Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

Naše konference, přednášky a jiné akce o projektovém řízení v roce 2009

první certifikační kurz P3O (Portfolio, Programme & Project Offices) Foundation v regionu

16.-17.12.2009, Bratislava 

Jako první v regionu jsme uspořádali pro naše zákazníky a vrcholové manažery certifikační kurz P3O Foundation. Kurz, který se uskutečnil v spolupráci s akreditovaným poskytovatelem kurzů MSP, společností OpEyE Consulting, vedl akreditovaný tréner p. Martin Caron z Holandska.

Certifikační zkoušku úspěšně zložili všichni účastníci kurzu včetně obou jednatelů POTIFOB.

Absolventi a lektor prvního certifikačního kurzu P3O ve střední i východní Evropě.

Absolventi a lektor prvního certifikačního kurzu P3O v regionu.

 

Dny sekcí SPŘ 2009

22.-23.10.2009, Střítěž u Jihlavy

Druhý ročník tohoto odborného setkání, které pořádá česká Společnost pro projektové řízení (SPŘ), členská národní organizace International Project Management Association (IPMA). 

Managing partner a hlavní trenér POTIFOB p. Štefan Ondek vystoupil na Dnech sekcí SPŘ jako pozvaný řečník v rámci prvního dne s příspěvkem na téma "Měkké aspekty projektového řízení v pojetí PRINCE2".

 

konference Projektový manažment                   

21.10.2009, Bratislava

Třetí ze série konferencí o řízení projektů pořádaných časopisem eFocus ve spolupráci se Společností pro projektové řízení (SPPR) za odborné garance SPPR a v roce 2009 i přípravného výboru PMI Slovakia Chapter.

POTIFOB byl partnerem této největší odborné akce roku v oblasti projektového managementu v Slovenské republice. 

Managing partner a hlavní trenér POTIFOB p. Štefan Ondek vystoupil na konferenci jako keynote speaker s příspěvkem na téma "Řízení projektů v současnosti - výzvy a příležitosti" i v závěrečném panelu a na konec akce předal výherci tomboly 1. cenu - poukaz na účast na certifikačním kurzu projektového managementu PRINCE2 Foundation od POTIFOBu.

prezentace Řízení projektů v současnosti - výzvy a příležitosti stánek POTIFOB na eFocus konferenci Projektový management 2009

prezentace Řízení projektů v současnosti - výzvy a příležitosti detail loga partnerů eFocus konference Projektový management 2009

 

PRINCE2 workshop SPPR

20.10.2009, Bratislava

Jako doprovodnou akci konference Projektový Manažment 2009 uspořádala Společnost pro projektové řízení (SPPR) a její Odborná skupina PRINCE2 workshop věnovaný metodice řízení projektů PRINCE2. Jedním z řečníků workshopu byl managing partner a hlavní trenér POTIFOB p. Štefan Ondek, který vystoupil s příspěvkem na téma "Principy PRINCE2".

 

Valná hromada a volby do výboru SPPR na období 2009-2012

20.10.2009, Bratislava

Společnost pro projektové řízení pořádala svou výroční valnou hromadu, jejíž součástí byla tentokrát i volba výboru a prezidenta SPPR na následující funkční období. 

Za jednoho z členů výboru SPPR na období 2009-2012 byl zvolen managing partner a hlavní trenér POTIFOB p. Štefan Ondek.

 

PRINCE2: 2009 road show

červenec 2009, Bratislava, Košice, Žilina

V červenci 2009 naše společnost uspořádala ve třech slovenských městech (Bratislava, Žilina a Košice) informační přednášky při příležitosti vydání nové verze mezinárodní metodiky projektového řízení PRINCE2.

Přednášky poskytli účastníkům základní informace o této univerzálně použitelné metodice projektového řízení, možnostech jejího využití a přínosech pro praxi. Součástí přednášek bylo představení nové a výrazně vylepšené verze metodiky PRINCE2: 2009, která byla oficiálně uvedena 16.6.2009. Účastníci zároveň získali informace o možnostech vzdělávání a certifikace v oblasti metodiky projektového řízení PRINCE2: 2009. 

Přednášky byly bezplatné, přičemž každý s účastníků obdržel: 

 • stručný přehled metodiky projektového managementu PRINCE2 od společnosti POTIFOB 
 • dárek v podobě informační brožury Cabinet OPffice o nové verzi PRINCE2: 2009 
 • informační materiál o školeních PRINCE2: 2009 od společnosti POTIFOB. 

Publikum na košické PRINCE2: 2009 roadshow

Pohled do publika na košické PRINCE2: 2009 road show.

 

konzultační den SPPR o PRINCE2

9.7.2009, Bratislava 

Slovenská společnost pro projektové řízení (SPPR) uspořádala 9.7. 2009 konzultační den pro své členy, jehož cílem bylo představení metodiky projektového managementu PRINCE2 a zejména její nové verze PRINCE2: 2009. 
Témata konzultačního dne:

 • PRINCE2 - historie, struktura, účel, přínosy 
 • PRINCE2 - vzdělávání a certifikace 
 • PRINCE2: 2009 - nové funkce, vlastnosti, srovnání s předchozí verzí 
 • diskuse.

Lektorem byl managing partner a hlavní trenér POTIFOB p. Štefan Ondek.

Konzultační den SPPR PRINCE2: 2009 9.7.2009

Konzultační den SPPR PRINCE2: 2009 v plném proudu.

 

odborně-informační seminář "PRINCE2 Slovakia 2009"

10.3.2009, Bratislava

Hlavním tématem této historicky první odborné akce zaměřené na metodiku projektového řízení PRINCE2 v Česku i na Slovensku bylo představení její nové verze. 

Vybraná témata: 

 • obecná problematika projektů ve veřejném sektoru 
 • přiblížení metodiky PRINCE2 
 • porovnání variant certifikace v projektovém řízení 
 • panelová diskuse o implementaci PRINCE2 a další. 
 • Organizátor: SPPR, odborná skupina PRINCE2.

Hlavní řečníci odborného semináře PRINCE2 SLOVAKIA 2009 (10.3.2009, Penati club, Bratislava) - sleva: Trevor Smith, Veľká Británia, Claude Beffort, Luxemburg, Štefan Ondek, Slovensko, Xavier de Roeck, Belgicko

Hlavní řečníci odborného semináře PRINCE2 Slovakia 2009, zleva: Trevor Smith, Claude Beffort, Štefan Ondek, Xavier de Roeck


Akce v roce 2012

Akce v roce 2011

Akce v roce 2010

Akce v rocích 2008 a 2007