Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

DASA DevOps Fundamentals 3.0, Coach a Leader

Výraz DevOps je spojení slov ‘Development‘ - vývoj a ‘Operations‘ - provoz. DevOps je soubor nejlepších praktik, které kladou důraz na spolupráci a komunikaci IT profesionálů (vývojářů, operátorů a pracovníků podpory) v životním cyklu aplikací a služeb. To vede k:

 • nepřetržité integraci - snadnému předávání z vývoje do provozu a podpory
 • nepřetržitému nasazování - kontinuálnímu nebo co nejčastějšímu vydávání
 • nepřetržité zpětné vazbě - vyhledávání zpětné vazby od stakeholderů v každé fázi životního cyklu

DevOps mění způsob, jakým jednotlivci přemýšlí o své práci. DevOps si cení rozmanitosti hotové práce, podporuje procesy akcelerující míru, ve které si firmy uvědomují hodnotu, a měří efekt sociálních i technických změn. DevOps je způsob myšlení i práce, který umožňuje jednotlivcům a organizacím vytvářet a zachovávat udržitelné pracovní postupy.

Úspěšný DevOps:

 • má kulturu bez obviňování, která sdílí příběhy a rozvíjí empatii, umožňuje lidem a týmu procvičovat své dovednosti efektivně a trvale
 • poskytuje aplikace a služby pro výrobu Just-in-Time (JiT)
 • zajišťuje kontinuitu IT služeb pomocí risk based přístupu k potřebám businessu
 • řídí celý životní cyklus aplikací a služeb, včetně podmínek konce životnosti (end-of-life)

 

Získejte základy DevOps od "DevOps Agile Skills Association - DASA" a zlepšete své pracovní postupy již dnes!


Školení DevOps Fundamentals dává účastníkům základní znalost DevOps. Nabízíme jej v nejnovější verzi 3.0.

Po kurzu můžete absolvovat stejnojmennou certifikační zkoušku DASA.

Kurz DevOps Fundamentals je klíčem k úspěchu pro každého, kdo je součástí Agile a/nebo DevOps týmu. Chcete-li dosáhnout vylepšených pracovních postupů a rychlejšího nasazení, je nezbytné mít solidní základy DevOps.

Tréning je navržen tak, aby vám poskytl veškeré potřebné vzdělání a porozumění pro budování vaší slovní zásoby DevOps. Poznáte nejen důležité principy a postupy, ale také specifické koncepty a terminologii v oblasti DevOps.

Cvičení v každém modulu vám pomohou pochopit DevOps prostřednictvím případových studií ze skutečného života, příkladů a interaktivních skupinových diskusí.

Po absolvování tohoto kurzu budete mít základní povědomí o DevOps, budete schopni efektivně uplatnit své znalosti v praxi a dosáhnete „kompetenční“ úrovně uvedené v níže zobrazeném DASA kompetenčním modelu.

 

DevOps leader je zodpovědný za vedení iniciativy DevOps a vytvoření rámce pro týmy pro škálování a dosažení maximální hodnoty pro byznys. Tento certifikační program pomáhá lídrům pochopit vedení v kontextu DevOps, rozebírá modely rozvoje vedení, budování týmů a transformaci organizace.

DevOps coach pomáhá členům týmu a dalším zúčastněným stranám v organizaci aplikovat koncepty a principy DevOps v rámci své organizace. Kouč dohlíží na transformaci a vede organizaci na cestě budování vysoce výkonných týmů.

 

Cílová skupina

DevOps je nejznámější v oblasti softwarového vývoje a provozu IT, ale jeho principy jsou využitelné v projektech IT služeb a dalších oblastech. Školení a certifikace DevOps Fundamentals jsou vhodné pro každého profesionála, který si chce doplnit své znalosti o nejnovější vývoj v ICT managementu, pracuje v týmu, který využívá DevOps, nebo ve společnosti, která zvažuje přechod na způsob práce dle DevOps. Cílová skupina zahrnuje zejména:

 • vývojáře aplikací nebo služeb a Product Ownery
 • Scrum Mastery
 • projektové manažery
 • test inženýry
 • test manažery
 • manažery IT služeb
 • procesní manažery
 • Lean IT Practitionery.

