Menu

Mýty a pravdy o standardech a certifikacích projektového řízení

Vzhledem k tomu, že v mé praxi trenéra a konzultanta řízení projektů, programů a portfolií se často setkávám s různými mýty, polopravdami a dokonce i nepravdivými tvrzeními o standardech v oblasti projektového řízení a certifikaci podle nich, rozhodl jsem se napsat tento článek.

Na úvod by se možná hodilo stručně představit nejvýznamnější standardy v oblasti projektového řízení. Těmi jsou metodika PRINCE2, PMI PMBOK Guide a IPMA ICB. Na našem webu najdete přehlednou tabulku nejvýznamnějších certifikací v oblasti řízení projektů a programů.

Po této krátké orientaci v problematice se můžeme pustit do jednotlivých mýtů:

 

1. mýtus: "certifikace odborníka na projektové řízení podle standardu A je více / lepší než certifikace dle standardu B" (za A a B dosaďte libovolné z trojice IPMA, PMI, PRINCE2)

Každý z těchto tří standardů je trochu o něčem jiném a to samé platí i o certifikaci podle nich. IPMA se soustředí na posuzování kompetencí odborníků na projektové řízení (technických, "měkkých" i "kontextových"), na druhé straně např. nedefinuje životní cyklus řízení projektů. PMI se soustředí na nástroje a techniky projektového řízení (CAPM) a schopnost aplikovat je na praktické situace (PMP). PRINCE2 je zas ucelená metoda řízení projektů. Certifikace podle PRINCE2 ověřuje, zda kandidát tuto metodu zná a rozumí jí (Foundation) resp. zda ji je schopen aplikovat na řízení jednoduchého projektu (Practitioner).

Jak vyplývá z výše uvedeného, ​​paušalizující prohlášení, že certifikace podle jednoho standardu je lepší než dle standardu jiného, ​​nemohou být pravdivé, protože takříkajíc "porovnávají hruškovici s jabloní a bedničkou pomerančů".

Smysluplnější je přirovnávat vůči sobě jednotlivé úrovně obtížnosti certifikací. V praxi jsou navzájem srovnatelné následující certifikace (seřazeny podle úrovně náročnosti od základních k vyšším a v rámci úrovně podle popularity měřené počtem certifikovaných):

 

2. mýtus: "IPMA a PMI jsou metodiky"

IPMA je Mezinárodní asociace projektového managementu - federace sdružující národní asociace z více než 50 zemí. Její standard Individual Competence Baseline - ICB je hodnotící model odborníků na projektové řízení. Tedy něco jako "wishlist" schopností, ne "návod na řízení projektů".

PMI alias Project Management Institute je zas společnost původem z USA, prostřednictvím svých chapters zastoupena po celém světě. Chapters jsou samostatné právní subjekty vedené dobrovolníky, podobně jako jednotlivé národní členské asociace IPMA. Základním standardem PMI je "A Guide To The Project Management Body Of Knowledge" (nazývaný PMBOK Guide nebo jen PMBOK). Jak napovídá jeho název, je to "průvodce vědomostmi o řízení projektů". Představuje množství nástrojů a technik projektového řízení, ale opět netvoří "návod na řízení projektů". Spíše naznačuje, z čeho všeho si projektový manažer může vybrat při řízení projektů a na co jsou jednotlivé nástroje a techniky použitelné.

 

3. mýtus: "jediná certifikace v oblasti projektového řízení, kterou je možné absolvovat v češtině, je dle standardu IPMA"

Certifikaci IPMA je skutečně možné absolvovat v češtině. Avšak již několik let je možné absolvovat v češtině i certifikaci PRINCE2 Foundation a PRINCE2 Practitioner. Naopak u certifikace PMI je stále nutná znalost angličtiny a PMI nemá plány vytvořit českou verzi zkoušek a literatury.

 

4. mýtus: "certifikace IPMA je celosvětově stejná"

Ve skutečnosti každá národní asociace IPMA realizuje certifikaci jinak. Různé upravuje i podmínky recertifikace, ačkoli certifikační standardy odvozuje od společného základu daného platnou Individual Competence Baseline (ICB). Různé jsou i národní názvy jednotlivých certifikačních úrovní i design i text certifikátů. To může v praxi vést k problémům s uznáním certifikátu IPMA získaného v ČR zahraničními zákazníky resp. zaměstnavateli.

 

5. mýtus: "PMI najde využití jen u IT projektů"

Ve skutečnosti jsou standardy PMI, zejména ten základní - PMBOK Guide použitelné pro řízení jakéhokoliv projektu. V USA je PMBOK Guide dokonce vládním standardem a standardem ANSI - American National Standards Institute pro všechny druhy projektů.

 

6. mýtus: "certifikace PMI PMP je srovnatelná s PRINCE2 Foundation"

Ve skutečnosti je srovnatelný pouze formát zkoušek: multiple choice test, vždy 4 možné odpovědi na otázku, pouze jedna z nich správná. Rozdílů je ale mnohem více, například:

PRINCE2 Foundation PMI PMP
ověřuje znalost a pochopení metodiky PRINCE2 ověřuje schopnost aplikovat vybrané nástroje, techniky a etický kodex na praktické situace z řízení projektů
základní úroveň certifikace, na připuštění k ní není třeba splnit žádné vstupní podmínky pro připuštění ke zkoušce je nutné doložení 3 let praxe s vedením projektů (pro držitele alespoň bakalářského titulu) resp. 5 let praxe s vedením projektů (u kandidátů bez VŠ vzdělání) plus 35 hodin formálního vzdělání v oblasti projektového řízení
zkouška má 75 otázek a trvá hodinu zkouška má 400 otázek a trvá 4 hodiny
zkoušku je možné absolvovat v češtině zkoušky jsou pouze v angličtině a v omezené míře v jiných světových jazycích
certifikát platí doživotně  certifikaci si je nutné udržovat sbíráním a vykazováním PDU - Professional Development Units

