Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

IPMA A-D a NSK

IPMA® – International Project Management Association je federace národních asociací projektového řízení. Vydává vlastní standard kompetencí projektového řízení - IPMA Competence Baseline (ICB) zaměřený na posuzování způsobilostí odborníků na projektové řízení. Není to tedy návod pro řízení projektů. Na rozdíl od standardů P3.express, PRINCE2 a PMI neobsahuje např. procesní model nebo definici odpovědností a pravomocí ostatních rolí kromě projektového manažera. V České republice je platná národní verze ICB "Národní standard kompetencí projektového řízení" (Czech Competence Baseline - CzCB). Certifikace IPMA platí 5 let a má 4 úrovně A-D.

Monopol na výkon certifikace IPMA v ČR má spolek IPMA Česká republika, z.s. - IPMA CZ (předešlý název Společnost pre projektové řízení - SPŘ) se sídlem v Praze.

NSK – Národní soustava kvalifikací ČR definuje tyto kvalifikace v oblasti projektového a programového řízení:

 • 63-006-N Administrátor projektu
 • 63-007-R Manažer projektu
 • 63-008-T Manažer programů a komplexních projektů.

Požadavky na obsah a rozsah vzdělávaní i kvalifikačních zkoušek jsou podobné CzCB a certifikaci IPMA. Stanovuje je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Autorizace na poskytování výše uvedených kvalifikačních zkoušek NSK v oblasti projektového řízení uděluje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Doklad (certifikát) o úspěšném vykonání zkoušky z profesní kvalifikace evidované v Národní soustavě kvalifikací má (stejně jako např. výuční list) statut veřejné listiny – prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je stanovena daná kvalifikace, a jako takový je zaměstnavateli uznáván (zdroj: webová stránka Národní soustavy kvalifikací).

Zkoušky výše uvedených kvalifikací NSK mají doživotní platnost. Vykonává je několik autorizovaných osob - AO. 

 

Cíl kurzu Příprava na certifikaci IPMA A-D/ NSK 63-006-N, 63-007-R, 63-008-T

Cílem tohoto našeho kurzu je připravit účastníky na zkoušky certifikačních resp. kvalifikačních stupňů:

Certifikovaný projektový praktikant - IPMA D

Administrátor projektu, kód NSK: 63-006-N

Certifikovaný projektový manažer - IPMA C

Manažer projektu, kód NSK: 63-007-R

Certifikovaný projektový senior manažer - IPMA B
a Certifikovaný ředitel projektů - IPMA A

Manažer programů a komplexních projektů, kód NSK: 63-008-T

U stupňů IPMA D - Certifikovaný projektový praktikant a NSK: 63-006-N Administrátor projektu jsou prezenční částí kurzu plně pokryty požadavky zkoušky. U stupňů IPMA A-C a NSK 63-008-T, 63-007-R navazuje ještě samostudium včetně přípravy na ústní zkoušku.

 

Charakteristika kurzu

Příprava na certifikaci IPMA A-D/ NSK Administrátor projektu, Manažér projektu, Manažer programů a komplexních projektů je třídenní intenzivní kurz projektového řízení tvořen vyváženou směsí teorie a cvičení. Vyšší certifikační/ kvalifikační stupně vyžadují dodatečné samostudium po kurzu.

Kurz představuje standard IPMA, certifikační proces a průběh zkoušek, skladbu písemných zkoušek IPMA CZ i NSK Administrátor projektu, Manažér projektu, Manažer programů a komplexních projektů, požadavky na jednotlivé certifikační/ kvalifikační stupně. Postupně přechází znalostními oblasti řízení projektů, přičemž poskytuje výklad všech kompetenčních oblastí daných aktuální verzí CzCB, přidružených metod, technik a nástrojů.

Účastníci se v rámci kurzu obeznámí také s:

 • procesním modelem projektového řízení dle normy ISO 21500:2013 Návod k managementu projektu (Guidance on project management), který je vhodným doplněním, jelikož IPMA ani CzCB procesní model nedefinují
 • českou terminologií projektového managementu dle ISO 21 500.

Kromě výkladu teorie obsahuje kurz sadu příkladů, na kterých si posluchači formou případových studií vyzkouší klíčové techniky, jenž jsou součástí certifikační zkoušky, jako např.:

 • sestavení organizační struktury projektu
 • sestavení harmonogramu a výpočet kritické cesty projektu
 • tvorba logického rámce projektu.

Součástí je také řada průběžných cvičných testů, simulující písemnou certifikační zkoušku.

