Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

Certifikační orgány Scrumu - kdo je kdo?

Certifikační orgány Scrumu

Kdo všechno vlastně certifikuje Scrum? Jakou mají jednotlivé certifikace váhu? Jelikož takové otázky dostáváme často, připravili jsme srovnání čtyř mezinárodně působících organizací, které mají v názvu magické slovo "Scrum" a vydávají certifikáty obsahující ho. Dvě z nich jsou renomované, zbylé dvě, slušně řečeno, nejsou. Pro úplnost jsme přidali i stručné informace o dalších mezinárodních certifikačních orgánech, jejichž produkty jsou dostupné i v ČR a Scrum tvoří jejich podstatnou součást.

Začněme těmi nejrenomovanějšími:

Scrum Alliance

Historicky první mezinárodní akreditační a certifikační organizace Scrumu. Jedním z jejích zakladatelů byl spolutvůrce Scrumu Ken Schwaber. Po neshodách s jejím vedením ji však v roce 2009 opustil a založil novou organizaci - Scrum.org, kterou vede dosud.

Certifikace Scrum Alliance jsou renomované, avšak mají několik nevýhod:

  1. platí pouze 2 roky, pro jejich udržení je nutné každé 2 roky zaplatit obnovovací poplatek a (od února 2019) nasbírat i "body vzdělávání v Scrumu" - Scrum Education Units (SEU)
  2. pro připuštění ke zkoušce vyžadují absolvování kurzu akreditovaného Scrum Alliance
  3. Scrum Alliance zakazuje trenérům, kteří chtějí mít její akreditaci, školit Scrum či podílet se na školení Scrumu pro jiné certifikační orgány Scrumu (např. Scrum.org či EXIN).

Nejpopulárnějšími certifikacemi Scrum Alliance jsou Certified ScrumMaster (CSM) a Certified Scrum Product Owner (CSPO).

 

Scrum.org

Mezinárodní akreditační a certifikační organizace, kterou založil jeden z tvůrců Scrumu Ken Schwaber po odchodu ze Scrum Alliance a dodnes ji vede. Certifikace Scrum.org jsou nejpřísnějšími i nejrenomovanějšími certifikacemi Scrumu.

Jejich dalšími výhodami je, že:

  1. platí doživotně, bez jakýchkoliv "udržovacích poplatků"
  2. nevyžadují pro připuštění ke zkoušce absolvování kurzu (pouze ho doporučují)
  3. certifikací Scrum.org se kandidát stává součástí celosvětové živé komunity uživatelů Scrumu, v níž má přístup k bezplatným webinářům, článkům atd.

Bonusem je, že certifikáty nesou podpis jednoho ze dvou tvůrců Scrumu - Kena Schwabera.

Nejpopulárnějšími certifikacemi Scrum.org jsou Professional Scrum Master I (PSM I) a Professional Scrum Product Owner I (PSPO I).

Scrum.org nabízí i bezplatné "open assesments", které si může kdokoliv vyzkoušet online, avšak nevedou k získání certifikátu.

Zkoušky Scrum Alliance i Scrum.org jsou postaveny na oficiálním Scrum Guide od Kena Schwabera a Jeffa Sutherlanda.

 

Nyní dva z opačného konce spektra:

SCRUMStudy

Obchodní značka indické společnosti VMEDu, která pod tímto brandem nabízí certifikace, akreditace a kurzy postavené na jimi vytvořeném Ebooku "Scrum Body of Knowledge Guide" - "SBOK Guide". Samotný "SBOK Guide" je předmětem zásadní kritiky ze strany agilní komunity včetně autorů Scrumu. Ken Schwaber, jeden ze dvou tvůrců Scrumu, ho označil za "více než třísetstránkový monument selhání prediktivních metodik" a doslova doporučuje "tuto knihu zahodit a vyhýbat se jejím autorům".

SCRUMStudy se prezentuje jako "globální akreditační orgán pro certifikace Scrum a Agile", ovšem nemá nic společného s tvůrci Scrumu. Naopak, ve své marketingové komunikaci je tvrdě napadá a jimi založené organizace Scrum Alliance a Scrum.org označuje za své konkurenty. Ve skutečnosti však spíše parazituje na jejich pověsti. Názvy certifikací SCRUMStudy (např. Scrum Master Certified - SMC) se totiž nápadně podobají historicky nejstarším a nejvíce prodávaným certifikacím Scrum Alliance (registrovaným jako ochranné známky), čímž vyvolávají nebezpečí záměny.