Pokročilé školení a certifikace Coach a Leader jsou, jak vyplývá z jejich názvu, určené pro DevOps kouče a lídry.

U úrovně Fundamentals nejsou zapotřebí žádné vstupní znalosti. Výhodou však jsou alespoň základní znalosti Agile kupř. na úrovni absolventů našeho kurzu Scrum Master I + základy Agile, a ITSM.

Úrovně Coach a Leader předpokládají vstupní znalosti odpovídající absolventům kurzu DevOps Fundamentals, ačkoli jeho absolvování není podmínkou.

 

Kontext certifikací DASA DevOps Fundamentals, Coach a Leader

Tyto zkoušky jsou součástí kvalifikačního programu DASA a byly vyvinuty mezinárodní komunitou odborníků. DASA je vedoucí otevřená globální komunita pro rozvoj dovedností v oblasti Agile a DevOps.

Všechny certifikace DASA platí doživotně.

 

Metody výuky

Na našich kurzech DevOps používáme kombinaci výkladu lektora a skupinových cvičení účastníků kurzu s následnou prezentací výsledků. Během kurzu si účastníci ověří své znalosti pomocí oficiálních zkušebních otázek podobných otázkám použitým při reálné certifikační zkoušce.

Mezinárodní certifikační zkoušky DevOps kandidáti píší po kurzu. Zkouška se píše v angličtině a má podobu multiple choice testu.

Naše kurzy můžete absolvovat prezenční nebo virtuální formou. Zkoušky se píší výlučně online s dohledem na dálku.

 

Místo a termíny konání

Kurzy realizujeme jako veřejné a vnitrofiremní, virtuální i prezenční formou.

Termíny veřejných kurzů DevOps najdete v kalendáři kurzů, přes který si je můžete přímo objednat.

Informace o místě konání našich prezenčních veřejných kurzů najdete na podstránce Školicí prostory.

Pokud máte zájem o nabídku vnitrofiremních školení DevOps na míru, kontaktujte nás prosím.

 

Cena

Cena veřejných kurzů DevOps Fundamentals je 23 350 Kč na osobu. V ceně kurzů jsou zahrnuty všechny potřebné školicí materiály k školení. (v angličtině).

U veřejných kurzů si můžete vybrat mezi virtuální a prezenční formou účasti. Příplatek za prezenční formu je 1 250 Kč na osobu. Zahrnuje občerstvení, obědy, parkování a wi-fi připojení během kurzu.

Cena certifikační zkoušky DASA DevOps Fundamentals, při její koupi spolu s kurzem, je dalších 5 000 Kč na osobu (v ceně je zahrnutý bezplatný 2. pokus). Kurz můžete absolvovat i bez zkoušky.

Cena veřejných kurzů DevOps Coach je 59 000 Kč včetně certifikační zkoušky DASA (v ceně je bezplatný 2. pokus).

Cena veřejných kurzů DevOps Leader je 70 700 Kč včetně certifikační zkoušky DASA (v ceně je bezplatný 2. pokus).

Při přihlášení většího počtu osob z jedné organizace na veřejný kurz poskytujeme množstevní slevy. Pro jejich výši nás prosím kontaktujte s uvedením požadovaného počtu vyškolených osob, běhů kurzu, rámcových termínů a Vašich kontaktních údajů.
 
Pro cenovou nabídku vnitrofiremních kurzů nás prosím kontaktujte. Do 2 pracovních dnů Vám jí zašleme.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21% a platné pro naše kurzy realizované v České republice. Platí naše všeobecné obchodní podmínky.

 

Záruka kvality

Přestože poskytujeme jedinečnou záruku nejlepší ceny (viz níže), jsme si vědomi toho, že naše školení ani kurzy ostatních metodik/ rámců projektového řízení nejsou levné a mnozí potenciální zájemci si v duchu kladou otázky:

1.) "Co když navzdory poctivé přípravě certifikační zkoušku neudělám?"

2.) "Co když časem zapomenu něco z naučeného"?