 

Obsah kurzu pro všechny certifikační stupně

 • Řízení integrace projektu
 • Řízení rozsahu projektu
 • Řízení časového rámce projektu
 • Finanční řízení projektu
 • Řízení kvality
 • Rizika v projektu
 • Řízení změn v projektu
 • Řízení zdrojů projektu
 • Řízení informací a dokumentace v projektu
 • Řízení programu
 • Řízení organizace prostřednictvím projektů
 • Projektový tým

Pokurzová příprava pro vyšší kvalifikační stupně IPMA A, B, C nebo NSK 63-008-T, 63-007-R (samostudium):

1. Zpracování případové studie

je přípravou na certifikaci, kde uchazeč obhajuje skutečně realizovaný projekt z vlastní praxe (IPMA) nebo řeší vylosovanou případovou studii (NSK).

Rozdíl mezi požadavky kvalifikačních stupňů je v komplexnosti (složitosti) řešených projektů resp. programů/ portfolia.

2. Behaviorální kompetence

 • Uchazeč IPMA C a NSK 63-007-R Manažer projektu musí prezentovat širší rozsah znalostí ve více kompetenčních oblastech ve srovnání s IPMA D.
 • IPMA B i A a NSK 63-008-T Manažer programů a komplexních projektů požadují vyšší úroveň především v oblasti behaviorálních kompetencí.

3. Kontextové kompetence

 • Uchazeč IPMA C musí prezentovat širší rozsah znalostí ve více kompetenčních oblastech oproti IPMA D.
 • IPMA B a A a NSK 63-008-T Manažer programů a komplexních projektů požadují vysokou úroveň vědomostí a praktických zkušeností především v oblasti kontextových kompetencí.

 

Lektor

Lektorem našich přípravných kurzů na certifikaci IPMA A-D a kvalifikační zkoušky NSK 63-006-N Administrátor projektu, 63-007-R Manažer projektu, 63-008-T Manažer programů a komplexních projektů je zkušený certifikovaný projektový manažer Ing. Jan Brada, IPMA B, který má více než 20-leté praktické zkušenosti s řízením projektů a více než 13-leté zkušenosti s vedením školení projektového řízení.

 

Délka kurzu

1 třídenní blok + samostudium pro vyšší certifikační/ kvalifikační stupně IPMA C, B, A a NSK 63-007-R, 63-008-T.

 

Cena

Cena veřejných kurzů je 18 000 Kč + DPH/ os.

Pro možné objemové slevy a ceny vnitrofiremních kurzů nás prosím kontaktujte.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, která bude vypočítaná a fakturována dle platných právních předpisů ČR.

Záruka kvality, termínu, nejlepší ceny a udržení know-how

Záruka nejlepší ceny:

Pokud kdekoliv jine obdržíte výhodnější cenovou nabídku přípravného kurzu na certifikaci IPMA A-D/ NSK 63-006-N, 63-007-R, 63-008-T realizovaného v ČR se srovnatelnými zárukami jako naše a vedeného srovnatelně zkušeným certifikovaným lektorem, překonáme ji - stačí nám ji předložit.

 

Jak objednat?

Máte-li zájem o veřejný kurz:

V našem kalendáři kurzů zvolte termín a místo kurzu, které Vám vyhovuje. Pak klikněte na slovo "objednat" vedle něj. Data o Vámi zvoleném kurzu se automaticky přenesou do objednávkového formuláře. Pak stačí doplnit zbylé údaje a odkliknout odeslání objednávky.

Máte-li zájem o vnitrofiremní kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školení, počtu osob, požadovaného místa konání a rámcového termínu. Nejpozději v následující pracovní den Vám zašleme nabídku.

 

Potřebujete poradit, který kurz je pro Vás nejvhodnější?

Pak nás prosím kontaktujte:

Monika Ondeková, ředitelka pro prodej, ondekova@potifob.com, tel. +420 605 404 569.

 

Upozornění k certifikaci a recertifikaci podle standardu IPMA v ČR

Certifikace IPMA se v každé zemi realizuje jinak. Různé jsou také podmínky recertifikace i názvy jednotlivých úrovní (proto se při názvu obvykle uvádí, o který stupeň certifikace IPMA, tj. A-D, se jedná).

Certifikaci i recertifikaci IPMA v ČR vykonává a podmínky stanovuje výlučně spolek IPMA Česká republika, z.s. (IPMA CZ)

Certifikaci IPMA v ČR vykonávají výhradně zkoušející jmenovaní vedením Certifikačního orgánu IPMA CZ, kteří:

 • vytváří testy pro jednotlivá certifikační kola a hodnotí odpovědi kandidátů
 • vyhodnocují přihlášky kandidátů, jejich zprávy o projektech a další podklady
 • vedou certifikační pohovory s kandidáty.

Zkoušející IPMA mají při tvorbě otázek na zkoušky, hodnocení přihlášek kandidátů, pohovorech s kandidáty atd. značný prostor pro subjektivitu - na rozdíl od certifikace P3.express, PRINCE2 nebo PMI, která má formu písemných testů v multiple choice formátu vybíraných náhodně z rozsáhlých databází a vyhodnocovaných automaticky počítačem.

