Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

Jak si vybrat správnou certifikaci a kurz projektového řízení?

Srovnání mezinárodních certifikátů řízení projektů a programů pro usnadnění Vašeho rozhodování

PROJEKTOVÁ ROLE AXELOS® PMI®   IPMA®
programový manažer / projektový ředitel MSP Practitioner, MSP Advanced Practitioner PgMP   IPMA A
senior projektový manažer x x   IPMA B
projektový manažer

PRINCE2 Practitioner

PMP   IPMA C
člen řídícího týmu projektu PRINCE2 Foundation CAPM   IPMA D

 

Při výběru Vám pomůže, když si zodpovíte tyto klíčové otázky:

 1. Jak rychle potřebujete certifikovat Vaše pracovníky? Nejrychlejší cestou je PRINCE2, kde je možné složit certifikační zkoušku přímo na akreditovaném kurzu. V případě úspechu získáte mezinárodní certifikát do 2-3 pracovních dnů. Veřejné certifikační kurzy pořádáme alespoň 2x měsíčně a vnitrofiremní dohodou.

  U certifikací PMI je třeba počítat s časem na samostudium po přípravném kurzu, vyplnění přihlášky na zkoušku, její posouzení a případný audit ze strany PMI, po připuštění ke zkoušce na výběr a rezervaci její termínu i místa a samotné absolvování. Celý proces je možné při patřičném soustředění zvládnout v časovém horizontu několika týdnů u CAPM a PMP resp. několika měsíců u PgMP.

  Nejpomalejší cestou jsou certifikace IPMA, kde může certifikační proces, zejména na vyšší úrovně, u kterých se vyžaduje předložení podrobné zprávy o odřízených projektech, jejich posouzení hodnotiteli atd. trvat několik měsíců.
   
 2. Který standard projektového a/ nebo programového řízení vyžadují Vaši zákazníci? V Česku a v Evropě je nejžádanějším standardem PRINCE2, zejména v odvětvích informačních a telekomunikačních technologií, finančnictví a ve veřejné správě.
  V Americe, zejména v USA, zas jsou nejvíce používané standardy PMI, které jsou často i preferované v původem amerických společnostech.
   
 3. Který standard/ které standardy projektového a/ nebo programového řízení používají Vaši dodavatelé?
   
 4. Vstupní požadavky na certifikaci podle kterého standardu splňují potenciální kandidáti? Nejmenší vstupní překážky klade certifikace PRINCE2. Co ale neznamená, že by byla méně hodnotná. Pouze se řídí filozofií, že to, co kandidát umí, se ukáže na zkoušce.

  Proto nevyžaduje - na rozdíl od PMI a IPMA - vykazování, kolik hodin školení projektového řízení jste absolvovali, kolik hodin jste strávili vedením jednotlivých procesů projektového řízení nebo které "kompetenční oblasti odborníka na projektové řízení" jste použili ve Vašich projektech.
   
 5. Jak dobře potenciální kandidáti ovládají anglický jazyk? Certifikace PRINCE2 a IPMA je možné absolvovat v češtině, ostatní pouze v angličtině.
   
 6. Jaké jsou náklady na udržení certifikace? PRINCE2 Foundation a MSP Foundation platí doživotně. Platnost všech ostatních relevantních certifikátů je časově omezena. PRINCE2 Practitioner platí 3 roky při certifikaci podle nejnovější - 6. edice resp. 5 let při certifikaci podle předešlé - 5. edice. Certifikát si lze obnovit opětovným složením zkoušky nebo průběžným sbíráním tzv. bodů osobního rozvoje - CPD points (na sbírání CPD points je potrrebné mít účet "myPRINCE2" u AXELOS, který je zpoplatněn). Kandidát se může na opětovné složení zkoušky připravit samostudiem nebo absolvovat akreditovaný přípravný kurz (prezenční nebo online). Systém obnovy certifikátů MSP je obdobný.

  Pro udržení certifikátů PMI PMP a PgMP je nutné sbírat tzv. PDU (Profesional Development Units), alespoň jednou za 3 roky je vykázat PMI a zaplatit recertifikační poplatek. To znamená povinnost průběžně se dále vzělávat v řízení projektů/ programů absolvováním dalších školení, konferencí, přednášením, psaním článků a pod. Nestačí "pouze" řídit projekty/ programy - za to byste nenasbírali dostatek PDU.
  Certifikáty PMI CAPM a IPMA D po 5 letech expirují a je nutné znovu absolvovat plnou certifikační zkoušku.

  Certifikáty IPMA C, B a A platí 5 let. Pro jejich prodloužení je nutné požádat o recertifikaci, vykázat, jaké projekty daná osoba řídila a splnit další podmínky, které se v jednotlivých krajinách liší. Certifikační orgán IPMA CZ který má monopol na certifikaci IPMA v ČR, pro udělení recertifikace navíc vyžaduje, aby jste absolvovali určitý počet hodin školení, přednostně u jedné z několika možných ním určených  - "akreditovaných" firem. Pro tento účel nemusí uznat akreditace vzdělávacích organizací od mezinárodních akreditačních orgánů ani příslušných ministerstev. Recertifikace je spoplatněna a školení, které je nutné absolvovat pro její udělení, také.

       7. Stačí Vám certifikace pouze podle jednoho standardu projektového řízení?

 

Pokud začínáte dávat řízení Vašich projektů systém, doporučujeme Vám:

 • použít PRINCE2 jako základní standard vzhledem k jeho praktičnosti a přímočarosti
 • podle potřeby ho doplňovat o nástroje a techniky projektového řízení poskytované standardy PMI nebo případně IPMA
 • obdobně postupovat při výběru certifikace - jako "zdravý základ" zvolit PRINCE2 Foundation a pro vybrané pracovníky jako nadstavbu přidat další certifikace podle jejich rolí a potřeb Vaší organizace.

 

PRINCE2, PMI, IPMA

vysvětlení a srovnání ve 3 minutách

PRINCE2 vs Body of Knowledge

srovnání a jejich kombinace

 

V případě, že potřebujete v těchto věcech poradit, rádi Vám pomůžeme - kontaktujte nás prosím. Úvodní konzultace jsou samozřejmě bezplatné.

 

Detailní srovnání našich kurzů projektového řízení zahrnující:

 • cílovou skupinu
 • informace o certifikačních zkouškách a akreditaci
 • délku trvání
 • jazyk výuky a materiálů
 • místo konání
 • vstupní požadavky k certifikační zkoušce

naleznete v níže přiložené podrobné tabulce.

Priložené súbory