 

International Scrum Institute

Obchodní značka "profesionálních prodejců certifikátů", kteří prodávají i certifikáty MBA, Six Sigma, DevOps, projektového řízení a další. Jejich certifikace Scrumu je postavena na jimi vytvořeném Ebooku "Scrum Revealed", který obsahuje hrubé chyby - např. zaměňuje pojmy "vývojový tým" a "Scrum tým" (přičemž vývojový tým je ve skutečnosti podmnožinou Scrum týmu). Jejich zkoušky jsou postaveny a hodnoceny tak, že je téměř nemožné nesložit je.

International Scrum Institute se prezentuje jako "nezávislý celosvětově působící akreditační a certifikační institut Scrumu", avšak nemá nic společného s tvůrci Scrumu. Naopak, ve své marketingové komunikaci napadá nimi založené organizace (přestože jejich nejmenuje), označuje je za "byrokratické a předražené". Ve skutečnosti však spíše parazituje na jejich pověsti. Názvy certifikací International Scrum Institute se totiž nápadně podobají historicky nejstarším a nejvíce prodávaným certifikacím Scrum Alliance (registrovaným jako ochranné známky), čímž vyvolávají nebezpečí záměny.

 

Pro úplnost ...

EXIN

Tento renomovaný mezinárodní zkušební institut s více než 30-letou tradicí zaměřený na oblast IT má v portfoliu i agilní certifikace, jejichž podstatnou součást tvoří Scrum (Agile Scrum Foundation, Master a Product Owner). Při jejich tvorbě a rozvoji nespolupracuje s autory Scrumu, avšak snaží se zapojovat do něj agilní komunitu. Certifikaci staví na oficiálním Scrum Guide a knihách špičkových osobností ze světa Scrumu (Mike Cohn, Roman Pichler, Ken Schwaber a další). Samotné zkoušky jsou relativně náročné a u pokročilé úrovně zahrnují posuzování praktických dovedností kandidátů v průběhu kurzu. Platí doživotně.
 

AXELOS/ PeopleCert

Britská společnost AXELOS známá spíše jako vlastník standardů PRINCE2 a ITIL, kterou v roce 2021 koupil řecký certifikační orgán PeopleCert, má od roku 2015 ve svém portfoliu i PRINCE2 Agile - rozšíření PRINCE2 vysvětlující, jak skloubit PRINCE2 s agilními přístupy, např. se Scrumem. Hlavním autorem PRINCE2 Agile je jedna z vedoucích osobností britské agilní komunity - Keith Richards. Do knihy PRINCE2 Agile zařadil jako přílohu originální Scrum Guide a ovládání základů Scrumu je součástí certifikačních zkoušek PRNCE2 Agile. Ty mají 2 úrovně: Foundation a pokročilou Pracititioner, které je nutné si pravidelně obnovovat.
 

Project Management Institute - PMI

Renomovaný mezinárodní zkušební institut zaměřený na projektové řízení s centrálou v USA, více než 50-letou tradicí a téměř milionem certifikovaných osob. Má v portfólliu i agilní certifikaci PMI-ACP (Agile Certified Practitioner). Ta je obsahově velmi podobná certifikaci EXIN Agile Scrum Master. Stejně jako EXIN při její tvorbě a rozvoji nespolupracuje s autory Scrumu, avšak snaží se do tvorby svých standardů zapojovat agilní komunitu. Certifikaci staví na oficiálním Scrum Guide a knihách špičkových osobností ze světa Scrumu (Alistair Cockburn, Mike Cohn a další).
 
PMI na připuštění ke zkoušce vyžaduje prokázání praxe s agilním a projektovým řízením, jakož i 21 kontaktních hodin školení agilních praktik. Certifikace PMI-ACP je náročná a platí 3 roky. Pro její udržení je nutné každé 3 roky nasbírat dostatek bodů odborného rozvoje (PDU) a uhradit recertifikační poplatek.
 
 

Chcete vědět víc?

Podrobnější informace o agile, Scrumu, agilních certifikacích a certifikačních orgánech naleznete na podstránce našeho webu věnované tomuto tématu.