 

Upozornění ohledně mezinárodního uznávání certifikátů IPMA

Teoreticky jsou certifikáty IPMA stejného stupně získané v různých krajinách rovnocenné. Nicméně

 • různé národní názvy jednotlivých certifikačních úrovní
 • odlišné certifikační standardy i kriteria
 • nejednotný design a text certifikátů atd.

můžou v praxi vést k problémům s uznáním certifikátu IPMA získaného v ČR zahraničními zákazníky nebo zaměstnavateli.

Napříkladu APM - britská národní členská asociace IPMA a jedna z největších členských asociací IPMA vůbec - k 31.12.2011 ukončila certifikaci IPMA B a nahradila ji národní certifikací "APM Registered Project Professional" (RPP).

Držitelé certifikátu IPMA B, kteří chtějí získat tento "nástupnický" titul, musí splnit dodatečné požadavky týkající se průběžného vzdělávaní v projektovém řízení a aktivního řízení projektů. Musí také uhradit (dodatečný) certifikační poplatek, požádat o plné členství v APM a uhradit ročný členský poplatek (příp. členství v jiné národní asociaci IPMA - třeba IPMA CZ - se pro tento účel neuznává). Úroveň IPMA A dokonce APM necertifikuje vůbec, ani ji nikdy necertifikovala.

Není možné vyloučit, že podobné restriktivní kroky v budoucnu podniknou další národní členské asociace IPMA.

 

IPMA vs P3.express vs PRINCE2 vs PMI vs NSK - co zvážit při výběru certifikace?

Certifikace IPMA, podle které je bylo od jejího vzniku do r. 2020 celosvětové certifikovaných kolem 300 000 osob, je mnohem méně rozšířená a známá než certifikace podle standardů PRINCE2 (přes 1 milion certifikovaných osob) a PMI (přes 1 milion certifikovaných osob), resp. jako nově vzniklá certifikace P3.express podporovaná Evropskou unií, které popularita každým dnem vzrůstá.

Dále získání certifikace IPMA, zejména vyšších úrovní, trvá s odstupem nejdéle ze všech srovnatelných mezinárodních standardů a je i nejnákladnější.

Z výše uvedených důvodů doporučujme certifikaci IPMA pouze pro ty kandidáty, kteří mají zájem o vyšší než základní úroveň mezinárodní certifikace projektového řízení IPMA C-A, ovšem neovládají anglický jazyk dostatečně na to, aby zvládli celosvětové certifikace PRINCE2 Practitioner nebo PMI PMP, resp. mají obavu ze strojového překladu do češtiny/ slovenštiny během anglické certifikace P3.express Practitioner. 

Zkoušky PRINCE2 Practitioner je možné absolvovat také v češtině (do 30.9.2024), nicméně oficiální literatura pro certifikaci - PRINCE2 manuál - je v angličtině. Knihy o PRINCE2, které byly kvalitně přeloženy do češtiny - "PRINCE2 pro řízení malých projektů" a "PRINCE2 Précis - Shrnutí klíčových prvků PRINCE2" poskytují jen částečnou náhradu.

Zkoušky PRINCE2 Foundation je možné absolvovat plně v češtině (do 30.9.2024) včetně všech potřebných školících materiálů k ní.

Certifikační zkoušky PMI PMP i CAPM a základní literatura k nim (PMI PMBOK Guide, přípravné učebnice na certifikaci) jsou dostupné pouze v angličtině, částečně také v němčině, francouzštině, španělštině.

Pokročilá certifikace minimalistického systému projektového řízení P3.express, podporovaného Evropskou unií - P3.express Practitioner, která je srovnatelná např. s IPMA C, umožňuje kandidátům během anglické zkoušky spustit strojový překlad všech otázek i odpovědí do češtiny, přičemž překlad je na velice slušné úrovni. I když je většina studijních materiálů pro přípravu na zkoušku P3.express k dispozici v angličtině, oficiální literatura - P3.express manuál je k dispozici již i ve slovenštině, jeho česká verze bude k dispozici v roce 2024.

Zájemcům, kterým postačuje národní certifikace odborníka na projektové řízení, doporučujeme certifikaci NSK 63-006-N Administrátor projektu/ 63-007-R Manažer projektu/ 63-008-T Manažer projektů a komplexních programů. U té si je možné svobodně vybrat z nabídky kvalifikačních zkoušek od několika autorizovaných osob. Zkoušky té samé úrovně jsou rovnocenné bez ohledu na to, která autorizovaná osoba je vykonala. Jejich obsah je závazně stanoven Hodnotícím standardem vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Kvalifikační zkoušky NSK i P3.express Practitioner, platí na rozdíl od zkoušek IPMA, PMI či PRINCE2 Practitioner doživotně.

Ceny kvalifikačních zkoušek projektového řízení NSK jsou výrazně nižší jako ceny srovnatelných zkoušek IPMA a o něco nižší než ceny srovnatelných zkoušek PRINCE2 i PMI. Jsou ovšem výrazně dražší než cena zkoušky P3.express Practitioner.