Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

Příjezdové instrukce do sídla POTIFOB, s.r.o. - Urbánkova 15, Praha 4

Doprava na místo veřejnou dopravou - alternativy:

1.) Metrem C na stanici Kačerov, tam nasedněte na autobus č. 150 a vystupte na zastávce Pavelkova (19 min jízdy). Odtud přejděte přechodem přes silnici a schodištěm nebo rampou nahoru směrem k restauraci Mont Fort. Pak chodníkem mezi ni a samoobsluhu přímo přes náměstíčko a následně bezbariérový přechod přes silnici. Dále chodníkem rovně mezi bytovky (Daňkova ul.) kolem parkoviště, trafostanice a DDM Monet (nízká žlutá budova) až po Urbánkovu ul. Po ní doleva k č.p. 15 - vchod je vedle velké tabule POTIFOB přímo naproti vchodu do MŠ Montessori. Cesta pěšky ze zastávky Pavelkova k nám trvá cca 5 minut (450 metrů).

Ve špičce můžete z Kačerova použít i autobus 157 - v tomto případě vystupte na zastávce Násirovo náměstí (konečná). Pak pěšky do kopce po Pertoldově ul. po křižovatku s Urbánkovou ul. Po ní doleva k č.p. 15 - vchod je vedle velké tabule POTIFOB přímo naproti vchodu do MŠ Montessori. Cesta pěšky ze zastávky Násirovo náměstí k nám trvá cca 4 minuty (270 metrů, zčásti do kopce).

2.) Metrem B na stanici Smíchovské nádraží, tam nasedněte na autobus č. 190 a vystupte na zastávce Pavelkova (20 min jízdy). Odtud jako v alternativě 1.

3.) Metrem A na stanici Staroměstská, tam přestupte na tramvaj č. 17 směr Sídliště Modřany. Dále jako v alternativě 4.

4.) Tramvají č. 17, 3 nebo 21 či autobusem č. 165 na zastávku Poliklinika Modřany. Odtud doprava pěšky směrem do kopce po ul. Československého exilu: buď po autobusovou zastávku Písková (250 metrů, zastávka na znamení), z ní autobusem č. 150 nebo 190, vystupte na zastávce Pavelkova (3. zastávka, 3 minuty jízdy z Pískové) a dále jako v alternativě 1.

Nebo pro sportovněji založené (procházka do 10 minut - 800 m) pokračujte pěšky nahoru do kopce po ul. Československého exilu, z ní odbočte doleva na ul. Na Hupech, po ní přes Násirovo náměstí dále rovně po Pertoldově až po křižovatku s Urbánkovou (odbočka doleva). Pak po Urbánkově k č.p. 15 - přímo naproti vchodu do MŠ Montessori.

5.) Vlakem na zastávku Modřany. Tam přestupte na tramvaj 3, 17 nebo 21 směr Sídliště Modřany. Dál pak jak v alternativě 4.

Doprava na místo autem:

GPS souřadnice: 50°0'6.298"N, 14°25'28.969"E resp. v desítkovém zápisu 50.0017494N, 14.4247136E.

Možné hlavní příjezdové trasy:

1.) Z Pražského okruhu Jižní spojkou, exit Modřany, následně podél tramvajové trati  - ul. Modřanská a Generála Šišky. Na světelné křižovatce s Komořanskou ul. odbočit doleva pod nadjezd tramvajové trati a dále podél tramvajové trati až po světelnou křižovatku s ul. Československého exilu. Na ní doprava do kopce a hned 1. odbočkou doleva na ul. Na Hupech. Po ní přes Násirovo náměstí dále rovně po Pertoldově až po křižovatku s Urbánkovou (odbočka doleva). Pak po Urbánkově k č.p. 15 - přímo naproti vchodu do MŠ Montessori.

2.) Z D0 od Brna exit 3 Vestec. Na kruhovém objezdu hned za ním doleva po Vídeňské ul. až po křižovatku s Kuntratickou spojkou - nejbližší kruhový objezd. Na něm doleva po Kunratické spojce až po křižovatku s Libušskou ul. na jejím konci. Tam doprava po Libušské až po 1. světelnou křižovatku s Meteorologickou ul. Na ní doleva na Meteorologickou. Po Meteorologické rovně až na její konec a dále přes kruhový objezd rovně po ul. Generála Šišky přímo až po světelnou křižovatku s ul. Českoskovenského exilu. Na ní doleva do kopce, hned 1. odbočkou opět doleva na ul. Na Hupech a dále jako v alternativě 1.

3.) Z D0 od Radotínského mostu exit 10. Pak po ul. K přehradám, přes Most závodu míru přes Vltavu, na jeho konci doleva na Komořanskou. Dále pak rovně po Komořanské ul. až na její konec - svľtelnou křižovatku s ul. Generála Šišky pod tramvajovým nadjezdem. Na ní doprava na ul. Generála Šišky a pak dále jako v alternativě 1.

4.) Z D1 exit 2 Chodov. Pokud jedete směrem od Brna, hned za exitem odbočte doleva ponad dálnici po Chilské ul. směrem na Kunratice a na kruhovém objezdu zabočte doprava na ul. Na Jelenách (1. výjezd). Pokud jedete od Prahy, po sjezdu z dálnice se dostanete na stejný kruhový objezd a přes něj přejděte přímo na ul. Na Jelenách. 

Po ul. Na Jelenách po nejbližší kruhový objezd, na něm doleva na Kunratickou spojku. Po ní stále rovně (po hlavní) až po až po křižovatku s Libušskou ul. na jejím konci. Dále jako v alternativě 2.

Zaparkovat můžete v našem dvoře nebo na ulici. Parkování v lokalitě je volné a bezplatné, samozřejmě s respektováním dopravních značek i předpisů.