Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

On-line nástroj pro určování kompetencí v oblasti projektového řízení - KOAN-PM

Co je to KOAN-PM?

KOAN-PM je on-line nástroj pro určování kompetencí v oblasti projektového řízení, který vychází ze skutečné osobnosti projektového manažera / člena projektového týmu, ne z vytvořeného "obrazu" / image o něm. Díky tomu je možné velmi přesně určit schopnosti a předpovědět chování jakož i rozvojové potřeby projektových manažerů / členů týmu.

K Kompetence manažerů pro řízení projektů představují strategickou hodnotu firmy. KOAN-PM Vám pomůže identifikovat manažeri se správnými kompetencemi pro řízení projektů.
O O kterém projektovém manažerovi můžete prohlásit, že zvládne velmi náročný projekt/ úkoly? KOAN-PM Vám pomůže najít odpověď na tuto otázku.
A Ambice projektových manažerů jsou v souladu se strategickými cíli organizace? I na tuto otázku Vám odpoví kOAN-PM.
N Navržení nejlepšího projektového manažera na daný projekt Vám dělá starosti? KOAN-PM Vám ho pomůže najít.
   
P Plánujete vzdělávání projektových manažerů? KOAN-PM Vám ukáže oblasti osobnostního rozvoje u jednotlivých manažerů, kterým je třeba věnovat pozornost.
M Mít "správné lidi" na "správných místech" při řízení komplexních projektů je pro Vás klíčové? KOAN-PM Vám pomůže v procesu optimalizace lidských zdrojů.

 

Proč používat KOAN-PM?

Mnoho stávajících dotazníků má tzv. koncepční charakter. To znamená, že dotazník se skládá z velmi "průhledných" otázek. Projektoví manažeři / členové projektových týmů při odpovídání vědí poměrně jednoduše identiikovat, jaká kompetence / chování je danou otázkou sledováno. Na základě toho dotazník vyplňují tak, aby konečný získaný "obraz" byl lepší než skutečnost.

Cílem 7-letého vývoje expertů, zabývajících se dotazníkem kOAN-PM, bylo definování co nejpřesnějšího ukazatele skutečných kompetencí / chování projektového manažera/ člena projektového týmu.

K dosažení tohoto cíle použili empirický přístup. Ze všech stávajících výzkumných metod / přístupů pro definování osobnostních a kompetenčních nástrojů je empirický přístup nejefektivnější. Klade vysoké nároky na sběr dat a jejich kvalitu, je nejméně ovlivnitelný kulturními rozdíly a poukazuje na pravdepodoný budoucí vývoj.

Projektový manažer/ člen týmu při vyplňování dotazníku netuší, co přesně se danou otázkou "měří" a proto není schopen ovlivnit výsledky dotazníku. Výstupem je přehled skutečných kompetencí/ stylu práce, včetně jejich budoucího vývoje jakož i možností osobnostního rozvoje projektového manažera/ člena pojektového týmu.

 

Co získáte?

Výstup z vyplnění KOAN-PM on-line dotazníku se skládá ze dvou částí:

První část

představuje rozsáhlý a podrobný popis stylu práce manažera během čtyř fází projektu:

 • iniciace projektu / spuštění projektu
 • definice / plánování / řízení projektu
 • realizace projektu / kontrola
 • ukončení projektu / učení se

Název jednotlivých fází závisí od využívané projektové metodiky - např. PRINCE2, PMI...

Na konci popisu každé fáze projektu je uveden přehled silných a slabých stránek daného projektového manažera/ člena projektového týmu (příklad opisní správy).

Druhá část

se skládá z vyhodnocení 8 kompetencí:

 • Respekt a získávání respektu
 • Rozvíjení podpory
 • Vytváření zapojení
 • Zaměření na výsledky
 • Vytváření jasných představ o projektu
 • Řízení informací a udžování kontroly
 • Organizační zaměření
 • Sebedůvěra a flaxibilita

Každá kompetence je rozdělena na 8 konkrétních a současně odlišných projevů chování.

