Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

integratedITSM™ Essentials

Co vám kurz přinese a pro koho je určený?

Kurz integratedITSM™ Essentials poskytuje ucelený úvod do problematiky řízení IT služeb.

integratedITSM™ Essentials je relevantní pro všechny, kteří se zabývají řízením IT služeb. Tedy hlavně pro IT manažery a procesní specialisty, ale i pro projektové manažery v oblasti IT a všechny, kteří jsou nějakým způsobem zapojeni do řízení IT služeb.

K ověření úrovně znalostí slouží certifikační zkouška integratedITSM™ Essentials od amerického certifikačního institutu Professional Designations Corp. (PDC).

 

Kurz poskytuje odborníkům v oblasti IT základní znalosti potřebné k pochopení řízení IT služeb jako systému jakosti se zaměřením na vysoké standardy účinnosti, dostupnosti a spolehlivosti IT služeb a dosahování požadovaných výsledků.

Certifikace se zaměřuje na integrovaný model řízení IT, který zahrnuje následující součásti:

 • řízení IT služeb a sladění s podnikovou strategií
 • procesní řízení a navrhování procesů
 • skupina několika základních procesů, které jsou univerzální pro všechny IT organizace
 • podpůrné procesy spojené s neustálým zlepšováním služeb, které umožňují IT organizacím neustále zvyšovat hodnotu pro byznys.
 • Kurz je kompatibilní s normou ISO/IEC 20000 pro řízení IT služeb.

 

Co Vás naučíme na kurzu integratedITSM™ Essentials

Tento dvoudenní certifikační kurz je zaměřen na dvě primární oblasti:

 • důležitost integrovaného přístupu k řízení IT služeb
 • funkce, procesy a zdroje potřebné k podpoře provozu a také k podpoře devíti základních procesů řízení IT služeb.


Obsah kurzu:

 • Celkový pohled na integratedITSM™ a koncept systémového myšlení.
 • Jak integrované řízení IT služeb přispívá ke zvyšování hodnoty pro byznys.
 • Řízení podnikových procesů (Business Process Management - BPM) a jejich význam pro řízení IT služeb.
 • Význam procesního řízení a jednotlivých vstupů, činností, výstupů a metrik, stejně jako klíčových integrací.
 • Reálný pohled na 9 stavebních bloků každého procesu a jak je aplikovat na každý z těchto specifických procesů: řízení byznys vztahů, řízení úrovně služeb (service level management), IT aktiv, konfigurace, incidentů, problémů, požadavků, změn, deploymentů a releasů.

 

 

Co musíte vědět, abyste se mohli pustit do integratedITSM™ Essentials a jak vypadá zkouška?

Jedná se o základní úroveň. Díky tomu nejsou k tomu, abyste se mohli pustit do studia, potřebné odborné znalosti. Nicméně je nutná alespoň pasivní znalost IT angličtiny, jelikož veškerá literatura na zkoušku i samotná zkouška jsou v anglickém jazyce.

Zkouška integratedITSM™ Essentials má formu online písemného multiple choice testu. Obsahuje 40 otázek. Na složení zkoušky musíte zodpovědět správně alespoň 26 otázek, tzn. 65%. Během zkoušky není povoleno používání žádné literatury či jiných pomůcek.

Certifikace platí doživotně.

Odznak integratedITSM™ Essentials

 

Jak vypadají naše kurzy integratedITSM™ Essentials

Na našich kurzech používáme kombinaci výkladu lektora, diskusí a skupinových cvičení. V průběhu kurzu si účastníci ověří své znalosti pomocí oficiálních zkušebních otázek podobných otázkám z reálné certifikační zkoušky.

Veřejné kurzy, které nabízíme jako akreditovaná tréninková organizace amerického institutu Professional Designations, trvají 2 dny. Certifikační zkouška se píše online v termínu vybraném kandidátem z nabídky zkušebního institutu.

Naše kurzy můžete absolvovat prezenční nebo virtuální formou přes videokonferenční platformu.

Informace o místě konání našich veřejných kurzů najdete na podstránce Školicí prostory.

 

Každý účastník našeho certifikačního kurzu integratedITSM™ Essentials od nás obdrží:

 • podrobné předkurzové instrukce
 • elektronický plnobarevný, dobře čitelný a podrobný účastnický manuál v angličtině s učebními texty - prezentací, cvičeními, cvičnými certifikačními testy
 • podrobný popis certifikace
 • oficiální cvičný test v angličtině
 • sylabus zkoušky
 • e-mailovou odbornou podporu při přípravě na certifikační zkoušku od momentu úhrady za kurz až do jeho absolvování
 • u prezenčních kurzů psací potřeby, obědy a občerstvení během kurzu

 

Kto vás bude školit?

