Menu

Gamifikace školení? U nás ano.

Myšlenku "školy hrou" propagoval už učitel národů Jan Amos Komenský. Učení hravou formou umožňuje lépe si zapamatovat nové znalosti, pocvičit se v nových dovednostech a je pro účastníky celkově zábavnější. Dnes se pro něj používá módní pojem "gamifikace". Zde je pár příkladů, jak ji uplatňujeme my:

  • Pro zákazníky vedeme v rámci vnitrofiremních kurzů simulační hry The Bridge Game (projektový management, vedení lidí) a Lego4Scrum (Scrum).
  • V rámci kurzů Základy agile - Agile Foundation využíváme simulaci Scrumu "postavte si zvíře z Lega", skupinová cvičení zaměřena na hodnoty agilního manifestu, role Scrumu, kanban, planning poker, kvízy s využitím cvičných otázek a krátká vtipná videa.

                    

 

  • Na školeních Scrum Master a Product Owner využíváme naši vlastní případovou studii "redesign webových stránek POTIFOB", skupinová cvičení zaměřené na principy agilního manifestu, vizi a roadmap produktu, prioritizaci MoSCoW, affinity estimating, plánování sprintu a i., rolovou hru a krátké vtipné videa.

          

 

  • Naše kurzy PRINCE2 Foundation obsahují skupinové cvičení s případovou studií "POTIFOB PM Day" pokrývající nácvik aplikace všech témat i procesů PRINCE2, kvízy s využitím oficiálních cvičných testovacích otázek a práci s oficiálními cvičnými testy AXELOS. Součástí našeho e-learningu k tomuto kurzu jsou interaktivní cvičné testy a u slovenské i české verze i videopřednášky.

   

 

  • Na školeních PRINCE2 Practitioner mají účastníci možnost vyzkoušet si praktickou aplikaci PRINCE2 na svých vlastních projektech a na cvičných testech postavených na případové studii.
  • Na kurzech Příprava na certifikaci PMI PMP/ CAPM si účastníci zkoušejí praktickou aplikaci vybraných nástrojů i technik projektového řízení - během 1. části školení na naší případové studii POTIFOB PM Day, během 2. části na svých vlastních projektech. Účastníci 2. části kurzu získávají i přípravnou literaturu zahrnující online interaktivní cvičné testy s baterií více než 1000 otázek.

 

Přidat komentář