Výsledek ukazuje, zda dané chování představuje překážku pro dosažení úspěchu, prostor pro rozvoj daného chování, pozitivní charakteristiku až po jedinečnou kvalitu projektového manažera/ člena projektového týmu (příklad ohodnocení kompetencí).

 

Jak je možné použít výstupy KOAN-PM:

1. Projektový manažer / člen projektového týmu získá stručný, výstižný a jasný přehľed o svých silných, slabých stránkách a oblastech vhodných pro další rozvoj.

Zpráva mu umožní zaměřit se na oblasti, které potřebuje udržet, případně zlepšit stejně jako na ty, které je třeba eliminovat.

2. Jak podklad pro přípravu na školení:

Pro jednotlivce:

Důležitou výhodou správy je, že projektový manažer / člen projektového týmu získá jasný přehled o svých schopnostech, o tom, co je nezbytné a současně možné zlepšit. Svou energii tak věnuje správným směrem podporujícím jeho profesionální růst.

Pro školitele:

Zpráva může být použita jako nástroj, který pomůže zmapovat silné a slabé stránky účastníka školení. Trenér může pracovat s podskupinami, které sdílejí stejné přednosti a omezení, nebo pracovat s podskupinami, kde se setkává mnoho různých typů osobností.

3. Jak podpora pro výběr vhodného projektového manažera / člena projektového týmu, či podpora pro vytvoření projektového týmu:

Zprávu je možné využít jak pro rozhodnutí, zda je daný projektový manažer/ člen projektového týmu vhodný pro projekt i pro určení nejvhodnějšího kandidáta pro práci na projektu. Kandidát stejně získá mnohem lepší pohled na to, proč je nebo není tím správným kandidátem.

4. Jak základ pro stanovení oblastí rozvoje projektového manažera / člena projektového týmu:

KOAN-PM může sloužit jako rámec pro rozhodování o cílech osobnostního rozvoje projektového manažera / člena projektového týmu. Je možné jej propojit s 360° hodnocením specializovaným na projektové řízení (360° PM). Tímto způsobem projektový manažer / člen projektového týmu získá lepší přehled o efektivnosti své energie, kterou věnuje profesionálnímu růstu.

Jazykové verze KOAN-PM on-line dotazníku:

Můžeme Vám nabídnout slovenskou, anglickou, německou, francouzskou a nizozemskou verzi on-line KOAN-PM dotazníku včetně výstupů. Čas potřebný pro vyplnění dotazníku
Dotazník je plně přístupný prostřednictvím on-line aplikace a jeho vyplnění trvá cca. 2 hodiny.

 

Cena


Nabízíme Vám on-line přístup k dotazníku KOAN-PM pro jednu osobu za cenu: 100 EUR (2 700 CZK) + DPH.

Elektronická verze výstupu včetně e-mailové podpory jsou zahrnuty ve výše uvedené ceně. Výstup bude zaslán na e-mailovou adresu uvedenou účastníkem.

 

KOAN-PM dotazník, stejně jako 360° PM hodnocení, Vám přinášíme ve spolupráci s naším belgickým obchodním partnerem Alert Management Consultants.

V případe zájmu můžete využít služeb našeho kouče, případně konzultantů našeho obchodního partnera, pro interpretaci výsledků dotazníku KOAN-PM jakož i výsledků hodnocení 360° PM. Také můžete využít vlastních interních konzulantů nebo koučů.

Speciální nabídka:

Pokud si u nás objednáte on-line přístup k dotazníku KOAN-PM pro jednu osobu do 30 kalendárních dnů od koupě kteréhokoliv námi nabízeného kurzu projektového řízení, obdržíte slevu z ceny on-line přístupu ve výši 20%. On-line přístup k dotazníku KOAN-PM pro jednu osobu Vás v tomto případě bude stát jen 80 EUR (2 200 CZK) + DPH. V případě zájmu o cenovou nabídku na takové služby či o více informací nás prosím kontaktujte.