Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

Agilní přístupy a certifikace - Scrum i ostatní

Co znamená "agilní"?

Termín „agilní“ neboli agile je chápán mnoha odlišnými způsoby. Můžeme se na něj dívat jako na soubor chování, konceptů a technik, které jsou charakteristické jako agilní způsoby práce.

Historie agile

Pojem "agile" byl použit v roce 2001 skupinou nezávislých vývojářů, kteří se spojili, aby vytvořili alternativní způsob vývoje software k tehdy dominantnímu, málo flexibilnímu „vodopádovému modelu“. Skupina vytvořila dokument nazvaný „Agilní manifest“ obsahující 12 principů, na kterých je agilní přístup založen. Agilní přístup sa postupně prokázal jako úspěšný při vývoji produktů či řešení obecně. V současné době využívá agilní přístupy čím dál tím víc organizací i mimo oblast IT.

Jak funguje agile

Základem agilního řízení jsou společné hodnoty a způsoby chování jako spolupráce a samoorganizace. Agilní týmy jsou smíšené - skládají se z vývojářů, analytiků, testerů a zástupců zákazníka. Členové týmu mají různorodé dovednosti a zkušenosti a jsou motivováni ke společnému postupu. Místo řízení seshora se tým sám rozhodne, co, jak a kdy bude v rámci jednotlivých balíků/ „timeboxů“/ „sprintů“ dělat. Důležitá je přitom vzájemná důvěra a neobviňování. Protože se požadavky vyvíjí, hraje významnou roli zástupce zákazníka v týmu a prioritizace jednotlivých požadavků.

Dalším důležitým principem je „timeboxing“, plánování práce v krátkých časových intervalech – iteracích neboli „sprintech“. V nich jsou čas a náklady fixní a funkce produktu flexibilní. Primárním cílem je dodání životaschopného produktu v termínu. 

Neméně důležitým principem je limitování rozpracovanosti (WIP). Zde se často využívá vizualizace postupu práce na tzv. Kanban Board nebo Scrum Board (nástěnce). Týmy se samy rozhodují, na kolika úkolech se bude pracovat současně, což umožnuje mít pod kontrolou komplexitu.

Nejznámější agilní rámce

Neexistuje unifikovaná „agilní metodika“. Mezi nejpoužívanější a nejznámější rámce považované za agilní patří Scrum, Kanban, Lean, LeanStartup, XP (eXtreme Programming), SAFe (Scaled Agile Framework), DSDM (Dynamic Systems Development Method)/ AgilePM, DevOps, FDD (feature-driven development), Crystal, ASD (Adaptive Software Development), DAD (Disciplined Agile Delivery).

Úskalí agile

Největší výzvou pro úspěšné využití agilních přístupů je nutnost změnit původní "neagilní" způsoby fungování. Kupř. při práci agilního týmu není možné použít „klasické“ řídící mechanismy ve stylu „velení a kontroly“.

Dále je důležité vědět, že agilní přístupy jsou určeny pro vývoj produktů, resp. pro jeho řízení. Nejsou míněny pro komplexní řízení projektů. Nelze jimi tedy nahradit „tradiční“ projektové řízení. Otázkou tedy není, zda řídit agilně nebo projektově, ale jak oba tyto přístupy kombinovat a integrovat.

Agilní certifikace

V reakci na požadavky trhu na nezávislé ověření znalostí agilních přístupů a schopnosti aplikovat je vzniklo a dál se vyvijí množství agilních certifikací. Výsledkem je košatá a stále rostoucí rodina certifikací dle různých standardů od mnoha více či méně renomovaných zkušebních institutů s různými cenovými relacemi i úrovněmi náročnosti - od skutečně obtížných až po "kupte si certifikát". Které jsou tedy v současnosti vhodné pro koho? Srovnání nejrozšířenějších certifikací dostupných v ČR najdete níže.

Základní úroveň

Název certifikace

Certifikační orgán

Renomé

Co prokazuje

Kurz podmínkou zkoušky?

