Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

Naše největší konference, přednášky a jiné akce o projektovém řízení v roce 2011

20.10.2011 - Představení mezinárodních standardů projektového řízení a jejich přínosů

pro členy Klubu mladých manažerů České manažerské asociace na půdě VŠE v Praze

PRINCE2, PMI, IPMA - přednáška

Managing partner POTIFOB Štefan Ondek 20.10.2011 na pozvání vedení Klubu mladých manažerů České manažerské asociace představil na půdě VŠE v Praze jeho členům i ostatním zájemcům mezinárodní standardy projektového řízení PRINCE2 a PMI, jejich prínosy a vztah mezi těmito dvěma standardy. Následně odpověděl na dotazy účastníků týkající se zejména certifikace podle standardů projektového řízení PRINCE2, PMI i IPMA a její praktickém využití.

Prezentaci z akce si můžete prohlédnout zde.

 

Přednášky Nejlepší praxe pro řízení projektů, programů a portfolií - PRINCE2, P3O, MSP, MoP

Bratislava, Brno, Praha, Zlín

27.-29.6. 2011 jsme uspořádali řadu bezplatných odborných přednášek o mezinárodních metodikách řízení projektů, programů i portfolií postavených na nejlepších zkušenostech (best practices) a jejich přínosech pro praxi. Přednášejícím byl Ing. Štefan Ondek, PMP, managing partner společnosti POTIFOB.

Roadshow - sídlo společnosti POTIFOB

Přednášky proběhly v České republice a na Slovensku v termínech:

  • Praha 24.6.2011
  • Bratislava 27.6.2011
  • Brno 28.6.2011
  • Zlín 29.6.2011

 

Program přednášek tvořilo představení koncepcí řízení portfolií - Portfolio Management - MoP, programů - Managing Successful Programmes - MSP, celosvětově nejrozšířenější metody řízení projektů PRINCE2 - Projects In Controlled Environments 2 (Projekty v ovládaných prostředích 2), standardu pro budování a provoz kanceláří řízení portfolií, programů i projektů - Portfolio, Programme & Project Offices - P3O, kurzů a certifikace podle těchto standardů a závěrečná diskuse.

Každý registrovaný účastník obdržel stručný přehled metodiky PRINCE2 od společnosti POTIFOB a informační materiál o školeních projektového i programového řízení POTIFOB (PRINCE2, P3O, PMI, MSP).

 

Konference Projektový management - plán x realita

13.-14.4.2011, Zlín, Česká republika

Konference Projektový management 2011 13.-14.4. se na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskutečnil 4. ročník konference Projektový management. Naše trenérka vystoupila v její odborném programu s příspěvkem na téma Řízení změn v projektu s využitím best practice postupů PRINCE2.

 

přednáška Úvod do standardů projektového řízení PRINCE2 a PMI

pro studenty ERASMUS programu Ekonomické univerzity v Bratislavě, 11.4.2011

přednáška Úvod a principy metodiky projektového řízení PRINCE2: 2009 pro studenty Ekonomické Univerzity v Bratislavě Managing partner POTIFOB Štefan Ondek 11.4.2011 na pozvání pedagogů Fakulty podnikového managementu Ekonomické univerzity v Bratislavě představil studentům jejího ERASMUS programu metodiku projektového řízení PRINCE2, její přínosy, principy,témata a procesy, jakož i standard projektového řízení PMI a vztah mezi těmito dvěma standardy.

 

Valná hromada Spoločnosti pre projektové riadenie (SPPR) a odborný seminář o PMO

8.4.2011, Bratislava

8.4. se v bratislavském hotelu Chopin uskutečnila řádná valná hromada (VH) Spoločnosti pre projektové riadenie, partnera POTIFOB. VH měla již tradičně doprovodný odborný program, letos zaměřený na kanceláře řízení projektů (PMO/ P3O). Keynote speakrem programu byl p. Eddie Borup z Velké Británie, prezident britské skupiny uživatelů best practice standardů. Účast p. Borupa na akci zajistil náš managing partner Štefan Ondek ve své roli člena výboru SPPR odpovědného za vztahy se "světem PRINCE2".

 

galavečer Miss Academia ČR 2011

Miss Academia ČR 2010 29.3.2011 se v Zlíně konal finálový galavečer soutěže krásy a inteligence studentek českých vysokých škol Miss Academia ČR 2011. POTIFOB byl partnerem této akce a věnoval do soutěže cenu pro vítězku - účast na našem certifikačním kurzu projektového řízení PRINCE2 Foundation.

 

POTIFOB PRINCE2 Day 2011

Bratislava 10.3.2011

Na základě kladných ohlasů veřejnosti na naše odborné konference a jiné akce o projektovém i programovém řízení jsme 10.3.2011 uspořádali v bratislavském hotelu Gate One**** další, tentokrát zaměřenou primárně na standard PRINCE2 a jeho využití v středoevropské praxi.

Řečníky byli renomovaní odborníci na standard PRINCE2 a jeho aplikování z Nizozemska, Rakouska i Slovenska vyváženě zastupující konzultantský, trenérský i uživatelský pohled. Keynote speakrem byl p. Allard de Ranitz, CEO společnosti In2ition, dlhoroční trenér, konzultant a coach v oblasti projektového a programového řízení, PRINCE2 Registered Practitioner, MSP Registered Advanced Practitioner a Approved Trainer, Nizozemsko.

Program moderoval a panelovou diskusi povedl Ing. Štefan Ondek, PMP, managing partner a hlavní trenér POTIFOB.

Doprovodní akcí konference byly poobědní odborné workshopy vedené akreditovanými trenéry PRINCE2 zaměřené na praktickou aplikaci vybraných nejvýznamnějších součástí PRINCE2:

  • vhodné organizační uspořádání projektů - workshop vedl Ing. Štefan Ondek, PMP, první slovenský akreditovaný trenér PRINCE2
  • tvorba plánů a produktově orientované plánování

Satelitní akcí konference byl také certifikační kurz MSP - Managing Successful Programmes, standardu pro řízení programů propojeného s PRINCE2. Kurz vedl p. Allard de Ranitz osobně.

Akce v roce 2012

Akce v roce 2010

Akce v roce 2009

Akce v rocích 2008 a 2007