Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

DASA DevOps Fundamentals 3.0, Coach a Leader

Výraz DevOps je spojení slov ‘Development‘ - vývoj a ‘Operations‘ - provoz. DevOps je soubor nejlepších praktik, které kladou důraz na spolupráci a komunikaci IT profesionálů (vývojářů, operátorů a pracovníků podpory) v životním cyklu aplikací a služeb. To vede k:

 • nepřetržité integraci - snadnému předávání z vývoje do provozu a podpory
 • nepřetržitému nasazování - kontinuálnímu nebo co nejčastějšímu vydávání
 • nepřetržité zpětné vazbě - vyhledávání zpětné vazby od stakeholderů v každé fázi životního cyklu

DevOps mění způsob, jakým jednotlivci přemýšlí o své práci. DevOps si cení rozmanitosti hotové práce, podporuje procesy akcelerující míru, ve které si firmy uvědomují hodnotu, a měří efekt sociálních i technických změn. DevOps je způsob myšlení i práce, který umožňuje jednotlivcům a organizacím vytvářet a zachovávat udržitelné pracovní postupy.

Úspěšný DevOps:

 • má kulturu bez obviňování, která sdílí příběhy a rozvíjí empatii, umožňuje lidem a týmu procvičovat své dovednosti efektivně a trvale
 • poskytuje aplikace a služby pro výrobu Just-in-Time (JiT)
 • zajišťuje kontinuitu IT služeb pomocí risk based přístupu k potřebám businessu
 • řídí celý životní cyklus aplikací a služeb, včetně podmínek konce životnosti (end-of-life)

 

Získejte základy DevOps a zlepšete své pracovní postupy již dnes!


Školení DevOps Fundamentals dává účastníkům základní znalost DevOps. Nabízíme jej v nejnovější verzi 3.0.

Po kurzu můžete absolvovat stejnojmennou certifikační zkoušku DASA.

Kurz DevOps Fundamentals je klíčem k úspěchu pro každého, kdo je součástí Agile a/nebo DevOps týmu. Chcete-li dosáhnout vylepšených pracovních postupů a rychlejšího nasazení, je nezbytné mít solidní základy DevOps.

Tréning je navržen tak, aby vám poskytl veškeré potřebné vzdělání a porozumění pro budování vaší slovní zásoby DevOps. Poznáte nejen důležité principy a postupy, ale také specifické koncepty a terminologii v oblasti DevOps.

Cvičení v každém modulu vám pomohou pochopit DevOps prostřednictvím případových studií ze skutečného života, příkladů a interaktivních skupinových diskusí.

Po absolvování tohoto kurzu budete mít základní povědomí o DevOps, budete schopni efektivně uplatnit své znalosti v praxi a dosáhnete „kompetenční“ úrovně uvedené v níže zobrazeném DASA kompetenčním modelu.

 

DevOps leader je zodpovědný za vedení iniciativy DevOps a vytvoření rámce pro týmy pro škálování a dosažení maximální hodnoty pro byznys. Tento certifikační program pomáhá lídrům pochopit vedení v kontextu DevOps, rozebírá modely rozvoje vedení, budování týmů a transformaci organizace.

DevOps coach pomáhá členům týmu a dalším zúčastněným stranám v organizaci aplikovat koncepty a principy DevOps v rámci své organizace. Kouč dohlíží na transformaci a vede organizaci na cestě budování vysoce výkonných týmů.

 

Cílová skupina

DevOps je nejznámější v oblasti softwarového vývoje a provozu IT, ale jeho principy jsou využitelné v projektech IT služeb a dalších oblastech. Školení a certifikace DevOps Fundamentals jsou vhodné pro každého profesionála, který si chce doplnit své znalosti o nejnovější vývoj v ICT managementu, pracuje v týmu, který využívá DevOps, nebo ve společnosti, která zvažuje přechod na způsob práce dle DevOps. Cílová skupina zahrnuje zejména:

 • vývojáře aplikací nebo služeb a Product Ownery
 • Scrum Mastery
 • projektové manažery
 • test inženýry
 • test manažery
 • manažery IT služeb
 • procesní manažery
 • Lean IT Practitionery.

