Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

Možnost získat finanční příspěvek ze strukturálních fondů EU na Vaše školení

Pokud je Vaše společnost malým nebo středním podnikem, máte možnost využít na proplacení částí nákladů na školení finanční příspěvek ze strukturálních fondů EU na rozvoj společnosti prostřednictvím projektu zaměřeného na vzdělávání zaměstnanců, rozvoj produktů a služeb atd.

 

Pro období 2014 – 2020 jsou připravovány mj. následující dotační programy:

  1. OP Zaměstnanost – Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, Investiční priorita 3 Prioritní osy 1 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám.
  2. OP PIK – Prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, Investiční priorita 3 prioritní osy 2: Podpora vytváření a rozšiřování vyspělých kapacit pro rozvoj produktů a služeb Specifický cíl 2.4: Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP (provozovny mimo území hlavního města Prahy) – program Školící střediska, jehož cílem je podpora budování center vzdělávání zaměstnanců, která umožňují další rozvoj podnikatelských subjektů.

Výzvy pro období 2014-2020 jsou vypisovány od března 2015. Pro další informace nás v případě zájmu kontaktujte na ondekova@potifob.com.