Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

Agilní přístupy a certifikace - Scrum i ostatní

Co znamená "agilní"?

Termín „agilní“ neboli agile je chápán mnoha odlišnými způsoby. Můžeme se na něj dívat jako na soubor chování, konceptů a technik, které jsou charakteristické jako agilní způsoby práce.

Historie agile

Pojem "agile" byl použit v roce 2001 skupinou nezávislých vývojářů, kteří se spojili, aby vytvořili alternativní způsob vývoje software k tehdy dominantnímu, málo flexibilnímu „vodopádovému modelu“. Skupina vytvořila dokument nazvaný „Agilní manifest“ obsahující 12 principů, na kterých je agilní přístup založen. Agilní přístup sa postupně prokázal jako úspěšný při vývoji produktů či řešení obecně. V současné době využívá agilní přístupy čím dál tím víc organizací i mimo oblast IT.

Jak funguje agile

Základem agilního řízení jsou společné hodnoty a způsoby chování jako spolupráce a samoorganizace. Agilní týmy jsou smíšené - skládají se z vývojářů, analytiků, testerů a zástupců zákazníka. Členové týmu mají různorodé dovednosti a zkušenosti a jsou motivováni ke společnému postupu. Místo řízení seshora se tým sám rozhodne, co, jak a kdy bude v rámci jednotlivých balíků/ „timeboxů“/ „sprintů“ dělat. Důležitá je přitom vzájemná důvěra a neobviňování. Protože se požadavky vyvíjí, hraje významnou roli zástupce zákazníka v týmu a prioritizace jednotlivých požadavků.

Dalším důležitým principem je „timeboxing“, plánování práce v krátkých časových intervalech – iteracích neboli „sprintech“. V nich jsou čas a náklady fixní a funkce produktu flexibilní. Primárním cílem je dodání životaschopného produktu v termínu. 

Neméně důležitým principem je limitování rozpracovanosti (WIP). Zde se často využívá vizualizace postupu práce na tzv. Kanban Board nebo Scrum Board (nástěnce). Týmy se samy rozhodují, na kolika úkolech se bude pracovat současně, což umožnuje mít pod kontrolou komplexitu.

Nejznámější agilní rámce

Neexistuje unifikovaná „agilní metodika“. Mezi nejpoužívanější a nejznámější rámce považované za agilní patří Scrum, Kanban, Lean, LeanStartup, XP (eXtreme Programming), SAFe (Scaled Agile Framework), DSDM (Dynamic Systems Development Method)/ AgilePM, DevOps, FDD (feature-driven development), Crystal, ASD (Adaptive Software Development), DAD (Disciplined Agile Delivery).

Úskalí agile

Největší výzvou pro úspěšné využití agilních přístupů je nutnost změnit původní "neagilní" způsoby fungování. Kupř. při práci agilního týmu není možné použít „klasické“ řídící mechanismy ve stylu „velení a kontroly“.

Dále je důležité vědět, že agilní přístupy jsou určeny pro vývoj produktů, resp. pro jeho řízení. Nejsou míněny pro komplexní řízení projektů. Nelze jimi tedy nahradit „tradiční“ projektové řízení. Otázkou tedy není, zda řídit agilně nebo projektově, ale jak oba tyto přístupy kombinovat a integrovat.

Agilní certifikace

V reakci na požadavky trhu na nezávislé ověření znalostí agilních přístupů a schopnosti aplikovat je vzniklo a dál se vyvijí množství agilních certifikací. Výsledkem je košatá a stále rostoucí rodina certifikací dle různých standardů od mnoha více či méně renomovaných zkušebních institutů s různými cenovými relacemi i úrovněmi náročnosti - od skutečně obtížných až po "kupte si certifikát". Které jsou tedy v současnosti vhodné pro koho? Srovnání nejrozšířenějších certifikací dostupných v ČR najdete níže.

Základní úroveň

Název certifikace Certifikační orgán Renomé Co prokazuje Kurz podmínkou zkoušky?
Professional Scrum Master (PSM) I/ Product Owner (PSPO) I/ (Developer) PSD I Scrum.org vysoké ovládání Scrumu na základní úrovni dle dané role ne
Certified ScrumMaster (CSM)/ Product Owner (CSPO)/ Developer (CSD) Scrum Alliance vysoké základní znalost Scrumu odpovídající dané roli ano
PRINCE2 Agile Foundation AXELOS vysoké schopnost skloubit PRINCE2 s agile ne
Agile Scrum Foundation (ASF) EXIN střední základní znalost agilních metod a praktik Scrumu ne
Scrum Master I PeopleCert nová základní znalost a pochopení pojmů, zásad, nástrojů a postupů Scrumu i filozofie agile ne
AgilePM Foundation APMG okrajová znalost základů metody AgilePM postavené na DSDM ne
BCS Agile Foundation BCS okrajová znalost základních konceptů a hodnot agile ne
ICAgile Certified Professional (ICP) ICAgile okrajová znalost mindsetu, hodnot a základních konceptů Agile ano
SFC/ SDC/ SMC/ SPOC/ SAMC SCRUMStudy negativní znalost "SBOK Guide" ne
SMAC/ SPOAC/ STMAC/ SSEAC a další Intl. Scrum Institute negativní držitel si koupil certifikát ne

Certifikace Scrum Alliance platí 2 roky, za jejich udržení je nutné každé 2 roky uhradit obnovovací poplatek. Ostatní výše uvedené certifikace platí doživotně.

 

Pokročilá úroveň

Název certifikace Certifikační orgán Renomé Co prokazuje Kurz podmínkou zkoušky?
PMI-ACP (Agile Certified Practitioner) PMI vysoké znalost agilních principů i přístupů (včetně Scrum) a ovládání agilních technik ne*
PSM II/ PSM III/ PSPO II/ SPS (Scaled Professional Scrum) Scrum.org vysoké ovládání Scrum/ Nexus (u SPS) na pokročilé úrovni dle dané role ne
Advanced/ Professional Certified ScrumMaster (A-CSM/ CSP-SM)/ Product Owner (A-CSPO/ CSP-PO)/ Developer (A-CSD/ CSP-D) Scrum Alliance vysoké pokročilou znalost Scrumu a dalších agilních témat odpovídající dané roli ano
Agile Scrum Master (ASM)/ Product Owner (ASPO) EXIN okrajová dovednosti a znalosti agile a Scrum ano
AgilePM Practitioner APMG okrajová schopnost aplikovat AgilePM v roli projektového manažera ne
PRINCE2 Agile Practitioner AXELOS okrajová schopnost skloubit PRINCE2 s agile ne
BCS Agile Practitioner BCS okrajová schopnost aplikovat Agile ano
Certified Agile Leadership (CAL) Scrum Alliance okrajová kompetence agilního leadera (coach, konzultant, manažer) ano
Professional Agile Leadership (PAL I) Scrum.org okrajová kompetence agilního leadera ano
ICAgile Continuing Learning Certifications ICAgile okrajová specializace na různé oblasti Agile ano
Scrum Master II PeopleCert nová pokročilá znalost a pochopení pojmů, zásad, nástrojů a postupů Scrumu, schopnost hospodárně a efektivně používat nástroje áno
ESMC SCRUMStudy negativní znalost "SBOK Guide" ne

* Pro připuštění ke zkoušce PMI-ACP se vyžaduje prokázání praxe a absolvování 21 kontaktních hodin libovolných školení agilních praktik.