Pokročilé školení a certifikace Coach a Leader jsou, jak vyplývá z jejich názvu, určené pro DevOps kouče a lídry.

U úrovně Fundamentals nejsou zapotřebí žádné vstupní znalosti. Výhodou však jsou alespoň základní znalosti Agile kupř. na úrovni absolventů našeho kurzu Scrum Master I + základy Agile, a ITSM.

Úrovně Coach a Leader předpokládají vstupní znalosti odpovídající absolventům kurzu DevOps Fundamentals, ačkoli jeho absolvování není podmínkou.

 

Kontext certifikací DASA DevOps Fundamentals, Coach a Leader

Tyto zkoušky jsou součástí kvalifikačního programu DASA a byly vyvinuty mezinárodní komunitou odborníků. DASA je vedoucí otevřená globální komunita pro rozvoj dovedností v oblasti Agile a DevOps.

Všechny certifikace DASA platí doživotně.

 

Metody výuky

Na našich kurzech DevOps používáme kombinaci výkladu lektora a skupinových cvičení účastníků kurzu s následnou prezentací výsledků. Během kurzu si účastníci ověří své znalosti pomocí oficiálních zkušebních otázek podobných otázkám použitým při reálné certifikační zkoušce.

Mezinárodní certifikační zkoušky DevOps kandidáti píší po kurzu. Zkouška se píše v angličtině a má podobu multiple choice testu.

Naše kurzy můžete absolvovat prezenční nebo virtuální formou. Zkoušky se píší výlučně online s dohledem na dálku.

 

Místo a termíny konání

Kurzy realizujeme jako veřejné a vnitrofiremní, virtuální i prezenční formou.

Termíny veřejných kurzů DevOps najdete v kalendáři kurzů, přes který si je můžete přímo objednat.

Informace o místě konání našich prezenčních veřejných kurzů najdete na podstránce Školicí prostory.

Pokud máte zájem o nabídku vnitrofiremních školení DevOps na míru, kontaktujte nás prosím.

 

Cena

Cena veřejných kurzů DevOps Fundamentals je 23 350 Kč na osobu. V ceně kurzů jsou zahrnuty všechny potřebné školicí materiály k školení. (v angličtině).

U veřejných kurzů si můžete vybrat mezi virtuální a prezenční formou účasti. Příplatek za prezenční formu je 1 250 Kč na osobu. Zahrnuje občerstvení, obědy, parkování a wi-fi připojení během kurzu.

Cena certifikační zkoušky DASA DevOps Fundamentals, při její koupi spolu s kurzem, je dalších 5 000 Kč na osobu (v ceně je zahrnutý bezplatný 2. pokus). Kurz můžete absolvovat i bez zkoušky.

Cena veřejných kurzů DevOps Coach je 59 000 Kč včetně certifikační zkoušky DASA (v ceně je bezplatný 2. pokus).

Cena veřejných kurzů DevOps Leader je 70 700 Kč včetně certifikační zkoušky DASA (v ceně je bezplatný 2. pokus).

Při přihlášení většího počtu osob z jedné organizace na veřejný kurz poskytujeme množstevní slevy. Pro jejich výši nás prosím kontaktujte s uvedením požadovaného počtu vyškolených osob, běhů kurzu, rámcových termínů a Vašich kontaktních údajů.
 
Pro cenovou nabídku vnitrofiremních kurzů nás prosím kontaktujte. Do 2 pracovních dnů Vám jí zašleme.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21% a platné pro naše kurzy realizované v České republice. Platí naše všeobecné obchodní podmínky.

 

Potřebujete poradit, který kurz je pro Vás nejvhodnější?

Kontaktujte nás prosím.