 

7. mýtus: "certifikaci PMI provádějí místní chapters PMI/ SPŘ"

S tímto tvrzením jsem se setkal dokonce na webstránkách vzdělávacích společností nabízejících přípravu na certifikaci PMI PMP/ CAPM a "kurzy řízení projektů podle PMBOK". Jsou hrubě zavádějící - certifikaci PMI totiž provádí výlučně Project Management Institute, Inc. se sídlem v USA. Absolvovat ji je možné pouze v některém z Prometric center, které mají uzavřenou příslušnou smlouvu s Project Management Institute, Inc, připadně online. Testy se provádějí na počítači a vyhodnocují se automatizovaně na dálku. Místní chapters PMI ani SPŘ tedy nemají s prováděním zkoušek PMI vůbec nic.

 

8. mýtus: "mezinárodní certifikát PRINCE2 Vám může vystavit nejen zkušební institut - Examination Institute akreditovaný AXELOSom"

Výlučným vlastníkem PRINCE2 je AXELOS Limited, společný podnik britské vlády a z veřejné soutěže vzešlého soukromého investora. Od 1.1.2018 AXELOS oprávnil výkonem certifikace podle PRINCE2 pouze 1 zkušební institut - Examination Institute alias EI, a to PeopleCert. Certifikační zkoušky může administrovat samotný EI nebo EI akreditované tréninkové organizace (ATO) a schválené zkušební organizace (AEO). EI a AEO pro kohokoli, ATO jen pro absolventy svých akreditovaných certifikačních kurzů.

Certifikát o složení zkoušky je nutné odlišovat od potvrzení o absolvování kurzu. Platný certifikát o složení zkoušky může vystavit jen zkušební institut - EI. Platné potvrzení o absolvování kurzu může vydat pouze akreditovaná tréninková organizace - ATO, u které účastník kurz absolvoval, případně její licencovaná pobočka - affiliate. Seznam ATO je na webu AXELOS.

Bohužel na trhu působí i neseriózní poskytovatelé nabízející "své vlastní" zkoušky PRINCE2 a nimi vystavené "certifikáty PRINCE2", jejichž text je úmyslně formulován tak, aby u věci neznalého zájemce vyvolal dojem, že se jedná o potvrzení o certifikaci PRINCE2. Pokud se setkáte s takovou nabídkou, doporučuji Vám nechat si zaslat vzor takového certifikátu a poslat ho k posouzení zkušebnímu institutu PeopleCert nebo přímo AXELOSu.

 

9. mýtus: "podle ISO norem 21500 a 10006 se lze platně certifikovat"

Jak se uvádí v abstraktu i textu těchto ISO norem, nejsou to normy certifikační. Najdou se subjekty, které přesto nabízejí i "certifikaci" osob či dokonce organizací podle nich. Takový "certifikát" však není hoden ani papír, na kterém je vytištěn.

 

10. mýtus: "absolvováním kurzu a certifikace se z kohokoli stane projektový manažer"

Na základě mých více než 20-ti letých zkušeností s řízením projektů, školeními a poradenstvím v projektovém řízení, po stovkách odvedených školení a tisících absolventů mohu čestně prohlásit následující: Znalost teorie, nástrojů, technik a postupů je důležitá, ale stejně důležitá je schopnost aplikace podložená praktickými zkušenostmi. Třídenní kurz sám o sobě z nikoho projektového manažera neudělá, ať by byl jakkoliv dobrý. Výsledky se dostaví až postupně praktickou aplikací naučeného, vhodným přizpůsobováním prostředí projektu i projektu samému, učením se ze zkušeností a průběžným dalším vzděláváním podle potřeby.

Certifikát odborníka na projektové řízení prokazuje to, co je na něm napsáno - nic víc, nic méně. Není zárukou kvalitně odřízeného projektu. Je důležitý? Pro některé pozice ano. Např. jako manažer stavební firmy byste si svářeče vybírali v první řadě z těch, kteří mají svářečské zkoušky - nejen proto, že jinak riskujete pokuty, ale i proto, že zvládli nezávislé ověření potřebných znalostí a schopností. Máte tedy jakous takous jistotu, že nepodpálí nebo nevyhodí do povětří to, co mají svařit a vše kolem. Znamená to, že drahou zakázku pro důležitého zákazníka necháte svařovat prvnímu člověku se svářečským průkazem, který půjde kolem? Asi ne.

Totéž platí o projektových manažerech: Pokud je přijímáte nebo se jimi stávají kariérním růstem v rámci Vaší firmy, certifikace by měla být podmínka nutná, ale nikoliv postačující. Je třeba zohlednit praxi, osobnostní předpoklady atd. No a pokud jste nastávajícím projektovým manažerem, složením certifikační zkoušky se Vaše učení "řemeslu" nekončí - spíše se jen začíná.

Autor článku:

Ing. Štefan Ondek, PMP, managing partner a vedoucí trenér POTIFOB

držitel certifikátů PMI PMP od roku 2007, PRINCE2 Practitioner a Foundation od roku 2009, IPMA B od roku 2006 do roku 2016 (předtím IPMA C od roku 2003) a mnoha dalších. Jeden z prvních česky mluvících akreditovaných trenérů PRINCE2 ( od 1.5.2009). Odborný korektor 6. edice PRINCE2, PMBOK Guide 7th a 6th Edition i dalších odborných publikací.