Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

Jak si vybrat správnou certifikaci a kurz projektového řízení?

Srovnání mezinárodních certifikátů řízení projektů a programů pro usnadnění Vašeho rozhodování

PROJEKTOVÁ ROLE P3.express PeopleCert PMI® IPMA®
programový manažer / projektový ředitel x MSP Practitioner PgMP IPMA A
senior projektový manažer x x x IPMA B
projektový manažer

Practitioner

PRINCE2 Practitioner PMP IPMA C
člen řídícího týmu projektu x PRINCE2 Foundation CAPM IPMA D

 

Při výběru Vám pomůže, když si zodpovíte tyto klíčové otázky:

 

1. Jak rychle se potřebujete certifikovat?

Nejrychlejší cestu nabízí P3.express, kde lze složit online certifikační zkoušku hned po jejím zakoupení. V případě úspěchu získáte elektronický certifikát prakticky ihned.

U certifikací PRINCE2 je třeba počítat s tím, že volné termíny zkoušek můžou být dostupné až několik dní od objednání zkoušky a finální výsledek zkoušky je dostupný do 3 pracovních dnů.

U certifikací PMI je třeba počítat s časem na samostudium po přípravném kurzu, vyplnění přihlášky na zkoušku, její posouzení a případný audit ze strany PMI, s časem na výběr a rezervaci její termínu i místa, pokud ji neabsolvujete online a samotné absolvování. Celý proces je možné při patřičném soustředění zvládnout v časovém horizontu několika týdnů u CAPM a PMP resp. několika měsíců u PgMP.

Nejpomalejší cestou jsou certifikace IPMA, kde může certifikační proces, zejména na vyšší úrovně, u kterých se vyžaduje předložení podrobné zprávy o odřízených projektech, jejich posouzení hodnotiteli atd. trvat několik měsíců.
 

2. Který systém nebo standard projektového řízení vyžadují Vaši zákazníci?
 

3. Který systém nebo standard projektového řízení používají Vaši dodavatelé?
 

4. Vstupní požadavky na certifikaci podle kterého standardu splňují potenciální kandidáti?

Nejmenší vstupní překážky klade certifikace P3.express. Co ale neznamená, že by byla méně hodnotná. Pouze se řídí filozofií, že to, co kandidát umí, se ukáže na zkoušce.

Proto nevyžaduje - na rozdíl od PMI a IPMA - vykazování, kolik hodin školení projektového řízení jste absolvovali, kolik hodin jste strávili vedením jednotlivých procesů projektového řízení nebo které "kompetenční oblasti odborníka na projektové řízení" jste použili ve Vašich projektech.
 

5. Jak dobře potenciální kandidáti ovládají anglický jazyk?

Certifikaci IPMA lze absolvovat v češtině. Do 30.9.2024 je možné absolvovat i certifikaci PRINCE2 Foundation a Practitioner v češtině podle 5. edice PRINCE2 (aktuální 7. edice PRINCE2 je k dispozici v angličtině), ostatní pouze v angličtině. V certifikační platformě P3.express je však dostupný strojový přibližný překlad otázek do libovolného jazyka včetně češtiny, který je na velmi slušné úrovni.

 

6. Jaké jsou náklady na udržení certifikace? 

Platnost PRINCE2 certifikátů je od roku 2023 časově omezena na 3 roky. Certifikáty PRINCE2 si lze obnovit opětovným složením zkoušky příslušné úrovně, složením vyšší úrovně zkoušky téhož produktu, jiné zkoušky z téže rodiny produktů (např. PRINCE2 a MSP tvoří jednu takovou rodinu) nebo průběžným sbíráním tzn. bodů osobního rozvoje - CPD points v rámci "Continual Professional Development" programu od PeopleCertu. Poslední možnost si však vyžaduje placení ročního "členství" PeopleCertu ve výši cca 140 € ročně.

Systém obnovy certifikátů MSP je obdobný.

Pro udržení certifikátů PMI PMP a PgMP je nutné sbírat tzv. PDU (Profesional Development Units), alespoň jednou za 3 roky je vykázat PMI a zaplatit recertifikační poplatek. Na získání dostatečného počtu PDU se je potřeba průběžně dále vzělávat v řízení projektů/ programů absolvováním dalších školení, konferencí, přednášením, psaním článků a pod. Nestačí "pouze" řídit projekty/ programy - za to byste nenasbírali dost PDU.

Certifikáty PMI CAPM a IPMA D po 5 letech expirují a je nutné znovu absolvovat plnou certifikační zkoušku.

Certifikáty IPMA C, B a A platí 5 let. Pro jejich prodloužení je nutné požádat o recertifikaci, vykázat, jaké projekty daná osoba řídila a splnit další podmínky, které se v jednotlivých krajinách liší.
Certifikační orgán IPMA CZ, který má monopol na certifikaci IPMA v ČR, pro udělení recertifikace navíc vyžaduje, aby jste absolvovali určitý počet hodin školení, přednostně u jedné z několika možných ním určených  - "akreditovaných" firem. Pro tento účel nemusí uznat akreditace vzdělávacích organizací od mezinárodních akreditačních orgánů ani příslušných ministerstev. Recertifikace je spoplatněna a školení, které je nutné absolvovat pro její udělení, také.

Certifikace P3.express Practitioner platí doživotně.

 

7. Stačí Vám certifikace pouze podle jednoho standardu projektového řízení?

 

Pokud začínáte dávat řízení Vašich projektů systém, doporučujeme Vám:

  • použít P3.express jako základní systém vzhledem k jeho praktičnosti a přímočarosti
  • podle potřeby ho doplňovat o nástroje a techniky projektového řízení poskytované standardy PMI, PRINCE2 či IPMA
  • obdobně postupovat při výběru certifikace - jako "zdravý základ" zvolit P3.express Practitioner a pro vybrané pracovníky jako nadstavbu přidat další certifikace podle jejich rolí a potřeb Vaší organizace.
  •  

V případě, že potřebujete v těchto věcech poradit, rádi Vám pomůžeme - kontaktujte nás prosím.