Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

Ochrana osobních údajů platná do 22.5.2018

Ochrana osobních údajů

Děkujeme za Vaši návštěvu na našich stránkách, těší nás váš zájem. Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně a chceme, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ze dne 4.4.2000.

 

Právo na informace

Na požádání vám POTIFOB, podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na ondekova@potifob.com, kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

 

Kodex ochrany údajů

 

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která Vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, jakož i datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace na kurz, stažením produktů zdarma apod.

 

Bezpečnost

POTIFOB přijímá technické, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

 

Použití a postoupení osobních údajů

POTIFOB používá Vaše osobní údaje pro účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a pro marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu zapotřebí.
Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázání diskrétností.

 

Možnost odhlášení

Chceme vaše údaje použít k tomu, abychom Vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takových akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoli odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

 

Cookies

POTIFOB používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a aby mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé "soubory", které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a vysoké míře uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.
Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Prohlášení prodávajícího:

POTIFOB se zavazuje plně respektovat důvěrnost Vašich osobních a firemních údajů, které jsou zabezpečené proti neautorizovanému přístupu a chráněné proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně potřebných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a na komunikaci s Vámi.
Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.


Souhlas registrujícího se návštěvníka webu:

Vyplněním webového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze POTIFOBj (jméno vč. trvalého bydliště / údaje o OSVČ vč. IČ a trvalého bydliště / název společnosti vč. IČ a sídla), jako správce a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb, a to na dobu do odvolání souhlasu.
Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.