Proto jako zatím jediní V České republice poskytujeme následující záruku kvality: Zakoupíte-li si certifikační kurz DevOps, dodržíte všechny naše pokyny včetně instrukcí pro předkurzovou přípravu, zúčastníte se celého kurzu a přesto certifikační zkoušku DevOps nesložíte nebo si prostě budete chtít s časovým odstupem osvěžit znalosti, můžete daný kurz absolvovat ještě jednou bezplatně (virtuální kurz si můžete zopakovat také jako prezenční). A to do 6 měsíců od jeho 1. absolvování. Hradíte pouze opakovanou zkoušku (pokud ji budete absolvovat), nový soubor papírových školících materiálů (pokud je budete požadovat), obědy a občerstvení během prezenčního kurzu.

 
Záruka termínu konání kurzu

Vážíme si času i peněz našich zákazníků. Proto Vám zaručujeme, že když se na daný termín závazně přihlásíte a včas uhradíte účastnické poplatky, kurz nezrušíme kvůli nedostatku účastníků či z jiných subjektivních příčin na naší straně.

Od vzniku společnosti jsme nezrušili ani jeden z našich kurzů s přihlášenými účastníky.

 

Záruka nejlepší ceny

Pokud kdekoli obdržíte výhodnější cenovou nabídku certifikačního kurzu DevOps, realizovaného v České republice, se srovnatelnými zárukami jako naše a vedeného srovnatelně zkušeným lektorem, překonáme ji - stačí nám ji předložit.

Tuto záruku Vám můžeme poskytnout díky tomu, že POTIFOB je největší poskytovatel certifikačních kurzů na slovenském i českém trhu, díky čemuž dosahujeme úspor z rozsahu. Naše nákladové výhody přenášíme na zákazníky.

 

Záruka udržení know-how

Pokud Vám Váš zaměstnanec, který u nás absolvoval certifikační školení DevOps, dá výpověď z pracovního poměru, máte možnost využít naší garance udržení know-how, což znamená, že Vaší společností nominovaný náhradník může absolvovat totéž školení ZDARMA. Stačí, když nám předložíte výpověď zaměstnance, který u nás absolvoval předmětný kurz.

Nárok na opakování kurzu platí po dobu 6 měsíců od prvního absolvování kurzu. Termín opakovaného kurzu si je třeba domluvit alespoň 15 kalendářních dnů předem. Vybrat si můžete z kteréhokoli otevřeného veřejného kurzu uvedeného v kalendáři školení.

Za účastníka školení uhradíte jen obědy, občerstvení (v případě účasti na prezenčním kurzu) a poplatek za certifikační zkoušku (pokud ji bude daný účastník absolvovat). Předpokládá se, že účastník použije elektronické nebo papírové studijní materiály, které Vaší společnosti zůstaly po původním účastníkovi. V případě, že studijní materiály ve Vaší firmě nezůstaly, poskytneme Vám náhradní za nákladovou cenu.

Pokud Vámi vybraný termín obsadí účastníci, kteří jdou na kurz poprvé a nevyužívají při tom garanci udržení know-how, budeme vašeho zaměstnance kontaktovat a nabídneme mu další termín.

 

Záruka fair play

Spokojenost a pohoda našich studentů je pro nás velmi důležitá. Rovněž chápeme, že v pracovním i osobním životě se mohou vyskytnout situace, kdy si nečekaně potřebujete posunout termín Vašeho kurzu.

Proto jako zatím jediní na slovenském a českém trhu nabízíme férové ​​podmínky posunutí kurzu DevOps:

1.) Posunutí Vašeho veřejného certifikačního kurzu, o které požádáte alespoň 11 dní před jeho začátkem, je zcela bezplatné. Neklademe žádné podmínky, nemusíte nám nic vysvětlovat – stačí nás požádat o posunutí kurzu. Můžete jej poté absolvovat v některém z našich následujících veřejných termínů školení ve stejném městě - v případě prezenční účasti.

2.) Posunutí Vašeho veřejného certifikačního kurzu, o které požádáte méně než 11, ale nejméně 1 pracovní den před jeho začátkem, Vás bude stát jen 2 500 Kč + DPH/ os. a kurz plus naše skutečně vzniklé náklady související s posunutím. Opět neklademe žádné podmínky, nemusíte nám nic vysvětlovat – stačí nás požádat o posunutí kurzu. Můžete jej poté absolvovat v některém z našich následujících veřejných termínů školení ve stejném městě - v případě prezenční účasti.

Potřebujete poradit, který kurz je pro Vás nejvhodnější?

Kontaktujte nás prosím.