absolvovat totéž školení zdarma.

Bližší informace o této záruce a podmínkách pro její uplatnění najdete v případě zájmu na podstránce Záruky.

 

Záruka fair play

Spokojenost a pohoda našich studentů je pro nás velice důležitá. Také chápeme, že v pracovním i osobním životě se můžou vyskytnout situace, kdy najednou potřebujete posunout termín Vašeho kurzu.

Proto jako první na českém a slovenském trhu nabízíme férové podmínky posunutí kurzu.

Bližší informace o této záruce a podmínkách pro její uplatnění najdete v případě zájmu na podstránce Záruky.

 

Jak objednat?

Máte-li zájem o veřejný kurz:

V našem kalendáři kurzů zvolte termín a místo kurzu, které Vám vyhovuje. Pak klikněte na slovo "objednat" vedle něj. Data o Vámi zvoleném kurzu se automaticky přenesou do objednávkového formuláře. Pak stačí doplnit zbylé údaje a odkliknout odeslání objednávky.

Máte-li zájem o vnitrofiremní kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školení, počtu osob, požadovaného místa konání a rámcového termínu. Nejpozději v následující pracovní den Vám zašleme nabídku.

 

Potřebujete poradit, který kurz je pro Vás nejvhodnější?

Pak nás prosím kontaktujte:

Monika Ondeková, ondekova@potifob.com, tel. +420 605 838 126.