Naše kurzy integratedITSM™ Essentials vede Ing. Štefan Ondek, PMP, který má více než 20-leté zkušenosti s řízením projektů i IT a vedením školení projektového, IT a agilního řízení.

Veřejné kurzy jsou v češtině/ slovenštině s použitím anglických materiálů a odborné terminologie. Vnitrofiremní kurzy na požádání realizujeme i čistě v angličtině.

 

Místo a termíny konání

Naše kurzy realizujeme jako veřejné a vnitrofiremní, virtuální/ online i prezenční formou.

Termíny veřejných kurzů najdete v našem kalendáři kurzů, přes který si je můžete objednat.

 

Pokud máte zájem o nabídku vnitrofiremních školení integratedITSM™ Essentials na míru, kontaktujte nás prosím.

 

Cena a možné slevy

Uváděcí cena veřejného kurzu integratedITSM™ Essentials je 9.900 Kč + DPH na osobu.

U veřejných kurzů si můžete vybrat mezi virtuální a prezenční formou účasti. Příplatek za prezenční formu je 1.250 Kč na osobu. Zahrnuje občerstvení, obědy, parkování a wi-fi připojení během kurzu.

Certifikační zkouška integratedITSM™ Essentials stojí dalších 6.250 Kč na osobu a pokus. V této ceně je zahrnuto vystavení elektronického certifikátu od amerického mezinárodního institutu Professional Designations (za podmínky složení zkoušky).

 

Pro možné množstevní slevy, zvýhodnění pro samoplátce apod. nás prosím kontaktujte

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21%, která bude přičtena a fakturována dle platných právních předpisů ČR. Ceny se vztahují na naše kurzy realizované v České republice. Platí naše všeobecné obchodní podmínky.

 

Záruka kvality, termínu, nejlepší ceny a udržení know-how

Záruka kvality:

Přestože poskytujeme jedinečnou záruku nejlepší ceny (viz níže), jsme si vědomi toho, že naše školení nejsou levné a mnozí případní zájemci si v duchu kladou otázky:

1.) "Co když navzdory poctivé přípravě certifikační zkoušku neudělám?"

2.) "Co když časem něco z naučeného zapomenu?"

Proto jako první v Česku i na Slovensku poskytujeme následující záruku kvality: Pokud si zakoupíte náš kurz integratedITSM™  Essentials, dodržíte všechny pokyny lektora včetně instrukcí pro předkurzovou přípravu, zúčastníte se celého kurzu, a přesto certifikační zkoušku nesložíte nebo si prostě budete chtít s časovým odstupem osvěžit znalosti, můžete daný kurz absolvovat ještě jednou bezplatně. A to do 6 měsíců od jeho 1. absolvování.

Zaplatíte pouze za opakovanou zkoušku (jestli ji budete skládat), novou sadu školicích materiálů (jestli je budete požadovat), obědy a občerstvení.

 

Záruka nejlepší ceny:

Pokud kdekoliv jinde obdržíte výhodnější cenovou nabídku certifikačního kurzu integratedITSM™ Essentials od akreditovaného partnera Professional Designations, realizovaného v České republice a vedeného srovnatelně zkušeným lektorem a se srovnatelnými zárukami jako naše, překonáme ji - stačí nám ji předložit.

 

Záruka termínu konání kurzu:

Vážíme si času i peněz našich zákazníků. Proto Vám zaručujeme, že když se na daný termín školení integratedITSM™ Essentials závazně přihlásíte a včas uhradíte účastnické poplatky, kurz nezrušíme pro nedostatek účastníků nebo z jiných subjektivních příčin na naší straně.

 

Záruka udržení know-how:

Pokud Vám Váš zaměstnanec, který u nás absolvoval toto školení, dá výpověď z pracovního poměru, máte možnost využít naši garanci udržení know-how, což znamená, že Vaší společností nominovaný náhradník může absolvovat totéž školení zdarma.

Bližší informace o této záruce a podmínkách pro její uplatnění najdete v případě zájmu na podstránce Záruky.

 

Záruka fair play

Spokojenost a pohoda našich studentů je pro nás velice důležitá. Také chápeme, že v pracovním i osobním životě se můžou vyskytnout situace, kdy najednou potřebujete posunout termín Vašeho kurzu nebo se z jakéhokoli důvodu necítíte být na certifikační zkoušku dostatečně připraveni.

Proto jako zatím jediní na českém a slovenském trhu nabízíme férové podmínky posunutí kurzu.

Bližší informace o této záruce a podmínkách pro její uplatnění najdete v případě zájmu na podstránce Záruky.

 

Máte-li zájem o vnitrofiremní kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školení, počtu osob, požadovaného místa konání a rámcového termínu.

Nejpozději v následující pracovní den Vám zašleme nabídku.

 

Potřebujete poradit, který kurz je pro vás nejvhodnější?

V tom případě nás prosím kontaktujte.