Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

DevOps Foundation, Professional a Master

Výraz DevOps je spojení slov ‘Development‘ - vývoj a ‘Operations‘ - provoz. DevOps je soubor nejlepších praktik, které kladou důraz na spolupráci a komunikaci IT profesionálů (vývojářů, operátorů a pracovníků podpory) v životním cyklu aplikací a služeb. To vede k:

 • nepřetržité integraci - snadnému předávání z vývoje do provozu a podpory
 • nepřetržitému nasazování - kontinuálnímu nebo co nejčastějšímu vydávání
 • nepřetržité zpětné vazbě - vyhledávání zpětné vazby od stakeholderů v každé fázi životního cyklu

DevOps mění způsob, jakým jednotlivci přemýšlí o své práci. DevOps si cení rozmanitosti hotové práce, podporuje procesy akcelerující míru, ve které si firmy uvědomují hodnotu, a měří efekt sociálních i technických změn. DevOps je způsob myšlení i práce, který umožňuje jednotlivcům a organizacím vytvářet a zachovávat udržitelné pracovní postupy.

Úspěšný DevOps:

 • má kulturu bez obviňování, která sdílí příběhy a rozvíjí empatii, umožňuje lidem a týmu procvičovat své dovednosti efektivně a trvale
 • poskytuje aplikace a služby pro výrobu Just-in-Time (JiT)
 • zajišťuje kontinuitu IT služeb pomocí risk based přístupu k potřebám businessu
 • řídí celý životní cyklus aplikací a služeb, včetně podmínek konce životnosti (end-of-life)

Školení DevOps Foundation dává účastníkům základní znalost DevOps. Po kurzu je možné absolvovat stejnojmennou certifikační zkoušku EXIN. Kurz a certifikace DevOps Professional se zabývá pokročilou znalostí DevOps. Kurz a certifikace DevOps Master se soustředí na přidání praktických dovedností ke znalostem, což umožňuje DevOps Masterovi úspěšně zprostředkovávat DevOps do týmů a podporovat jeho principy v organizaci.

Cílová skupina

DevOps je nejznámější v oblasti softwarového vývoje, ale jeho principy jsou využitelné v projektech IT služeb a dalších oblastech. Školení a certifikace DevOps Foundation, Professional a Master jsou vhodné pro každého profesionála, který chce doplnit své znalosti o nejnovější vývoj v ICT managementu.

Certifikace EXIN® DevOps Foundation, Professional a Master (expert) jsou určeny pro kohokoliv, kdo pracuje v týmu využívající DevOps, nebo ve společnosti, která zvažuje přechod na způsob práce dle DevOps. Cílová skupina zahrnuje:

 • vývojáře aplikací nebo služeb a Product Ownery
 • Scrum Mastery
 • projektové manažery
 • test inženýry
 • test manažery
 • manažery IT služeb
 • procesní manažery
 • Lean IT Practitionery.

U úrovně Fondation se očekává, že účastníci mají vstupní znalosti agile alespoň na úrovni absolventů kurzu Agile Foundation. Doporučují se také vstupní znalosti řízení (IT) služeb. Úroveň Professional předpokládá vstupní znalosti odpovídající absolventům kurzu DevOps Foundation. Úroveň Master předpokládá vstupní znalosti odpovídající absolventům kurzu DevOps Professional.

 

Kontext certifikací EXIN DevOps Foundation, Professional a Master

Tyto zkoušky jsou součástí kvalifikačního programu EXIN a byly vyvinuty ve spolupráci s mezinárodními odborníky. Kandidát musí být obeznámen se základními koncepty DevOps, včetně základní terminologie IT Service Managementu, Lean a Scrum.

Metody výuky

Na našich kurzech DevOps používáme kombinaci výkladu lektora a skupinových cvičení účastníků kurzu s následnou prezentací výsledků. Během kurzu si účastníci ověří své znalosti pomocí oficiálních zkušebních otázek podobných otázkám použitým při reálné certifikační zkoušce.

Mezinárodní certifikační zkoušky DevOps se obvykle píší s časovým odstupem po kurzu, protože si vyžadují studium další literatury. Zkouška se píše v anglickém jazyce a má podobu multiple choice testu.

 

Místo a termíny konání

Informace o místě konání našich veřejných kurzů najdete na podstránce Školicí prostory.

Termíny veřejných kurzů DevOps najdete v kalendáři kurzů, přes který si je můžete přímo objednat.

Otevřené, polootevřené a vnitrofiremní kurzy

Naše kurzy realizujeme jako otevřené, polootevřené a vnitrofiremní. Pokud máte zájem o nabídku vnitrofiremních školení DevOps na míru, kontaktujte nás prosím.

 

Cena

Cena našich veřejných kurzů DevOps Foundation je 9 900 Kč na osobu. V ceně veřejných prezenčních kurzů jsou zahrnuty školicí materiály ke kurzu a oficiální kniha ke zkoušce EXIN "DevOps - a business perspective" (v angličtině).

U veřejných kurzů si můžete vybrat mezi virtuální a prezenční formou účasti. Příplatek za prezenční formu je 1 250 Kč na osobu. Zahrnuje občerstvení, obědy, parkování a wi-fi připojení během kurzu.

Cena certifikační zkoušky DevOps Foundation EXIN při její koupi spolu s kurzem je dalších 5 600 Kč na osobu a pokus. Kurz můžete absolvovat i bez zkoušky.

Kurzy DevOps Professional a DevOps Master nabízíme pouze jako vnitrofiremní.

Při přihlášení většího počtu osob z jedné organizace na veřejný kurz poskytujeme množstevní slevy. Pro jejich výši nás prosím kontaktujte s uvedením požadovaného počtu vyškolených osob, běhů kurzu, rámcových termínů a Vašich kontaktních údajů.
 
Školení DevOps Foundation samozřejmě nabízíme i jako vnitrofiremní. Pro cenovou nabídku vnitrofiremních kurzů nás prosím kontaktujte. Do 2 pracovních dní Vám zašleme nabídku.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21% a platné pro naše kurzy realizované v České republice. Platí naše všeobecné obchodní podmínky.

 

Potřebujete poradit, který kurz je pro Vás nejvhodnější?

Kontaktujte nás prosím.