Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

Johnson Controls

kurzy a certifikace PRINCE2, MSP, P3O, MoV - Johnson Controls
"Veľmi pozitívne vnímam Vaše školenie PRINCE2 Foundation i Practitioner level a taktiež Management of Value školenie, ktorých som sa zúčastnil spolu s ďalším členom môjho pracovného tímu. Získané poznatky nielen napomohli k úspešnej certifikácii, ale taktiež našli okamžité uplatnenie a aplikáciu v praxi pri riadení interných projektov v spoločnosti. Štruktúrovaná a systematická aplikácia metódy projektového riadenia PRINCE2 nám napomáha k efektívnemu riadeniu projektov neustáleho zlepšovania v kombinácii s nástrojmi Six Sigma či Lean. Teším sa na Vaše školenie MSP v blízkej dobe. "


Dušan Oravský, Global CI PMO Lead, MBB