Agile Scrum Foundation (ASF)

EXIN

vysoké

základní znalost agilních metod a praktik Scrumu

ne

AgilePM Foundation

APMG

okrajová

znalost základů metody AgilePM postavené na DSDM

ne

BCS Agile Foundation

BCS

okrajová

znalost základních konceptů a hodnot agile

ne

Certified ScrumMaster (CSM)/ Product Owner (CSPO)/ Developer (CSD)

Scrum Alliance

vysoké

základní znalost Scrumu odpovídající dané roli

ano

ICAgile Certified Professional (ICP)

ICAgile

okrajová

znalost mindsetu, hodnot a základních konceptů Agile

ano

Professional Scrum Master (PSM) I/ Product Owner (PSPO) I/ (Developer) PSD I

Scrum.org

vysoké

ovládání Scrumu na základní úrovni dle dané role

ne

PRINCE2 Agile Foundation

AXELOS

okrajová

schopnost skloubit PRINCE2 s agile

ne

Scrum Master I

PeopleCert

nízký

základní znalost a pochopení pojmů, zásad, nástrojů a postupů Scrumu i filozofie agile

ne

SFC/ SDC/ SMC/ SPOC/ SAMC

SCRUMStudy

negativní

znalost "SBOK Guide"

ne

SMAC/ SPOAC/ STMAC/ SSEAC a další

Intl. Scrum Institute

negativní

držitel si koupil certifikát

ne

Certifikace Scrum Alliance platí 2 roky, za jejich udržení je nutné každé 2 roky uhradit obnovovací poplatek. Ostatní výše uvedené certifikace zatím platí doživotně.

 

Pokročilá úroveň

Název certifikace

Certifikační orgán

Renomé

Co prokazuje

Kurz podmínkou zkoušky?

Advanced Certified ScrumMaster (A-CSM/ CSP-SM)/ Product Owner (A-CSPO/ CSP-PO)/ Developer (A-CSD/ CSP-D)

Scrum Alliance

vysoké

pokročilou znalost Scrumu a dalších agilních témat odpovídající dané roli

ano

Agile Business Professional

EXIN

okrajová

znalosti a schopnosti potřebné pro aplikaci agile napříč organizací

ano

Agile Scrum Master (ASM)/ Product Owner (ASPO)

EXIN

vysoké

dovednosti a znalosti agile a Scrum

ano

AgilePM Practitioner

APMG

okrajová

schopnost aplikovat AgilePM v roli projektového manažera

ne

BCS Agile Practitioner

BCS

okrajová

schopnost aplikovat Agile

ano

Certified Agile Leadership (CAL)

Scrum Alliance

okrajová

kompetence agilního leadera (coach, konzultant, manažer)

ano

ESMC

SCRUMStudy

negativní

znalost "SBOK Guide"

ne

ICAgile Continuing Learning Certifications

ICAgile

okrajová

specializace na různé oblasti Agile

ano

PMI-ACP (Agile Certified Practitioner)

PMI

vysoké

znalost agilních principů i přístupů (včetně Scrum) a ovládání agilních technik

ne*

PRINCE2 Agile Practitioner

AXELOS

okrajová

schopnost skloubit PRINCE2 s agile

ne

Professional Agile Leadership (PAL I)

Scrum.org

okrajová

kompetence agilního leadera

ano

PSM II/ PSM III/ PSPO II/ SPS (Scaled Professional Scrum)

Scrum.org

vysoké

ovládání Scrum/ Nexus (u SPS) na pokročilé úrovni dle dané role

ne

Scrum Master II

PeopleCert

nízký

pokročilá znalost a pochopení pojmů, zásad, nástrojů a postupů Scrumu, schopnost hospodárně a efektivně používat nástroje

áno

* Pro připuštění ke zkoušce PMI-ACP se vyžaduje prokázání praxe a absolvování 21 kontaktních hodin libovolných školení agilních praktik.